Chứng quyền


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 23/10/2020: Khởi sắc trở lại

22/10/2020 20:00

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 22/10/2020 với diễn biến khá tích cực khi toàn thị trường có 68 mã tăng giá, 30 mã giảm giá và 8 mã đứng giá. Khối ngoại bán ròng trở lại với tổng mức bán ròng hơn 2.1 triệu đơn vị.

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 22/10/2020 với diễn biến khá tích cực khi toàn...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 22/10/2020: Thị trường phân hóa, khối ngoại mua ròng trở lại

21/10/2020 20:00

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 21/10/2020 có diễn biến khá phân hóa khi toàn thị trường có 47 mã tăng giá, 41 mã giảm giá và 12 mã đứng giá. Khối ngoại mua ròng trở lại với tổng mức mua ròng hơn 463 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 21/10/2020 có diễn biến khá phân hóa khi toàn thị...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 21/10/2020: Tốt xấu đan xen

20/10/2020 19:30

Thị trường chứng quyền kết thúc ngày 20/10/2020 với 51 mã tăng giá, 38 mã giảm giá và 11 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với tổng mức bán ròng hơn 2.4 triệu đơn vị.

Thị trường chứng quyền kết thúc ngày 20/10/2020 với 51 mã tăng giá, 38 mã giảm giá và 11 mã đứng...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 20/10/2020: Khối ngoại vẫn chưa dứt cơn bán ròng

19/10/2020 20:00

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 19/10/2020 có diễn biến không mấy tích cực khi toàn thị trường có 52 mã giảm giá, 35 mã tăng giá và 13 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với tổng mức bán ròng hơn 1.8 triệu đơn vị.

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 19/10/2020 có diễn biến không mấy tích cực khi...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền Tuần 19-23/10/2020: Hiện tượng phân hóa xuất hiện

18/10/2020 19:00

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 16/10/2020 có diễn biến phân hóa khi toàn thị trường có 44 mã giảm giá, 40 mã tăng giá và 17 mã đứng giá. Khối ngoại bán ròng mạnh với tổng mức bán ròng hơn 2.4 triệu đơn vị.

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 16/10/2020 có diễn biến phân hóa khi toàn thị...vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 16/10/2020: Duy trì sắc xanh

15/10/2020 20:00

Thị trường chứng quyền tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 15/10/2020 với 62 mã tăng giá, 27 mã giảm giá và 12 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng hơn 408 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 15/10/2020 với 62 mã...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 15/10/2020: Khởi sắc cùng thị trường cơ sở

14/10/2020 20:00

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 14/10/2020 với 67 mã tăng giá, 27 mã giảm giá và 7 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng hơn 804 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 14/10/2020 với 67 mã tăng giá, 27 mã giảm giá...

HPG30.9 (1.3) MSN86 (1) MWG110 (1.5)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 14/10/2020: Nhóm chứng quyền MSN tiếp tục bứt phá

13/10/2020 19:30

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên 13/10/2020 với 39 mã tăng giá, 47 mã giảm giá và 15 mã đứng giá. Khối ngoại bán ròng nhẹ với tổng mức bán ròng chỉ hơn 3.9 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên 13/10/2020 với 39 mã tăng giá, 47 mã giảm giá và 15 mã đứng...

MSN86 (1)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 13/10/2020: Sắc đỏ bao trùm

12/10/2020 20:00

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 12/10/2020 có diễn biến khá tiêu cực khi toàn thị trường có 72 mã giảm giá, 23 mã tăng giá và 6 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với tổng mức bán ròng hơn 2 triệu đơn vị.

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 12/10/2020 có diễn biến khá tiêu cực khi toàn thị...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền Tuần 12-16/10/2020: Khối ngoại tiếp tục 'xả mạnh'?

11/10/2020 19:00

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 09/10/2020 tiếp tục có diễn biến phân hóa khi toàn thị trường có 46 mã tăng giá, 41 mã giảm giá và 14 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với tổng mức bán ròng hơn 1.8 triệu đơn vị.

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 09/10/2020 tiếp tục có diễn biến phân hóa khi...

MSN86 (1)


Tin Chính

×
vietstock logo
Về đầu trang