logo

Chứng quyền


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 01/12/2021: Bên bán đang chiếm ưu thế

30/11/2021 20:00

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/11/2021, toàn thị trường có 78 mã giảm, 25 mã tăng và 10 mã đứng giá. Khối ngoại quay lại xả hàng với tổng mức bán ròng hơn 2.7 triệu đơn vị.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/11/2021, toàn thị trường có 78 mã giảm, 25 mã tăng và 10 mã đứng...

FPT 97.1 (-1) MWG 138.9 (1.4) VHM 84.6 (-0.2)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 30/11/2021: Sắc đỏ tiếp tục chi phối?

29/11/2021 20:00

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/11/2021, toàn thị trường có 92 mã giảm, 16 mã tăng và 5 mã đứng giá. Khối ngoại quay lại mua ròng với tổng mức mua ròng hơn 1.7 triệu đơn vị.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/11/2021, toàn thị trường có 92 mã giảm, 16 mã tăng và 5 mã đứng...

FPT 97.1 (-1) KDH 46.45 (0.75) NVL 110 (-0.2)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền Tuần 29/11-03/12/2021: Tốt xấu đan xen

28/11/2021 19:00

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/11/2021, toàn thị trường có 78 mã giảm, 28 mã tăng và 7 mã đứng giá. Khối ngoại quay lại bán ròng với tổng mức bán ròng đạt hơn 300 ngàn đơn vị.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/11/2021, toàn thị trường có 78 mã giảm, 28 mã tăng và 7 mã đứng...

FPT 97.1 (-1) HPG 48.95 (0.55) KDH 46.45 (0.75)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 26/11/2021: Khối ngoại tiếp đà mua ròng

25/11/2021 20:00

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/11/2021, toàn thị trường có 49 mã giảm, 46 mã tăng và 11 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục mua ròng với tổng mức mua ròng hơn 636 ngàn đơn vị.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/11/2021, toàn thị trường có 49 mã giảm, 46 mã tăng và 11 mã đứng...

FPT 97.1 (-1)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 25/11/2021: Tâm lý tích cực lan tỏa

24/11/2021 20:00

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/11/2021, toàn thị trường có 71 mã tăng, 27 mã giảm và 8 mã đứng giá. Khối ngoại quay lại mua ròng nhẹ với tổng mức mua ròng hơn 191 ngàn đơn vị.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/11/2021, toàn thị trường có 71 mã tăng, 27 mã giảm và 8 mã đứng...

SSI 55.9 (0.6)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 24/11/2021: CMSN2107 và CMWG2109 đang được định giá hấp dẫn

23/11/2021 20:00

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/11/2021, toàn thị trường có 47 mã tăng, 46 mã giảm và 5 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng hơn 678 ngàn đơn vị.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/11/2021, toàn thị trường có 47 mã tăng, 46 mã giảm và 5 mã đứng...

KDH 46.45 (0.75) MSN 149.2 (-3.3) MWG 138.9 (1.4)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 23/11/2021: Chứng quyền ngân hàng đang giao dịch tích cực

22/11/2021 20:00

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/11/2021, toàn thị trường có 50 mã giảm, 40 mã tăng và 8 mã đứng giá. Khối ngoại bán ròng nhẹ với tổng mức bán ròng chỉ hơn 15 ngàn đơn vị.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/11/2021, toàn thị trường có 50 mã giảm, 40 mã tăng và 8 mã đứng...

ACB 33.3 (-0.85) KDH 46.45 (0.75) TCB 51.8 (-0.5)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền Tuần 22-26/11/2021: Sắc đỏ tiếp tục chi phối?

21/11/2021 19:00

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/11/2021, toàn thị trường có 66 mã giảm, 23 mã tăng và 9 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng đạt hơn 3.3 triệu đơn vị.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/11/2021, toàn thị trường có 66 mã giảm, 23 mã tăng và 9 mã đứng...

ACB 33.3 (-0.85) FPT 97.1 (-1) HDB 30.5 (-1)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 19/11/2021: Sắc đỏ lan rộng

18/11/2021 20:00

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11/2021, toàn thị trường có 68 mã giảm, 24 mã tăng và 6 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng hơn 3.3 triệu đơn vị.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11/2021, toàn thị trường có 68 mã giảm, 24 mã tăng và 6 mã đứng...

FPT 97.1 (-1) HPG 48.95 (0.55) MSN 149.2 (-3.3)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 18/11/2021: CMWG2108 đang được định giá hấp dẫn

17/11/2021 20:00

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/11/2021, toàn thị trường có 49 mã giảm, 33 mã tăng và 16 mã đứng giá. Khối ngoại quay lại bán ròng với tổng mức bán ròng hơn 625 ngàn đơn vị.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/11/2021, toàn thị trường có 49 mã giảm, 33 mã tăng và 16 mã đứng...

MSN 149.2 (-3.3) MWG 138.9 (1.4) PNJ 97.9 (-0.2)


Tin Chính

×
vietstock logo
Về đầu trang