Chứng khoán phái sinh


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Tuần 26-30/10/2020: Đóng vị thế Long khi VN30-Index test vùng 940-950 điểm

24/10/2020 20:00

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 23/10/2020. Basis hợp đồng VN30F2011 thu hẹp và đạt giá trị 4.70 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn đang lạc quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 23/10/2020. Basis hợp đồng...

LAI13.5 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh 23/10/2020: VN30-Index hướng đến vùng 940-950 điểm

22/10/2020 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 22/10/2020. Basis hợp đồng VN30F2011 mở rộng và đạt giá trị 5.70 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang lạc quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 22/10/2020. Basis hợp đồng...

LAI13.5 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh 22/10/2020: VN30-Index xuất hiện cây nến Shooting Star

21/10/2020 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 21/10/2020. Basis hợp đồng VN30F2011 mở rộng và đạt giá trị 2.34 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang lạc quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 21/10/2020. Basis hợp đồng...

LAI13.5 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh 21/10/2020: Đà tăng tiếp diễn?

20/10/2020 20:00

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong ngày 20/10/2020. Basis hợp đồng VN30F2011 đảo chiều và đạt giá trị 1.71 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang lạc quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong ngày 20/10/2020. Basis hợp đồng VN30F2011 đảo...

LAI13.5 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh 20/10/2020: Thanh khoản VN30-Index giảm dần

19/10/2020 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 19/10/2020. Basis hợp đồng VN30F2011 thu hẹp và đạt giá trị -0.11 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang dần lạc quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 19/10/2020. Basis hợp đồng...

LAI13.5 (0)vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Tuần 19-23/10/2020: Giằng co tại đỉnh cũ tháng 01/2020

17/10/2020 20:00

Hầu hết các hợp đồng tương lai tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 16/10/2020. Basis thu hẹp và đạt giá trị -6.49 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang bớt bi quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Hầu hết các hợp đồng tương lai tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 16/10/2020. Basis thu hẹp và...

LAI13.5 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh 16/10/2020: VN30-Index test lại vùng 900-910 điểm

15/10/2020 19:30

Hầu hết các hợp đồng tương lai tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 15/10/2020. Basis hợp đồng VN30F2010 về mức 0. Basis hợp đồng VN30F2011 mở rộng và đạt giá trị -10.60 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang bi quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Hầu hết các hợp đồng tương lai tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 15/10/2020. Basis hợp đồng...

LAI13.5 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh 15/10/2020: VN30-Index tạo mẫu hình nến White Marubozu

14/10/2020 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 14/10/2020. Basis hợp đồng VN30F2010 đảo chiều và đạt giá trị 2.65 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang lạc quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 14/10/2020. Basis hợp đồng...

LAI13.5 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh 14/10/2020: Mở Long nếu VN30-Index vượt hoàn toàn vùng 870-880 điểm

13/10/2020 20:00

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 13/10/2020. Basis hợp đồng VN30F2010 đảo chiều và đạt giá trị -1.95 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang bi quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 13/10/2020. Basis hợp đồng...

LAI13.5 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh 13/10/2020: Giằng co tại vùng đỉnh cũ

12/10/2020 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 12/10/2020. Basis hợp đồng VN30F2010 đảo chiều và đạt giá trị 0.10 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang lạc quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 12/10/2020. Basis hợp đồng...

LAI13.5 (0)


Tin Chính

×
vietstock logo
Về đầu trang