Chứng khoán phái sinh


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Tuần 20-24/09/2021: Hướng tới vùng đỉnh tháng 07/2021

18/09/2021 20:00

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 17/09/2021. Basis hợp đồng VN30F2110 đảo chiều và đạt giá trị 1.21 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang lạc quan trở lại về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 17/09/2021. Basis hợp đồng...

LAI 27.5 (0)


vietstock
Phân tích kỹ thuật

Chứng khoán phái sinh Ngày 17/09/2021: VN30-Index đã vượt đường SMA 50 ngày?

16/09/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai hầu hết tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 16/09/2021. Khối lượng hợp đồng F2110 tiếp tục bùng nổ khi hợp đồng F2109 đáo hạn.

Các hợp đồng tương lai hầu hết tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 16/09/2021. Khối lượng hợp đồng...

LAI 27.5 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Ngày 16/09/2021: Chờ đợi tín hiệu ngày đáo hạn

15/09/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 15/09/2021. Khối lượng hợp đồng F2110 tăng mạnh khi hợp đồng F2109 sẽ đáo hạn trong phiên tiếp theo.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 15/09/2021. Khối lượng hợp...

LAI 27.5 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Ngày 15/09/2021: VN30-Index sẽ rơi hoàn toàn khỏi đường SMA 100 ngày?

14/09/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 14/09/2021. Basis hợp đồng VN30F2109 thu hẹp và đạt giá trị -1.66 điểm. Khối lượng hợp đồng F2110 tiếp tục tăng mạnh khi hợp đồng F2109 tiến gần ngày đáo hạn.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 14/09/2021. Basis hợp đồng...

LAI 27.5 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Ngày 14/09/2021: Chờ đợi sự bứt phá

13/09/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 13/09/2021. Khối lượng của hợp đồng VN30F2110 bắt đầu tăng mạnh khi đây là tuần giao dịch cuối cùng của hợp đồng VN30F2109.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 13/09/2021. Khối lượng của...

LAI 27.5 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Tuần 13-17/09/2021: Chờ đợi tín hiệu tại đường SMA 50 ngày

11/09/2021 20:00

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 10/09/2021. Basis hợp đồng VN30F2109 tiếp tục thu hẹp và đạt giá trị -1.23 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang bớt bi quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 10/09/2021. Basis hợp đồng...

LAI 27.5 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Ngày 10/09/2021: Xu hướng chưa rõ nét

09/09/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 09/09/2021. Basis hợp đồng VN30F2109 tiếp tục thu hẹp và đạt giá trị -1.28 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bớt bi quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 09/09/2021. Basis hợp đồng...

LAI 27.5 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Ngày 09/09/2021: Tình hình đang chuyển biến xấu

08/09/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 08/09/2021. Basis hợp đồng VN30F2109 thu hẹp và đạt giá trị -2.61 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn còn bi quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 08/09/2021. Basis hợp đồng...

LAI 27.5 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Ngày 08/09/2021: Tình hình không quá lạc quan

07/09/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 07/09/2021. Basis hợp đồng VN30F2109 đảo chiều và đạt giá trị -3.10 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang bi quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 07/09/2021. Basis hợp đồng...

LAI 27.5 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Ngày 07/09/2021: VN30-Index hướng đến đường SMA 50 ngày

06/09/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 06/09/2021. Basis hợp đồng VN30F2109 mở rộng và đạt giá trị 3.06 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang lạc quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 06/09/2021. Basis hợp đồng...

LAI 27.5 (0)


Tin Chính

×
vietstock logo
Về đầu trang