Chứng quyền


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 12/12/2019: Sắc xanh dần trở lại

11/12/2019 19:30

Diễn biến của thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 11/12/2019 đã tích cực hơn so với phiên trước đó khi toàn thị trường có 22 mã tăng giá, 14 mã giảm giá và 4 mã đứng giá. Trong đó, CVNM1901 là mã giảm mạnh nhất với mức giảm 50%, do sắp đến ngày đáo hạn. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên 11/12/2019 với mức bán ròng hơn 496 ngàn đơn vị.

Diễn biến của thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 11/12/2019 đã tích cực hơn so với...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 11/12/2019: Sắc đỏ bao trùm

10/12/2019 19:45

Diễn biến của thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 10/12/2019 không mấy tích cực khi toàn thị trường có 15 mã tăng giá, 25 mã giảm giá và 1 mã đứng giá.. Trong đó, CMSN1902 là mã giảm mạnh nhất với mức giảm 31.70%. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên 10/12/2019 với mức bán ròng hơn 453 ngàn đơn vị.

Diễn biến của thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 10/12/2019 không mấy tích cực khi...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 10/12/2019: Khối lượng giao dịch tăng mạnh gần 200%

09/12/2019 19:30

Diễn biến của thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 09/12/2019 khá phân hóa khi toàn thị trường có 18 mã tăng giá, 18 mã giảm giá và 5 mã mới được giao dịch. Trong đó, CDPM1901 là mã tăng mạnh nhất với mức tăng 14.10%. Ngược lại, CMWG1906, CVNM1901, CHPG1902 là những mã giảm mạnh nhất trong phiên này khi cùng giảm là 50%. Khối ngoại bán ròng mạnh trở lại trong phiên 09/12/2019 với mức bán ròng hơn 6.6 triệu đơn vị.

Diễn biến của thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 09/12/2019 khá phân hóa...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền Tuần 09-13/12/2019: Khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh

08/12/2019 19:00

Diễn biến của thị trường chứng quyền trong phiên ngày 06/12/2019 không mấy tích cực khi toàn thị trường có 23 mã giảm giá, 10 mã tăng giá và 5 mã đứng giá. Trong đó, mã CMWG1906 là mã tăng mạnh nhất với mức tăng 28.60%. Khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh với tổng khối lượng hơn 948 ngàn đơn vị.

Diễn biến của thị trường chứng quyền trong phiên ngày 06/12/2019 không mấy tích cực khi toàn thị...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 06/12/2019: Giao dịch ảm đạm

05/12/2019 19:30

Diễn biến của thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 05/12/2019 khá tiêu cực khi toàn thị trường có 8 mã tăng giá, 29 mã giảm giá và 2 mã đứng giá. Trong đó, hai mã CHPG1902 và CVNM1901 là hai mã giảm mạnh nhất trong phiên hôm nay với mức giảm là 33.3%. Khối ngoại mua ròng mạnh trong phiên 05/12/2019 với mức mua ròng hơn 930 nghìn đơn vị.

Diễn biến của thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 05/12/2019 khá tiêu cực khi toàn...vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 05/12/2019: Sắc xanh bắt đầu lan tỏa

04/12/2019 19:30

Diễn biến của thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 04/12/2019 khá tích cực khi toàn thị trường có 28 mã tăng giá, 7 mã giảm giá và 4 mã đứng giá. Trong đó hai mã CHPG1902 là mã tăng mạnh nhất với mức tăng 50%. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trong phiên 04/12/2019 với mức bán ròng hơn 1.4 triệu đơn vị.

Diễn biến của thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 04/12/2019 khá tích cực khi toàn...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 04/12/2019: Phân hóa trở lại

03/12/2019 19:45

Diễn biến của thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 03/12/2019 phân hóa khi toàn thị trường có 19 mã giảm giá, 18 mã tăng giá và 2 mã đứng giá. Trong đó hai mã CVNM1904 và CMBB1903 là hai mã tăng mạnh nhất trong phiên hôm nay với mức tăng lần lượt là 35.4% và 31.1%. Khối ngoại bán ròng mạnh trong phiên 03/12/2019 với mức bán ròng hơn 1.5 triệu đơn vị.

Diễn biến của thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 03/12/2019 phân hóa khi toàn thị...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 03/12/2019: Tình hình ngày càng bi quan

02/12/2019 20:00

Diễn biến của thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 02/12/2019 khá tiêu cực khi toàn thị trường có 27 mã giảm giá, 9 mã tăng giá và 3 mã đứng giá. Trong đó, hai mã CMWG1906 và CFPT1907 là hai mã giảm mạnh nhất trong phiên hôm nay với mức giảm lần lượt là 54.5% và 25.7%. Khối ngoại bán ròng mạnh trong phiên 02/12/2019 với mức bán ròng hơn 1.4 triệu đơn vị.

Diễn biến của thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 02/12/2019 khá tiêu cực khi toàn...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền Tuần 02-06/12/2019: Hồi phục trở lại

01/12/2019 19:00

Diễn biến của thị trường chứng quyền trong phiên cuối tuần ngày 29/11/2019 nhìn chung đã tích cực so với phiên trước khi toàn thị trường có 13 mã giảm giá, 19 mã tăng giá và 7 mã đứng giá. Trong đó, mã CFPT1907 và CMBB1905 là 2 mã tăng mạnh nhất với mức tăng 17.3% và 11.5%. Khối ngoại mua ròng mạnh với tổng khối lượng hơn 599 nghìn đơn vị.

Diễn biến của thị trường chứng quyền trong phiên cuối tuần ngày 29/11/2019 nhìn chung đã tích cực...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 29/11/2019: Tiếp tục đỏ lửa cùng thị trường cơ sở

28/11/2019 19:30

Diễn biến của thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 28/11/2019 khá tiêu cực khi toàn thị trường có đến 31 mã giảm giá, 7 mã tăng giá và 1 mã đứng giá. Trong đó hai mã CMWG1906 và CMWG1905 là 2 mã chứng quyền giảm mạnh nhất với mức giảm lần lượt là 26.7% và 20.1%, với lý do đến từ sự sụt giảm mạnh gần 4% của MWG.

Diễn biến của thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 28/11/2019 khá tiêu cực khi toàn...

MWG113 (2) VNM118.6 (0.4)


Tin Chính

×
vietstock logo
Về đầu trang