Chứng quyền


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 22/01/2020: Tình hình đang chuyển biến tích cực

21/01/2020 19:45

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 21/01/2020 đang dần tích cực trở lại khi toàn thị trường có 24 mã tăng giá, 11 mã giảm giá và 2 mã đứng giá. Trong đó, CVPB1901 là mã tăng mạnh nhất với mức tăng 26.40%. Khối ngoại mua ròng trong phiên hôm nay với tổng mức mua ròng hơn 226 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 21/01/2020 đang dần tích cực trở lại khi toàn thị...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 21/01/2020: Giao dịch sôi động trở lại

20/01/2020 20:00

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 20/01/2020 vẫn chưa thật sự tích cực khi toàn thị trường có 23 mã giảm giá, 15 mã tăng và 3 mã đứng giá. Trong đó, CMBB1904 là mã giảm mạnh nhất với mức giảm 60%. Khối ngoại mua ròng nhẹ trở lại trong phiên hôm nay với tổng mức mua ròng hơn 34 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 20/01/2020 vẫn chưa thật sự tích cực khi toàn thị...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền Tuần 20-22/01/2020: Khối lượng giao dịch giảm hơn 20%

19/01/2020 19:00

Diễn biến thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 17/01/2020 chưa thật sự tích cực khi có 21 mã giảm, 14 mã tăng và 6 mã đứng giá. Trong đó, CMBB1904 là mã giảm mạnh nhất với mức giảm 81.10%. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng khối lượng hơn 196 ngàn đơn vị.

Diễn biến thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 17/01/2020 chưa thật sự tích...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 17/01/2020: Các chứng quyền thuộc MBB bứt phá

16/01/2020 19:30

Thị trường chứng quyền xanh rực trong phiên giao dịch ngày 16/01/2020 khi toàn thị trường có 24 mã tăng giá, 15 mã giảm và 2 mã đứng giá. Trong đó, CREE1902 và CMBB1904 là hai mã bứt phá mạnh nhất ở mức hơn 40%, theo sau là CMBB1903 và CMBB1905. Khối ngoại bán ròng trong phiên hôm nay với tổng mức bán ròng hơn 136 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền xanh rực trong phiên giao dịch ngày 16/01/2020 khi toàn thị trường có 24 mã...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 16/01/2020: Sắc đỏ tràn ngập

15/01/2020 19:30

Thị trường chứng quyền tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày 15/01/2020 khi toàn thị trường có 32 mã giảm giá, 7 mã tăng giá và 3 mã đứng giá. Trong đó, CREE1902 là mã chứng quyền giảm mạnh nhất với mức giảm 20.20%. Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên hôm nay với tổng mức mua ròng hơn 63 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày 15/01/2020 khi toàn...vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 15/01/2020: Tâm lý bi quan vẫn hiện hữu

14/01/2020 20:00

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 14/01/2020 vẫn chưa có được sự cải thiện rõ rệt khi toàn thị trường có 23 mã giảm giá, 13 mã tăng giá và 6 mã đứng giá. Trong đó, CTCB1901 tiếp tục là mã chứng quyền giảm mạnh nhất với mức giảm 20%. Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên hôm nay với tổng mức mua ròng hơn 68 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 14/01/2020 vẫn chưa có được sự cải thiện rõ rệt...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 14/01/2020: Sự bi quan vẫn còn

13/01/2020 20:00

Diễn biến thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 13/01/2020 khá tiêu cực khi có tới 30 mã giảm giá, 9 mã tăng giá và 2 mã đứng giá. Trong đó, CTCB1901 là mã chứng quyền giảm mạnh nhất với mức giảm 54.50%. Khối ngoại mua ròng trở lại trong phiên hôm nay với tổng mức mua ròng hơn 10 ngàn đơn vị.

Diễn biến thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 13/01/2020 khá tiêu cực khi có...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền Tuần 13-17/01/2020: Sắc xanh đỏ xen kẽ

12/01/2020 19:00

Thị trường chứng quyền có diễn biến khá phân hóa trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 10/01/2020 với 17 mã tăng, 15 mã giảm và 5 mã đứng giá. Trong đó, CMBB1904 là mã tăng mạnh nhất với mức tăng 27.10%. Ngược lại, CGMD1901 là mã giảm mạnh nhất trong phiên này với mức 13.50%. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng khối lượng hơn 28 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền có diễn biến khá phân hóa trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 10/01/2020...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 10/01/2020: Lạc quan trở lại

09/01/2020 19:30

Diễn biến thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 09/01/2020 khá tích cực khi chỉ có 5 mã giảm giá, tới 28 mã tăng giá và 4 mã đứng giá. Trong đó, CNVL1901 và CMBB1904 là 2 mã chứng quyền tăng mạnh nhất với mức tăng 25.7% và 20%. Khối ngoại bán ròng trong phiên hôm nay với tổng mức bán ròng hơn 72 ngàn đơn vị.

Diễn biến thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 09/01/2020 khá tích cực khi chỉ có 5 mã...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 09/01/2020: Tâm lý bi quan tiếp tục bao trùm

08/01/2020 19:30

Diễn biến thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 08/01/2020 không mấy tích cực khi có 32 mã giảm giá, 4 mã tăng giá và 1 mã đứng giá. Trong đó, CNVL1901 là mã chứng quyền giảm mạnh nhất với mức giảm 35.20%. Khối ngoại bán ròng trong phiên hôm nay với tổng mức bán ròng hơn 147 ngàn đơn vị.

Diễn biến thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 08/01/2020 không mấy tích cực khi có 32...


Tin Chính

×
vietstock logo
Về đầu trang