Chứng khoán phái sinh


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh 19/01/2021: VN30-Index gặp khó tại vùng 1,160-1,180 điểm

18/01/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 18/01/2021. Basis hợp đồng VN30F2101 tiếp tục thu hẹp và đạt giá trị 3.66 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang bớt lạc quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 18/01/2021. Basis hợp đồng...

LAI 11.5 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Tuần 18-22/01/2021: Thử thách của VN30-Index tại vùng đỉnh cũ lịch sử

16/01/2021 20:00

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 15/01/2021. Basis hợp đồng VN30F2101 giảm mạnh và đạt giá trị 8.3 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang bớt lạc quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 15/01/2021. Basis hợp đồng...

LAI 11.5 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh 15/01/2021: Basis thu hẹp trở lại

14/01/2021 19:30

Hầu hết các hợp đồng tương lai giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 14/01/2021. Basis hợp đồng VN30F2101 thu hẹp và đạt giá trị 19.91 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang bớt lạc quan về triển vọng của VN30-Index.

Hầu hết các hợp đồng tương lai giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 14/01/2021. Basis hợp đồng...

LAI 11.5 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh 14/01/2021: Mở Short khi VN30-Index rơi xuống dưới vùng 1,160-1,180 điểm

13/01/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai diễn biến phân hóa trong phiên giao dịch ngày 13/01/2021. Basis hợp đồng VN30F2101 mở rộng và đạt giá trị 27.43 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn đang lạc quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai diễn biến phân hóa trong phiên giao dịch ngày 13/01/2021. Basis hợp đồng...

LAI 11.5 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh 13/01/2021: VN30-Index tiếp tục test vùng đỉnh cũ tháng 04/2018

12/01/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 12/01/2021. Basis hợp đồng VN30F2101 đạt giá trị 22.87 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn đang lạc quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 12/01/2021. Basis hợp đồng...

LAI 11.5 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh 12/01/2021: VN30-Index sẽ gặp khó tại vùng 1,160-1,180 điểm?

11/01/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt bứt phá trong phiên giao dịch ngày 11/01/2021. Basis hợp đồng VN30F2101 mở rộng và đạt giá trị 29.7 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang rất lạc quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt bứt phá trong phiên giao dịch ngày 11/01/2021. Basis hợp đồng...

LAI 11.5 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Tuần 11-15/01/2021: Hướng đến vùng đỉnh cũ tháng 04/2018

09/01/2021 20:00

Các hợp đồng tương lai đồng loạt khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 08/01/2021. Basis hợp đồng VN30F2101 tăng mạnh và đạt giá trị 28.74 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang rất lạc quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 08/01/2021. Basis hợp đồng...

LAI 11.5 (0)


vietstock
Chứng khoán phái sinh

Thị phần phái sinh năm 2020: Thay đổi á quân

09/01/2021 11:37

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa công bố bảng xếp hạng thị phần môi giới hợp đồng tương lai quý 4 và năm 2020 trên thị trường phái sinh.

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa công bố bảng xếp hạng thị phần môi giới hợp đồng tương lai quý 4 và năm...

BSC 11.7 (0) MBS 23.6 (-0.1) SSI 36.3 (-0.65)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh 08/01/2021: VN30-Index kết phiên ở trên vùng 1,120-1,130 điểm

07/01/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt bứt phá trong phiên giao dịch ngày 07/01/2021. Basis hợp đồng VN30F2101 mở rộng và đạt giá trị 18.31 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang rất lạc quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt bứt phá trong phiên giao dịch ngày 07/01/2021. Basis hợp đồng...

LAI 11.5 (0)


vietstock
Chứng khoán phái sinh

Thanh khoản hợp đồng tương lai VN30 tăng mạnh năm 2020

07/01/2021 09:33

Trong cả năm 2020, khối lượng giao dịch bình (KLGD) quân hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 158,390 hợp đồng/phiên, tăng 78.5% so với năm 2019.

Trong cả năm 2020, khối lượng giao dịch bình (KLGD) quân hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 158,390...


Tin Chính

×
vietstock logo
Về đầu trang