×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Trái phiếu doanh nghiệp


vietstock
Trái phiếu doanh nghiệp

Chứng khoán Bản Việt huy động 500 tỷ đồng trái phiếu

16/01/2019 09:51

Mới đây, HĐQT của CTCP Chứng khoán Bản Việt (HOSE: VCI) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu nhằm huy động vốn bổ sung vào hoạt động kinh doanh.

Mới đây, HĐQT của CTCP Chứng khoán Bản Việt (HOSE: VCI) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu...

VCI38.9 (-0.1)


vietstock
Trái phiếu doanh nghiệp

CMG dự kiến phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu

16/01/2019 09:22

Mới đây, HĐQT của CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (HOSE: CMG) đã thông qua phương án phát hành 300 có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành, với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu phát hành tương đương 300 tỷ đồng.

Mới đây, HĐQT của CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (HOSE: CMG) đã thông qua phương án phát hành 300 có...

CMC5.3 (0) CMG26.8 (1.75)


vietstock
Trái phiếu doanh nghiệp

TDC mua lại 50 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

31/12/2018 11:06

HĐQT của CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HOSE: TDC) đã có quyết định về phương án mua lại trái phiếu trước hạn 50 tỷ đồng.

HĐQT của CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HOSE: TDC) đã có quyết định về phương án mua lại...

HAN6 (0) LAI9.2 (0) TDC7.8 (0.05)


vietstock
Trái phiếu doanh nghiệp

EVS dự kiến phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu

25/12/2018 20:00

Theo Nghị quyết HĐQT, CTCP Chứng khoán Everest (UPCoM: EVS) sẽ phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 cho năm 2018.

Theo Nghị quyết HĐQT, CTCP Chứng khoán Everest (UPCoM: EVS) sẽ phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2...

EVS9 (0)


vietstock
Trái phiếu doanh nghiệp

BWE dự kiến phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

25/12/2018 10:27

Vừa qua, HĐQT CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (HOSE: BWE) đã thông qua phương án phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo và lãi suất của năm đầu tiên là 9.5%/năm.

Vừa qua, HĐQT CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (HOSE: BWE) đã thông qua phương án phát hành 200 tỷ...

BWE24.8 (0.1)


vietstock
Ngân hàng

BIDV chào bán thành công 400,000 trái phiếu trong năm 2018

20/12/2018 15:30

Mới đây, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) đã có báo cáo kết quả phát hành 400,000 trái phiếu trong năm 2018.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) đã có báo cáo kết quả phát...

BID32.85 (1.15)vietstock
Trái phiếu doanh nghiệp

KOS sẽ huy động 235 tỷ đồng trái phiếu cho dự án tại Lào Cai

20/12/2018 15:14

HĐQT CTCP KOSY (UPCoM: KOS) sẽ phát hành 235 trái phiếu năm 2018 với giá phát hành bằng chính mệnh giá là 1 tỷ đồng/tp.

HĐQT CTCP KOSY (UPCoM: KOS) sẽ phát hành 235 trái phiếu năm 2018 với giá phát hành bằng chính mệnh...

KOS24.1 (0.2)


vietstock
Trái phiếu doanh nghiệp

SCR huy động 470 tỷ đồng tăng quy mô vốn hoạt động

19/12/2018 08:26

Vừa qua, HĐQT CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (HOSE: SCR) đã thông qua phương án phát hành tối đa 470 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán, lãi suất được kết hợp giữa cố định và lãi suất thả nổi.

Vừa qua, HĐQT CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (HOSE: SCR) đã thông qua phương án phát hành tối đa...

SCR7.39 (0.03)


vietstock
Trái phiếu doanh nghiệp

ACB huy động 2,200 tỷ đồng trái phiếu

17/12/2018 16:51

Vừa qua, HĐQT CTCP Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB) đã thông qua phương án phát hành 2.2 ngàn tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo đợt 2/2018.

Vừa qua, HĐQT CTCP Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB) đã thông qua phương án phát hành 2.2 ngàn tỷ...

ACB29.5 (0.9)


vietstock
Trái phiếu doanh nghiệp

TTB huy động 300 tỷ đồng trái phiếu

17/12/2018 15:17

Ngày 14/12 vừa qua, HĐQT của CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (HOSE: TTB) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu cho năm 2018.

Ngày 14/12 vừa qua, HĐQT của CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (HOSE: TTB) đã thông qua phương án phát hành...

SHB7.2 (0.2) TTB23.35 (0.35)


    Tin Chính

    {{x.Title}}

    {{x.timestring}} {{x.CommentCount}}
    Về đầu trang