Chứng khoán phái sinh


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Tuần 08-12/06/2020: Tín hiệu tích cực xuất hiện

06/06/2020 20:00

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 05/06/2020. Basis thu hẹp và đạt giá trị -1.47 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bớt bi quan về triển vọng của chỉ số VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 05/06/2020. Basis thu hẹp và...

LAI12 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh 05/06/2020: Rủi ro xuất hiện nhịp giảm gia tăng

04/06/2020 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 04/06/2020. Basis mở rộng và đạt giá trị -8.77 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn đang bi quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 04/06/2020. Basis mở rộng và...

LAI12 (0)


vietstock
Chứng khoán phái sinh

Khối lượng OI hợp đồng tương lai VN30 đạt đỉnh trong phiên đáo hạn tháng 5

04/06/2020 10:46

Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), khối lượng hợp đồng mở (OI) hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 5 giảm so với tháng trước đó. Mức OI cao nhất trong tháng 5 đạt mức cao nhất vào phiên đáo hạn hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 5.

Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), khối lượng hợp đồng mở (OI) hợp đồng tương...


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh 04/06/2020: Dừng Long khi VN30-Index tiến đến vùng 830-840 điểm

03/06/2020 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm điểm trong phiên giao dịch ngày 03/06/2020. Basis thu hẹp và đạt giá trị -5.29 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang dần lạc quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm điểm trong phiên giao dịch ngày 03/06/2020. Basis thu...

LAI12 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh 03/06/2020: Không mấy khả quan cho phe Long

02/06/2020 20:00

Các hợp đồng tương lai hầu hết đều giảm điểm (ngoại trừ VN30F2012) trong phiên giao dịch ngày 02/06/2020. Basis mở rộng và đạt giá trị -10.60 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn đang bi quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai hầu hết đều giảm điểm (ngoại trừ VN30F2012) trong phiên giao dịch ngày...vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh 02/06/2020: Phe Long chiếm ưu thế

01/06/2020 19:30

Các hợp đồng tương lai hầu hết đều tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày 01/06/2020. Basis thu hẹp và đạt giá trị -10.47 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang dần lạc quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai hầu hết đều tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày 01/06/2020. Basis thu...

LAI12 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Tuần 01-05/06/2020: Basis âm lớn

30/05/2020 20:00

Các hợp đồng tương lai giao dịch phân hóa trong phiên giao dịch ngày 29/05/2020. Basis mở rộng và đạt giá trị -21.23 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang rất bi quan về triển vọng của chỉ số VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai giao dịch phân hóa trong phiên giao dịch ngày 29/05/2020. Basis mở rộng và...

LAI12 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh 29/05/2020: Khối ngoại mua ròng mạnh trở lại

28/05/2020 19:30

Các hợp đồng tương lai hầu hết đều tăng điểm (ngoại trừ VN30F2009) trong phiên giao dịch ngày 28/05/2020. Basis thu hẹp và đạt giá trị -14.06 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang dần bớt bi quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai hầu hết đều tăng điểm (ngoại trừ VN30F2009) trong phiên giao dịch ngày...


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh 28/05/2020: Các tín hiệu ủng hộ phe Short xuất hiện

27/05/2020 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày 27/05/2020. Basis mở rộng và đạt giá trị -18.46 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang bi quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày 27/05/2020. Basis mở...

LAI12 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh 27/05/2020: Giữ Long nếu VN30 vượt ngưỡng 820 điểm

26/05/2020 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm mạnh trong ngày giao dịch 26/05/2020. Basis thu hẹp mạnh về giá trị -5.61 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang dần lạc quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm mạnh trong ngày giao dịch 26/05/2020. Basis thu hẹp mạnh...

LAI12 (0)


Tin Chính

×
vietstock logo
Về đầu trang