logo

Chứng khoán phái sinh


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Ngày 25/06/2021: VN30-Index tiếp tục tạo mẫu hình Doji

24/06/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 24/06/2021. Basis hợp đồng VN30F2106 mở rộng và đạt giá trị 1.04­ điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang lạc quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 24/06/2021. Basis hợp đồng...

LAI 24.3 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Ngày 24/06/2021: Chờ đợi tín hiệu

23/06/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 22/06/2021. Basis hợp đồng VN30F2106 thu hẹp và đạt giá trị 0.87­ điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn còn bi quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 22/06/2021. Basis hợp đồng...

LAI 24.3 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Ngày 23/06/2021: Basis hợp đồng F2107 liên tục đảo chiều

22/06/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 22/06/2021. Basis hợp đồng VN30F2106 đảo chiều và đạt giá trị 1.16­ điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn còn bi quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 22/06/2021. Basis hợp đồng...

LAI 24.3 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Ngày 22/06/2021: VN30-Index tiếp tục giằng co

21/06/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 21/06/2021. Basis hợp đồng VN30F2106 đảo chiều và đạt giá trị -4.11­ điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang bi quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 21/06/2021. Basis hợp đồng...

LAI 24.3 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Tuần 21-25/06/2021: VN30-Index xuất hiện mẫu hình White Opening Marubozu

19/06/2021 20:00

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 18/06/2021. Basis hợp đồng VN30F2107 thu hẹp và đạt giá trị 3.70 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn đang lạc quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 18/06/2021. Basis hợp đồng...

LAI 24.3 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Ngày 18/06/2021: VN30-Index tiếp tục điều chỉnh

17/06/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai hầu hết đều giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 17/06/2021. Basis hợp đồng VN30F2106 tiếp tục thu hẹp và đạt giá trị 1.99­ điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn còn lạc quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai hầu hết đều giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 17/06/2021. Basis hợp đồng...

LAI 24.3 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Ngày 17/06/2021: Thận trọng ngày đáo hạn

16/06/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch 16/06. Basis hợp đồng VN30F2106 thu hẹp và đạt giá trị 3.32­ điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn đang lạc quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch 16/06. Basis hợp đồng VN30F2106...

LAI 24.3 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Ngày 16/06/2021: Chờ đợi tín hiệu ngày đáo hạn

15/06/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 15/06/2021. Basis hợp đồng VN30F2106 mở rộng và đạt giá trị 3.96­ điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn đang lạc quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 15/06/2021. Basis hợp đồng...

LAI 24.3 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Ngày 15/06/2021: VN30-Index tiến gần vùng 1,530-1,550 điểm

14/06/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 14/06/2021. Basis hợp đồng VN30F2106 thu hẹp và đạt giá trị 1.99­ điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn còn lạc quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 14/06/2021. Basis hợp đồng...

LAI 24.3 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Tuần 14-18/06/2021: Basis hợp đồng F2106 tiếp tục mở rộng

12/06/2021 20:00

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 11/06/2021. Basis hợp đồng VN30F2106 tiếp tục mở rộng và đạt giá trị 5.59 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang lạc quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 11/06/2021. Basis hợp đồng...

LAI 24.3 (0)


Tin Chính

×
vietstock logo
Về đầu trang