Trái phiếu doanh nghiệp


vietstock
Trái phiếu doanh nghiệp

CII muốn huy động 590 tỷ trái phiếu để thanh toán trái phiếu trước hạn

26/03/2021 08:46

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) vừa đăng ký chào bán 5.9 triệu trái phiếu với mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu. Tổng khối lượng vốn cần huy động là 590 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) vừa đăng ký chào bán 5.9 triệu trái...

CII 24.7 (-0.7)


vietstock
Trái phiếu doanh nghiệp

SSI Research: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp 2021 vẫn sẽ sôi động

04/03/2021 16:13

Theo Báo cáo Thị trường trái phiếu doanh nghiệp vừa công bố, SSI Research dự báo trong năm 2021, lượng trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) dưới hình thức phát hành ra công chúng sẽ cải thiện nhưng phát hành riêng lẻ sẽ vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu. Thị trường TPDN sẽ giảm nhiệt so với 2020 nhưng vẫn rất sôi động và môi trường lãi suất thấp vẫn là động lực cơ bản.

Theo Báo cáo Thị trường trái phiếu doanh nghiệp vừa công bố, SSI Research dự báo trong năm 2021...

SSI 35.6 (-0.9)


vietstock
Trái phiếu doanh nghiệp

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp thứ cấp sẽ ra đời trong năm 2021

27/01/2021 08:44

Thị trường trái phiếu thứ cấp là trái phiếu được giao dịch giữa các nhà đầu tư sau khi được phát hành trên thị trường sơ cấp, có thể được giao dịch trực tiếp giữa các nhà đầu tư hoặc thông qua đại lý.

Thị trường trái phiếu thứ cấp là trái phiếu được giao dịch giữa các nhà đầu tư sau khi được phát...


vietstock
Trái phiếu doanh nghiệp

VNDirect: Nghị định 153 kỳ vọng “cởi trói” cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

23/01/2021 14:30

Theo Công ty chứng khoán VNDirect (VNDS), Nghị định 153 tạo cơ hội cho thị trường TPDN sôi động trở lại trong năm 2021, nhờ một số vướng mắc về quy định được Nhà nước tháo gỡ.

Theo Công ty chứng khoán VNDirect (VNDS), Nghị định 153 tạo cơ hội cho thị trường TPDN sôi động...


vietstock
Trái phiếu

Doanh nghiệp huy động gần 43.5 ngàn tỷ đồng từ trái phiếu phát hành riêng lẻ trong tháng 12/2020

21/01/2021 09:21

Theo số liệu công bố qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tháng 12/2020, có 35 doanh nghiệp đăng ký 98 đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) với tổng giá trị đăng ký phát hành 75.35 ngàn tỷ đồng.

Theo số liệu công bố qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tháng 12/2020, có 35 doanh nghiệp...


vietstock
Trái phiếu doanh nghiệp

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp được cởi trói!

18/01/2021 09:39

Đánh giá chung thì các điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong Nghị định 153/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi theo hướng “dễ thở” hơn cho các doanh nghiệp phát hành so với Nghị định 81.

Đánh giá chung thì các điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong Nghị định 153/2020/NĐ-CP...


vietstock
Trái phiếu doanh nghiệp

Chính phủ ban hành nghị định mới về chào bán trái phiếu doanh nghiệp

05/01/2021 14:47

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, trong đó quy định cụ thể điều kiện chào bán trái phiếu.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh...


vietstock
Ngân hàng

HDBank phát hành trái phiếu chuyển đổi cho các định chế tài chính nước ngoài

25/12/2020 09:06

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, HOSE: HDB) vừa thông báo ký kết hợp đồng phát hành trái phiếu chuyển đổi và hợp tác chiến lược với các nhà đầu tư nước ngoài, hoàn thành kế hoạch bổ sung 160 triệu USD vốn cấp 2.

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, HOSE: HDB) vừa thông báo ký kết hợp đồng...

HDB 27.65 (-0.25)


vietstock
Ngân hàng

LienVietPostBank phát hành thành công 1,500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm

17/12/2020 09:40

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, HOSE: LPB) vừa phát hành thành công 1,500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 05 năm theo hình thức phát hành riêng lẻ, lãi suất cố định 6.5%/năm cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, HOSE: LPB) vừa phát hành thành công 1,500 tỷ...

LPB 18.4 (-0.45)


vietstock
Trái phiếu doanh nghiệp

Doanh nghiệp phát hành thành công 10.6 ngàn tỷ đồng trái phiếu trong tháng 11

16/12/2020 15:40

Theo số liệu công bố qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), nhóm doanh nghiệp có quy mô phát hành lớn nhất trong tháng 11 là các tổ chức tín dụng, chiếm 49.75% tổng giá trị phát hành thành công.

Theo số liệu công bố qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), nhóm doanh nghiệp có quy mô phát...


Tin Chính

×
vietstock logo
Về đầu trang