Chứng khoán phái sinh


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Ngày 14/04/2021: Tốt xấu đan xen

13/04/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 13/04/2021. Basis hợp đồng VN30F2104 mở rộng và đạt giá trị -6.35 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư bi quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 13/04/2021. Basis hợp đồng...

LAI 23.3 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Ngày 13/04/2021: Vị thế Long được ủng hộ

12/04/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 12/04/2021. Basis hợp đồng VN30F2104 thu hẹp và đạt giá trị -3.59 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bớt bi quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 12/04/2021. Basis hợp đồng...

LAI 23.3 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Tuần 12-16/04/2021: Khối ngoại đang thận trọng

10/04/2021 20:00

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 09/04/2021. Basis hợp đồng VN30F2104 thu hẹp và đạt giá trị -1.36 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bớt bi quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 09/04/2021. Basis hợp đồng...

LAI 23.3 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Ngày 09/04/2021: Phe Short đã quay lại

08/04/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 08/04/2021. Basis hợp đồng VN30F2104 tiếp tục mở rộng và đạt giá trị -8.61 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang rất bi quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 08/04/2021. Basis hợp đồng...

LAI 23.3 (0)


vietstock
Chứng khoán phái sinh

Khối ngoại tăng giao dịch phái sinh trong tháng 3/2021 

08/04/2021 14:02

Thị trường chứng khoán phái sinh tháng 3/2021 giảm mạnh giao dịch so với tháng trước, khối lượng giao dịch (KLGD) hợp đồng tương lai chỉ số VN30 bình quân đạt 145,840 hợp đồng/phiên, giảm 29.5% so với tháng trước. Trong đó, phiên có KLGD cao nhất 226,398 hợp đồng vào ngày 26/03/2021.

Thị trường chứng khoán phái sinh tháng 3/2021 giảm mạnh giao dịch so với tháng trước, khối lượng...


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Ngày 08/04/2021: VN30-Index tạo mẫu hình nến Hanging Man

07/04/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai tăng giảm đan xen trong phiên giao dịch ngày 07/04/2021. Basis hợp đồng VN30F2104 mở rộng và đạt giá trị -5.77 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang bi quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai tăng giảm đan xen trong phiên giao dịch ngày 07/04/2021. Basis hợp đồng...

LAI 23.3 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Ngày 07/04/2021: Basis hợp đồng VN30F2104 liên tục đảo chiều

06/04/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 06/04/2021. Basis hợp đồng VN30F2104 tiếp tục đảo chiều và đạt giá trị -3.26 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang bi quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 06/04/2021. Basis hợp đồng...

LAI 23.3 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Ngày 06/04/2021: Mục tiêu VN30-Index vẫn là vùng 1,260-1,270 điểm

05/04/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 05/04/2021. Basis hợp đồng VN30F2104 đảo chiều và đạt giá trị 7.1 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang lạc quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 05/04/2021. Basis hợp đồng...

LAI 23.3 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Tuần 05-09/04/2021: VN30-Index hướng đến vùng 1,260-1,270 điểm

03/04/2021 20:00

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 02/04/2021. Basis hợp đồng VN30F2104 đảo chiều và đạt giá trị -4.03 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang bi quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 02/04/2021. Basis hợp đồng...

LAI 23.3 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh 02/04/2021: VN30-Index vượt đỉnh lịch sử, phe Long mở vị thế mới

01/04/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 01/04/2021. Basis hợp đồng VN30F2104 đảo chiều và đạt giá trị 9.34 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang rất lạc quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 01/04/2021. Basis hợp đồng...

LAI 23.3 (0)


Tin Chính

×
vietstock logo
Về đầu trang