Chứng quyền


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền Tuần 20-24/09/2021: Giao dịch sôi động trở lại

19/09/2021 19:00

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/09/2021, toàn thị trường có 33 mã tăng, 25 mã giảm và 8 mã đứng giá. Khối ngoại bán ròng mạnh với tổng mức bán ròng đạt hơn 2.8 triệu đơn vị.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/09/2021, toàn thị trường có 33 mã tăng, 25 mã giảm và 8 mã đứng...

HDB 25.45 (0.35) MBB 27.85 (0.05) STB 26.8 (0.05)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 17/09/2021: Thận trọng với các chứng quyền MSN!

16/09/2021 20:00

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/09/2021, toàn thị trường có 29 mã tăng, 21 mã giảm và 8 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục mua ròng với tổng mức mua ròng đạt hơn 554 ngàn đơn vị.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/09/2021, toàn thị trường có 29 mã tăng, 21 mã giảm và 8 mã đứng...

KDH 42 (-0.7) MSN 146 (-3.8) TCH 17.2 (0.1)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 16/09/2021: Chứng quyền MSN tiếp tục là tâm điểm

15/09/2021 20:00

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/09/2021, toàn thị trường có 29 mã giảm, 28 mã tăng và 1 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục mua ròng với tổng mức mua ròng đạt hơn 769 ngàn đơn vị.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/09/2021, toàn thị trường có 29 mã giảm, 28 mã tăng và 1 mã đứng...

HPG 51.8 (0.5) MSN 146 (-3.8) NVL 103.2 (0.1)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 15/09/2021: Dòng tiền tiếp tục thận trọng

14/09/2021 20:00

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/09/2021, toàn thị trường có 36 mã giảm, 20 mã tăng và 2 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục mua ròng với tổng mức mua ròng đạt hơn 321 ngàn đơn vị.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/09/2021, toàn thị trường có 36 mã giảm, 20 mã tăng và 2 mã đứng...

FPT 95.7 (1) HDB 25.45 (0.35) HPG 51.8 (0.5)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 14/09/2021: Tốt xấu đan xen

13/09/2021 20:00

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/09/2021, toàn thị trường có 34 mã giảm, 19 mã tăng và 5 mã đứng giá. Khối ngoại mua ròng trở lại với tổng mức mua ròng đạt hơn 480 ngàn đơn vị.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/09/2021, toàn thị trường có 34 mã giảm, 19 mã tăng và 5 mã đứng...

HDB 25.45 (0.35) KDH 42 (-0.7) MWG 123 (-0.6)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền Tuần 13-17/09/2021: Dòng tiền sẽ quay trở lại thị trường?

12/09/2021 19:00

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/09/2021, toàn thị trường có 28 mã giảm, 24 mã tăng và 6 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng đạt hơn 114 ngàn đơn vị.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/09/2021, toàn thị trường có 28 mã giảm, 24 mã tăng và 6 mã đứng...

HDB 25.45 (0.35) MSN 146 (-3.8) MWG 123 (-0.6)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 10/09/2021: Giao dịch sôi động trở lại

09/09/2021 20:00

Kết thúc phiên giao dịch ngày 09/09/2021, toàn thị trường có 31 mã tăng, 23 mã giảm và 5 mã đứng giá. Khối ngoại bán ròng trở lại với tổng mức bán ròng đạt hơn 845 ngàn đơn vị.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 09/09/2021, toàn thị trường có 31 mã tăng, 23 mã giảm và 5 mã đứng...

MSN 146 (-3.8) MWG 123 (-0.6) PNJ 92.5 (-0.5)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 09/09/2021: Dòng tiền vẫn đang thận trọng

08/09/2021 20:00

Kết thúc phiên giao dịch ngày 08/09/2021, toàn thị trường có 34 mã giảm, 14 mã tăng và 5 mã đứng giá. Khối ngoại mua ròng trở lại với tổng mức mua ròng đạt hơn 185 ngàn đơn vị.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 08/09/2021, toàn thị trường có 34 mã giảm, 14 mã tăng và 5 mã đứng...

HDB 25.45 (0.35) KDH 42 (-0.7) STB 26.8 (0.05)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 08/09/2021: Tốt xấu đan xen

07/09/2021 20:00

Kết thúc phiên giao dịch ngày 07/09/2021, toàn thị trường có 33 mã giảm, 15 mã tăng và 5 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng đạt hơn 382 ngàn đơn vị.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 07/09/2021, toàn thị trường có 33 mã giảm, 15 mã tăng và 5 mã đứng...

FPT 95.7 (1) HDB 25.45 (0.35) KDH 42 (-0.7)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 07/09/2021: Duy trì sắc xanh

06/09/2021 20:00

Kết thúc phiên giao dịch ngày 06/09/2021, toàn thị trường có 25 mã tăng, 22 mã giảm và 6 mã đứng giá. Khối ngoại bán ròng trở lại với tổng mức bán ròng đạt hơn 200 ngàn đơn vị.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 06/09/2021, toàn thị trường có 25 mã tăng, 22 mã giảm và 6 mã đứng...

FPT 95.7 (1) HDB 25.45 (0.35) HPG 51.8 (0.5)


Tin Chính

×
vietstock logo
Về đầu trang