Chứng quyền


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 03/04/2020: Khởi sắc trở lại

02/04/2020 19:00

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 01/04/2020 có diễn biến khá tích cực khi toàn thị trường có 35 mã tăng giá, 15 mã giảm giá và 19 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên hôm nay với tổng mức mua ròng hơn 604 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 01/04/2020 có diễn biến khá tích cực khi toàn thị...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 01/04/2020: Hiện tượng phân hóa đang diễn ra

31/03/2020 20:00

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 31/03/2020 có diễn biến phân hóa khi toàn thị trường có 23 mã giảm giá, 16 mã tăng giá và 19 mã đứng giá. Khối ngoại mua ròng trở lại trong phiên hôm nay với tổng mức mua ròng chỉ hơn 53 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 31/03/2020 có diễn biến phân hóa khi toàn thị...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 30/03/2020: Khối lượng và giá trị giao dịch giảm mạnh

30/03/2020 20:30

Diễn biến thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 30/03/2020 khá tiêu cực khi toàn thị trường có 46 mã giảm giá, 7 mã tăng giá và 13 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay với tổng mức bán ròng hơn 117 ngàn đơn vị.

Diễn biến thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 30/03/2020 khá tiêu cực khi toàn thị...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền Tuần 30/03-03/04/2020: Sắc đỏ tràn ngập

29/03/2020 19:00

Thị trường chứng quyền trong phiên cuối tuần ngày 27/03/2020 có diễn biến khá tiêu cực khi toàn thị trường có 43 mã giảm giá, 7 mã tăng giá, và 13 mã đứng giá. Khối ngoại quay lại mua ròng trong phiên này với tổng mức mua ròng hơn 202 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền trong phiên cuối tuần ngày 27/03/2020 có diễn biến khá tiêu cực khi toàn thị...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 27/03/2020: Tâm lý bi quan bao trùm

26/03/2020 20:00

Diễn biến thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 26/03/2020 khá tiêu cực khi toàn thị trường có 44 mã giảm giá, 10 mã tăng giá và 8 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay với tổng mức bán ròng hơn 288 ngàn đơn vị.

Diễn biến thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 26/03/2020 khá tiêu cực khi toàn thị...vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 26/03/2020: Khởi sắc cùng thị trường cơ sở

25/03/2020 20:00

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 25/03/2020 có diễn biến khá tích cực khi toàn thị trường có 45 mã tăng giá, 7 mã giảm giá và 10 mã đứng giá. Khối ngoại bán ròng trong phiên hôm nay với tổng mức bán ròng hơn 953 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 25/03/2020 có diễn biến khá tích cực khi toàn thị...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 25/03/2020: Khối ngoại “xả” mạnh

24/03/2020 19:45

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 24/03/2020 có diễn biến khá cân bằng khi toàn thị trường có 22 mã tăng giá, 25 mã giảm giá và 17 mã đứng giá. Khối ngoại bán ròng mạnh trong phiên hôm nay với tổng mức bán ròng hơn 2.9 triệu đơn vị.

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 24/03/2020 có diễn biến khá cân bằng khi toàn thị...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 24/03/2020: CVHM1902 bật tăng 1,900% trong ngày thị trường giảm mạnh

23/03/2020 20:00

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 23/03/2020 có diễn biến khá tiêu cực khi toàn thị trường có 54 mã giảm giá, 4 mã tăng giá và 5 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay với tổng mức bán ròng hơn 663 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 23/03/2020 có diễn biến khá tiêu cực khi toàn thị...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền Tuần 23-27/03/2020: Vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực

22/03/2020 19:00

Thị trường chứng quyền trong phiên cuối tuần ngày 20/03/2020 có diễn biến khá phân hóa khi toàn thị trường có 14 mã tăng giá, 32 mã giảm giá và 17 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên này với tổng mức bán ròng hơn 718 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền trong phiên cuối tuần ngày 20/03/2020 có diễn biến khá phân hóa khi toàn thị...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 20/03/2020: Tâm lý bi quan vẫn đang hiện hữu

19/03/2020 20:00

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 19/03/2020 có diễn biến khá tiêu cực khi toàn thị trường có 47 mã giảm giá, 3 mã tăng giá và 13 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay với tổng mức bán ròng hơn 419 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 19/03/2020 có diễn biến khá tiêu cực khi toàn thị...


Tin Chính

×
vietstock logo
Về đầu trang