Phân tích kỹ thuật


vietstock
Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật phiên chiều 02/07: Khối lượng giao dịch tiếp tục ở mức thấp

1 giờ trước

Trong phiên giao dịch buổi sáng ngày 02/07/2020, VN-Index giằng co mạnh và khối lượng giao dịch ở mức thấp. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá phân vân và thận trọng.

Trong phiên giao dịch buổi sáng ngày 02/07/2020, VN-Index giằng co mạnh và khối lượng giao dịch ở...

FPT46.15 (-0.05) VJC107.6 (-0.4)


vietstock
Phân tích kỹ thuật

Ngày 02/07/2020: 10 cổ phiếu 'nóng' dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

3 giờ trước

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: AAA, DCM, DGW, HDB, MSN, NLG, NVL, PDR, VJC, VPI và VIC.

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: AAA, DCM, DGW...


vietstock
Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật phiên chiều 01/07: VN-Index xuất hiện Bullish Harami

01/07/2020 12:33

Trong phiên sáng ngày 01/07/2020, VN-Index tăng điểm trở lại và hình thành mẫu hình nến Bullish Harami sau khi đã test lại đường SMA 100 ngày trước đó.

Trong phiên sáng ngày 01/07/2020, VN-Index tăng điểm trở lại và hình thành mẫu hình nến Bullish...

DCM 8.73 (-0.08) MSN56.8 (1.3)


vietstock
Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật phiên chiều 30/06: Spinning Top xuất hiện

30/06/2020 12:23

Trong phiên sáng ngày 30/06/2020, VN-Index tạo mẫu hình nến Spinning Top với khối lượng khá thấp, qua đó cho thấy sự phân vân của nhà đầu tư.

Trong phiên sáng ngày 30/06/2020, VN-Index tạo mẫu hình nến Spinning Top với khối lượng khá thấp...

GEX17.05 (0.25) VHM76.9 (0)


vietstock
Phân tích kỹ thuật

Ngày 30/06/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

30/06/2020 10:00

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: AAA, DPM, FLC, HDB, MBB, NLG, NVL, PDR, VJC, VPI và VIC.

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: AAA, DPM, FLC...

AAA12.15 (-0.2) DPM14.2 (-0.2) FLC3.64 (-0.23)vietstock
Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật phiên chiều 29/06: Thử thách vùng hỗ trợ 835-845 điểm

29/06/2020 12:27

Trong phiên sáng ngày 29/06/2020, VN-Index tiếp tục giảm điểm mạnh và tạo mẫu hình Falling Window. Điều đó cho thấy nhà đầu tư đang rất bi quan trong ngắn hạn.

Trong phiên sáng ngày 29/06/2020, VN-Index tiếp tục giảm điểm mạnh và tạo mẫu hình Falling Window...

AAA12.15 (-0.2) HDB24.7 (0.15)


vietstock
Phân tích kỹ thuật

Tuần 29/06-03/07/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

29/06/2020 10:00

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: DAH, DPM, FLC, GTN, MBB, NLG, NVL, PDR, VJC và VPI.

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: DAH, DPM, FLC...

DAH16.8 (-1.25) DPM14.2 (-0.2) FLC3.64 (-0.23)


vietstock
Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 29/06-03/07/2020

28/06/2020 07:30

Chiến lược đầu tư & Phân tích kỹ thuật chuyên sâu thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chiến lược đầu tư & Phân tích kỹ thuật chuyên sâu thị trường chứng khoán Việt Nam.


vietstock
Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật phiên chiều 26/06: Giằng co mạnh

26/06/2020 12:03

VN-Index giằng co mạnh và tạo ra mẫu hình nến có bóng mờ (shadow) bên trên khá dài. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá phân vẫn trong ngắn hạn.

VN-Index giằng co mạnh và tạo ra mẫu hình nến có bóng mờ (shadow) bên trên khá dài. Điều này cho...

NLG25 (0.1) VJC107.6 (-0.4)


vietstock
Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật phiên chiều 25/06: Falling Window xuất hiện

25/06/2020 12:36

Trong phiên sáng 25/06/2020, VN-Index giảm điểm và tạo Falling Window, qua đó hàm ý bên bán đang chiếm được ưu thế khá lớn.

Trong phiên sáng 25/06/2020, VN-Index giảm điểm và tạo Falling Window, qua đó hàm ý bên bán đang...

BFC11.65 (-0.15) DCM 8.73 (-0.08)


Tin Chính

×
vietstock logo
Về đầu trang