Chứng quyền


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền Tuần 25-29/01/2021: Sự lạc quan tiếp tục được duy trì?

24/01/2021 19:00

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 22/01/2021 với 47 mã tăng giá, 10 mã đứng giá và 59 mã giảm giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng hơn 1.3 triệu đơn vị.

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 22/01/2021 với 47 mã tăng giá, 10 mã đứng giá...

HPG 44.8 (1.15) STB 19.65 (-0.3)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 22/01/2021: Lạc quan trở lại

21/01/2021 20:00

Thị trường chứng quyền tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 21/01/2021 với 95 mã tăng giá, 7 mã đứng giá và chỉ 4 mã giảm giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với tổng mức bán ròng hơn 7.7 triệu đơn vị.

Thị trường chứng quyền tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 21/01/2021 với 95 mã...

HPG 44.8 (1.15) VPB 36 (-0.5)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 21/01/2021: Sắc xanh quay trở lại

20/01/2021 20:00

Sắc xanh quay trở lại thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 20/01/2021 với 73 mã tăng giá, 29 mã giảm giá và 14 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với tổng mức bán ròng hơn 7 triệu đơn vị.

Sắc xanh quay trở lại thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 20/01/2021 với 73 mã tăng...

VHM 99.4 (0.1) VNM 108.6 (-0.1)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 20/01/2021: Đỏ lửa cùng thị trường cơ sở

19/01/2021 20:00

Sắc đỏ tràn ngập thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 19/01/2021 với 101 mã giảm giá, 14 mã tăng giá và 1 mã đứng giá. Khối ngoại bán ròng mạnh với tổng mức bán ròng hơn 7 triệu đơn vị.

Sắc đỏ tràn ngập thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 19/01/2021 với 101 mã giảm giá...

FPT 67.8 (0.9) TCB 35.9 (-0.4) TCH 26.1 (0.2)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 19/01/2021: Các chứng quyền mới niêm yết đồng loạt khởi sắc

18/01/2021 20:00

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 18/01/2021 với 77 mã tăng giá, 36 mã giảm giá và 3 mã đứng giá. Khối ngoại bán ròng với tổng mức bán ròng hơn 510 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 18/01/2021 với 77 mã tăng giá, 36 mã giảm giá...

HPG 44.8 (1.15) STB 19.65 (-0.3)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền Tuần 18-22/01/2021: Tiếp tục khởi sắc?

17/01/2021 19:00

Thị trường chứng quyền khởi sắc trở lại trong phiên ngày 15/01/2021 với 95 mã tăng giá, 3 mã đứng giá và chỉ 5 mã giảm giá. Khối ngoại mua ròng trở lại với tổng mức mua ròng hơn 320 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền khởi sắc trở lại trong phiên ngày 15/01/2021 với 95 mã tăng giá, 3 mã đứng...

STB 19.65 (-0.3) VNM 108.6 (-0.1)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 15/01/2021: Khối lượng và giá trị giao dịch giảm mạnh

14/01/2021 20:00

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 14/01/2021 với 69 mã tăng giá, 27 mã giảm giá và 8 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng hơn 950 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 14/01/2021 với 69 mã tăng giá, 27 mã giảm giá...

TCH 26.1 (0.2) VIC 104.6 (-0.4)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 14/01/2021: Hiện tượng phân hóa xuất hiện

13/01/2021 20:00

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 13/01/2021 có diễn biến phân hóa với 45 mã tăng giá, 48 mã giảm giá và 11 mã đứng giá. Khối ngoại bán ròng mạnh với tổng mức bán ròng hơn 11 triệu đơn vị.

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 13/01/2021 có diễn biến phân hóa với 45 mã tăng...

KDH 35.2 (1.25) VIC 104.6 (-0.4)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 13/01/2021: Khối ngoại “xả” mạnh

12/01/2021 20:00

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 12/01/2021 với 66 mã tăng giá, 46 mã giảm giá và 4 mã đứng giá. Khối ngoại bán ròng mạnh với tổng mức bán ròng hơn 11 triệu đơn vị.

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 12/01/2021 với 66 mã tăng giá, 46 mã giảm giá...

MSN 97.2 (3.9) VNM 108.6 (-0.1)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 12/01/2021: Nhiều mã chứng quyền khởi sắc

11/01/2021 20:00

Thị trường chứng quyền tiếp tục giữ vững sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 11/01/2021 với 96 mã tăng giá, 18 mã giảm giá và 2 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng hơn 5 triệu đơn vị.

Thị trường chứng quyền tiếp tục giữ vững sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 11/01/2021 với 96 mã...

KDH 35.2 (1.25) TCH 26.1 (0.2) VHM 99.4 (0.1)


Tin Chính

×
vietstock logo
Về đầu trang