CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Chứng khoán phái sinh Ngày 30/09/2022: Hồi phục thất bại

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 29/09/2022. Basis hợp đồng VN30F2210 thu hẹp so với phiên trước đó và còn giá...

Chứng khoán phái sinh Ngày 29/09/2022: Phe short thắng lớn

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 28/09/2022. Basis hợp đồng VN30F2210 mở rộng so với phiên trước đó và đạt giá...

Chứng khoán phái sinh Ngày 28/09/2022: Tiếp tục chìm sâu

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 27/09/2022. Basis hợp đồng VN30F2210 thu hẹp so với phiên trước đó và còn giá...

Chứng khoán phái sinh Ngày 27/09/2022: Rủi ro điều chỉnh vẫn ở mức cao

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 26/09/2022. Basis hợp đồng VN30F2210 đảo chiều so với phiên trước đó và còn giá...

Chứng khoán phái sinh Tuần 26-30/09/2022: Chưa thể ngăn cản đà giảm

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/09/2022. Basis hợp đồng VN30F2210 mở rộng so với phiên trước và đạt giá trị...

Chứng khoán phái sinh Ngày 23/09/2022: Hồi phục trong nghi ngờ

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 22/09/2022. Basis hợp đồng VN30F2210 thu hẹp so với phiên trước đó và đạt giá...

Chứng khoán phái sinh Ngày 22/09/2022: Đà giảm trở lại

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 21/09/2022. Basis hợp đồng VN30F2210 gần như không đổi so với phiên trước đó và...

Chứng khoán phái sinh Ngày 21/09/2022: Hồi phục hay bulltrap?

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 20/09/2022. Basis hợp đồng VN30F2210 mở rộng so với phiên trước đó và đạt giá...

Chứng khoán phái sinh Ngày 20/09/2022: Đà giảm không có dấu hiệu dừng lại

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 19/09/2022. Basis hợp đồng VN30F2210 thu hẹp so với phiên trước đó và đạt giá...

Chứng khoán phái sinh Tuần 19-23/09/2022: Phe short chiếm ưu thế trở lại

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 16/09/2022. Basis hợp đồng VN30F2210 mở rộng so với phiên trước và đạt giá trị...

TIN CHÍNH

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Tin Chính