logo

Phân tích kỹ thuật


vietstock
Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 14-18/06/2021

13/06/2021 07:30

Chiến lược đầu tư & Phân tích kỹ thuật chuyên sâu thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chiến lược đầu tư & Phân tích kỹ thuật chuyên sâu thị trường chứng khoán Việt Nam.


vietstock
Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật phiên chiều 11/06: VN-Index tạm dừng với cây nến White Closing Marubozu

11/06/2021 12:20

Trong phiên giao dịch buổi sáng ngày 11/06/2021, VN-Index phục hồi mạnh mẽ với cây nến White Closing Marubozu. Số mã tăng áp đảo số mã giảm cho thấy bên mua đang chiếm được ưu thế khá lớn.

Trong phiên giao dịch buổi sáng ngày 11/06/2021, VN-Index phục hồi mạnh mẽ với cây nến White...

AAA 16.1 (0.4) PVS 28.2 (1.3)


vietstock
Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật phiên chiều 10/06: Những tín hiệu tiêu cực vẫn còn

10/06/2021 12:01

Trong phiên giao dịch buổi sáng ngày 10/06/2021, VN-Index xuất hiện điều chỉnh trở lại sau phiên hồi phục trước đó. Trendline tăng bắt đầu từ tháng 01/2021 và đường Middle Band sẽ là hỗ trợ gần nhất của chỉ số này.

Trong phiên giao dịch buổi sáng ngày 10/06/2021, VN-Index xuất hiện điều chỉnh trở lại sau phiên...

FCN 11.85 (0.3) PAN 26.9 (0.2)


vietstock
Phân tích kỹ thuật

Ngày 10/06/2021: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

10/06/2021 10:00

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: BVH, CTD, DPM, FCN, HBC, PDR, PGV, STB, TCH và VIC.

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: BVH, CTD, DPM...

BVH 57.3 (1.8) CTD 62.8 (1) DPM 21.2 (-0.3)


vietstock
Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật phiên chiều 09/06: VN-Index giằng co

09/06/2021 12:02

Trong phiên giao dịch buổi sáng ngày 09/06/2021, VN-Index xuất hiện trạng thái phục hồi sau 2 phiên rung lắc mạnh trước đó. Chỉ số tạm dừng với cây nến thân nhỏ chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư vẫn đang khá giằng co.

Trong phiên giao dịch buổi sáng ngày 09/06/2021, VN-Index xuất hiện trạng thái phục hồi sau 2 phiên...

GMD 41.3 (1.1) MBB 39.4 (1.5)


vietstock
Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật phiên chiều 08/06: VN-Index vẫn đang test Internal Trendline

08/06/2021 12:03

Trong phiên giao dịch buổi sáng ngày 08/06/2021, VN-Index tiếp tục xuất hiện điều chỉnh. Chỉ số vẫn đang về test Internal Trendline bắt đầu từ tháng 02/2021. Nếu ngưỡng này được giữ vững thì tình hình chưa quá bi quan.

Trong phiên giao dịch buổi sáng ngày 08/06/2021, VN-Index tiếp tục xuất hiện điều chỉnh. Chỉ số vẫn...

CCL 13.35 (0) MSN 106 (2.9)


vietstock
Phân tích kỹ thuật

Ngày 08/06/2021: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

08/06/2021 10:00

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: BVH, CTD, DPM, FCN, NVL, PDR, PGV, STB, TCH và VIC.

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: BVH, CTD, DPM...

BVH 57.3 (1.8) CTD 62.8 (1) DPM 21.2 (-0.3)


vietstock
Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật phiên chiều 07/06: Thị trường xuất hiện rung lắc mạnh

07/06/2021 12:06

Trong phiên giao dịch buổi sáng ngày 07/06/2021, VN-Index xuất hiện điều chỉnh mạnh. Chỉ số tạm dừng với mẫu hình nến Bearish Engulfing cho thấy rủi ro điều chỉnh đang gia tăng. Số mã giảm lớn hơn số mã tăng thể hiện bên bán đang chiếm được ưu thế lớn.

Trong phiên giao dịch buổi sáng ngày 07/06/2021, VN-Index xuất hiện điều chỉnh mạnh. Chỉ số tạm...

HSG 44.05 (0.55) NLG 39.05 (0.55)


vietstock
Phân tích kỹ thuật

Tuần 07-11/06/2021: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

07/06/2021 10:00

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: BVH, CTD, DPM, MBB, NVL, PDR, PGV, STB, TCH và VIC.

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: BVH, CTD, DPM...

BVH 57.3 (1.8) CTD 62.8 (1) DPM 21.2 (-0.3)


vietstock
Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 07-11/06/2021

06/06/2021 07:30

Chiến lược đầu tư & Phân tích kỹ thuật chuyên sâu thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chiến lược đầu tư & Phân tích kỹ thuật chuyên sâu thị trường chứng khoán Việt Nam.


Tin Chính

×
vietstock logo
Về đầu trang