Chính sách


vietstock
Chính sách

UBCKNN tổ chức tập huấn về quản trị doanh nghiệp tại Cần Thơ

25/10/2019 15:00

Vào ngày 25/10/2019, Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức thành công buổi tập huấn “Nâng cao năng lực quản trị công ty, công bố thông tin và quản lý doanh  nghiệp trên thị trường chứng khoán”. Đây là chương trình tập huấn nguyên ngày tổ chức tại Thành phố Cần Thơ.

Vào ngày 25/10/2019, Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước...


vietstock
Chính sách

Bộ trưởng Tài chính: 5 năm tới chưa cổ phần hóa được sở giao dịch chứng khoán

23/10/2019 08:21

Cuối phiên thảo luận dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) sáng 22/10 của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã làm rõ thêm một số vấn đề được đại biểu quan tâm.

Cuối phiên thảo luận dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) sáng 22/10 của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài...

ACV77 (0.2) HCM25.2 (-0.15)


vietstock
Chính sách

Sửa đổi Luật Chứng khoán nhằm đảm bảo hội nhập kinh tế quốc tế

22/10/2019 15:37

Sáng 22/10, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế QH trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi), thảo luận một số nội dung còn ý kiến của dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Sáng 22/10, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế QH trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật...


vietstock
Chính sách

Rà soát, bổ sung một số quyền hạn, nhiệm vụ cho Ủy ban Chứng khoán

22/10/2019 09:52

Về vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc giữ nguyên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính như hiện nay là phù hợp.

Về vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng...


vietstock
Chính sách

Chuyên gia muốn tăng quyền cổ đông nhỏ, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp phản đối

16/10/2019 10:58

Khoản 2, Điều 114, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền sau đây: Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Khoản 2, Điều 114, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số...vietstock
Chính sách

Nhiều thay đổi trong Quy chế giao dịch UPCoM mới ban hành

01/10/2019 16:46

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ban hành Quy chế Tổ chức và quản lý thị trường giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (Quy chế UPCoM) theo Quyết định số 634/QĐ-SGDHN ngày 24/9/2019.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ban hành Quy chế Tổ chức và quản lý thị trường giao dịch...

BTC58 (0)


vietstock
Chính sách

Không tiếp tục đặt vấn đề thay đổi địa vị pháp lý của Uỷ ban Chứng khoán

29/09/2019 20:48

Giữ nguyên quy định Uỷ ban Chứng khoán nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính như hiện nay là phù hợp, theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Giữ nguyên quy định Uỷ ban Chứng khoán nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính như hiện nay là phù hợp...


vietstock
Chính sách

Chính phủ sẽ quyết định nơi đặt Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

09/09/2019 16:40

Có ý kiến đề nghị quy định Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam đặt tại trung tâm tài chính của đất nước, nhưng câu hỏi “hiện tại đâu là trung tâm tài chính của Việt Nam” lại đang khó trả lời.

Có ý kiến đề nghị quy định Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam đặt tại trung tâm tài chính của đất...


vietstock
Chính sách

Sở giao dịch chứng khoán không thể đại diện chủ sở hữu Nhà nước?

09/09/2019 16:17

Uỷ ban Kinh tế đề nghị đề nghị bổ sung chức năng đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, nhưng Bộ trưởng Tài chính nói làm thế là trái quy định.

Uỷ ban Kinh tế đề nghị đề nghị bổ sung chức năng đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với Sở giao dịch...


vietstock
Chính sách

Dẫn độ 28 người Trung Quốc lập sàn chứng khoán giả tại Việt Nam

27/08/2019 14:42

Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bàn giao 28 người Trung Quốc cho Cục Công an TP.Đông Hưng (Trung Quốc) xử lý về hành vi điều hành sàn chứng khoán giả tại Việt Nam.

Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bàn giao 28 người Trung Quốc cho...


Tin Chính

×
vietstock logo
Về đầu trang