logo

Chứng quyền


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 25/06/2021: Tiếp tục giằng co?

24/06/2021 20:00

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 24/06/2021 với 49 mã giảm giá, 14 mã tăng giá và 2 mã đứng giá. Khối ngoại mua ròng với tổng mức mua ròng đạt 416.2 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 24/06/2021 với 49 mã giảm giá, 14 mã tăng giá...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 24/06/2021: Tâm lý thận trọng!

23/06/2021 20:00

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 23/06/2021 với 46 mã giảm giá, 14 mã tăng giá và 5 mã đứng giá. Khối ngoại bán ròng trở lại với tổng mức bán ròng đạt 63.2 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 23/06/2021 với 46 mã giảm giá, 14 mã tăng giá...

VPB 68.2 (-0.4)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 23/06/2021: Giao dịch sôi động trở lại

22/06/2021 20:00

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 22/06/2021 với 36 mã giảm giá, 21 mã tăng giá và 8 mã đứng giá. Khối ngoại mua ròng trở lại với tổng mức mua ròng đạt 41.2 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 22/06/2021 với 36 mã giảm giá, 21 mã tăng giá...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 22/06/2021: CMWG2013 và CVPB2101 đang được định giá hấp dẫn

21/06/2021 20:00

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 21/06/2021 với 48 mã giảm giá, 13 mã tăng giá và 4 mã đứng giá. Khối ngoại bán ròng với tổng mức bán ròng đạt 529 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 21/06/2021 với 48 mã giảm giá, 13 mã tăng giá...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền Tuần 21-25/06/2021: Duy trì đà tăng?

20/06/2021 19:00

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 18/06/2021 trong sắc xanh với 42 mã tăng giá, 5 mã đứng giá và 19 mã giảm giá. Khối ngoại bán ròng với tổng mức bán ròng đạt 48.4 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 18/06/2021 trong sắc xanh với 42 mã tăng giá...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 18/06/2021: Tốt xấu đan xen

17/06/2021 20:00

Sắc đỏ tiếp tục chi phối thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 17/06/2021 với 45 mã giảm giá, 14 mã tăng giá và 7 mã đứng giá. Khối ngoại mua ròng trở lại với tổng mức mua ròng đạt 95.7 ngàn đơn vị.

Sắc đỏ tiếp tục chi phối thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 17/06/2021 với 45 mã...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 17/06/2021: Sắc đỏ tiếp tục lan rộng?

16/06/2021 20:00

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch 16/06 trong sắc đỏ với 57 mã giảm giá, 8 mã tăng giá và 3 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng chỉ đạt 27.9 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch 16/06 trong sắc đỏ với 57 mã giảm giá, 8 mã tăng...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 16/06/2021: Thanh khoản được cải thiện

15/06/2021 20:00

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 15/06/2021 với 47 mã giảm giá, 15 mã tăng giá và 6 mã đứng giá. Khối ngoại bán ròng trong phiên 15/06/2021 với tổng mức bán ròng hơn 198 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 15/06/2021 với 47 mã giảm giá, 15 mã tăng giá...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 15/06/2021: CHPG2020 và CHPG2102 đang được định giá hấp dẫn

14/06/2021 20:00

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 14/06/2021 với 40 mã giảm giá, 22 mã tăng giá và 6 mã đứng giá. Khối ngoại mua ròng với tổng mức mua ròng hơn 323 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 14/06/2021 với 40 mã giảm giá, 22 mã tăng giá...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền Tuần 14-18/06/2021: Tâm lý lạc quan đang dần trở lại

13/06/2021 19:00

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 11/06/2021 với 44 mã tăng giá, 5 mã đứng giá và 19 mã giảm giá. Khối ngoại mua ròng với tổng mức mua ròng đạt 217 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 11/06/2021 với 44 mã tăng giá, 5 mã đứng giá...


Tin Chính

×
vietstock logo
Về đầu trang