Chứng khoán phái sinh


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Ngày 01/12/2021: Chờ đợi tín hiệu tại đường Middle

30/11/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 30/11/2021. Basis hợp đồng VN30F2112 tiếp tục thu hẹp và đạt giá trị -0.49 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bớt bi quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 30/11/2021. Basis hợp đồng...

LAI 29.9 (0)


vietstock
Chứng khoán phái sinh

HNX sẽ nghiên cứu tổ chức thị trường phái sinh trên hàng hóa

30/11/2021 16:20

HNX đang nghiên cứu phát triển đa dạng hóa các sản phẩm, không chỉ tiếp tục phát triển các sản phẩm phái sinh dựa trên chỉ số mà còn phát triển cả các sản phẩm phái sinh dựa trên các cổ phiếu đơn lẻ.

HNX đang nghiên cứu phát triển đa dạng hóa các sản phẩm, không chỉ tiếp tục phát triển các sản phẩm...


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Ngày 30/11/2021: Falling Window xuất hiện

29/11/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 29/11/2021. Basis hợp đồng VN30F2112 thu hẹp và đạt giá trị -1.14 điểm.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 29/11/2021. Basis hợp đồng...

LAI 29.9 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Tuần 29/11-03/12/2021: Vùng 1,540-1,560 điểm sẽ là hỗ trợ gần nhất cho VN30-Index

27/11/2021 20:00

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 26/11/2021. Basis hợp đồng VN30F2112 tiếp tục mở rộng và đạt giá trị -9.85 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang bi quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 26/11/2021. Basis hợp đồng...

LAI 29.9 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Ngày 26/11/2021: Mục tiêu mới là mức 1,700 điểm

25/11/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 25/11/2021. Basis hợp đồng VN30F2112 mở rộng và đạt giá trị -5.86 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang bi quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 25/11/2021. Basis hợp đồng...

LAI 29.9 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Ngày 25/11/2021: Chinh phục vùng đỉnh lịch sử

24/11/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 24/11/2021. Basis hợp đồng VN30F2112 thu hẹp và đạt giá trị -3.19 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bớt bi quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 24/11/2021. Basis hợp đồng...

LAI 29.9 (0)


vietstock
Phân tích kỹ thuật

Chứng khoán phái sinh Ngày 24/11/2021: Duy trì đà tăng nhưng không quá lạc quan

23/11/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 23/11/2021. Basis hợp đồng VN30F2112 gần như không thay đổi và đạt giá trị -4.22 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn đang bi quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 23/11/2021. Basis hợp đồng...

LAI 29.9 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Ngày 23/11/2021: Vùng 1,490-1,510 điểm đang thể hiện tốt vai trò hỗ trợ cho VN30-Index

22/11/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 22/11/2021. Basis hợp đồng VN30F2112 đảo chiều và đạt giá trị -4.54 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bi quan trở lại về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 22/11/2021. Basis hợp đồng...

LAI 29.9 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Tuần 22-26/11/2021: Chờ đợi tín hiệu tại vùng hỗ trợ 1,490-1,510 điểm

20/11/2021 20:00

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 19/11/2021. Basis hợp đồng VN30F2112 thu hẹp và còn giá trị 2.45 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang bớt lạc quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 19/11/2021. Basis hợp đồng...

LAI 29.9 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Ngày 19/11/2021: Black Closing Marubozu xuất hiện trong ngày đáo hạn hợp đồng

18/11/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 18/11/2021. Khối lượng hợp đồng F2112 bùng nổ khi hợp đồng F2111 đã đáo hạn.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 18/11/2021. Khối lượng hợp...

LAI 29.9 (0)


Tin Chính

×
vietstock logo
Về đầu trang