Chứng quyền


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 02/07/2020: Sắc xanh lan tỏa

01/07/2020 20:00

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 01/07/2020 có diễn biến khá tích cực khi toàn thị trường có 55 mã tăng giá, 12 mã giảm giá và 6 mã đứng giá. Khối ngoại bán ròng trở lại trong phiên hôm nay với tổng mức bán ròng hơn 144 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 01/07/2020 có diễn biến khá tích cực khi toàn thị...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 01/07/2020: Khối ngoại mua ròng trở lại

30/06/2020 20:00

Diễn biến thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 30/06/2020 đã phần nào bớt tiêu cực hơn so với phiên trước đó. Kết phiên, toàn thị trường có 42 mã giảm giá, 22 mã tăng giá và 8 mã đứng giá. Khối ngoại mua ròng trở lại trong phiên 30/06/2020 với tổng mức mua ròng hơn 51 ngàn đơn vị.

Diễn biến thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 30/06/2020 đã phần nào bớt tiêu cực hơn...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 30/06/2020: Triển vọng thị trường đang khá tiêu cực

29/06/2020 20:00

Sắc đỏ tiếp tục bao trùm thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 29/06/2020 khi toàn thị trường có 66 mã giảm giá, 3 mã tăng giá và 6 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay với tổng mức bán ròng hơn 977 ngàn đơn vị.

Sắc đỏ tiếp tục bao trùm thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 29/06/2020 khi toàn thị...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền Tuần 29/06-03/07/2020: Tâm lý bi quan tiếp tục bao trùm

28/06/2020 19:00

Thị trường chứng quyền trong phiên ngày 26/06/2020 tiếp tục có diễn biến tiêu cực khi toàn thị trường có 55 mã giảm giá, 15 mã tăng giá và 4 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên này với tổng mức bán ròng hơn 884 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền trong phiên ngày 26/06/2020 tiếp tục có diễn biến tiêu cực khi toàn thị...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 26/06/2020: Sắc đỏ tiếp tục bao trùm

25/06/2020 20:00

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 25/06/2020 tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi toàn thị trường có 50 mã giảm giá, 15 mã tăng giá và 1 mã đứng giá. Khối ngoại bán ròng mạnh trong phiên hôm nay với tổng mức bán ròng hơn 1.2 triệu đơn vị.

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 25/06/2020 tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi toàn...vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 25/06/2020: Chìm trong sắc đỏ

24/06/2020 20:00

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 24/06/2020 có diễn biến khá tiêu cực khi toàn thị trường có 49 mã giảm giá, 12 mã tăng giá và 5 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay với tổng mức bán ròng hơn 439 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 24/06/2020 có diễn biến khá tiêu cực khi toàn thị...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 24/06/2020: Chú ý 2 mã CPNJ2002 và CHPG2005

23/06/2020 19:30

Thị trường chứng quyền tiếp tục phân hóa trong phiên 23/06/2020. Toàn thị trường có 32 mã giảm giá, 29 mã tăng giá và 5 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên này với tổng mức bán ròng hơn 576 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền tiếp tục phân hóa trong phiên 23/06/2020. Toàn thị trường có 32 mã giảm giá...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 23/06/2020: Hiện tượng phân hóa đang diễn ra

22/06/2020 20:00

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 22/06/2020 có diễn biến khá phân hóa khi toàn thị trường có 32 mã tăng giá, 31 mã giảm giá và 3 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay với tổng mức bán ròng hơn 160 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 22/06/2020 có diễn biến khá phân hóa khi toàn thị...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền Tuần 22-26/06/2020: Sự tích cực dần trở lại

21/06/2020 19:00

Thị trường chứng quyền trong phiên ngày 19/06/2020 có diễn biến tích cực khi toàn thị trường có 41 mã tăng giá, 20 mã giảm giá và 5 mã đứng giá. Khối ngoại trở lại bán ròng trong phiên này với tổng mức bán ròng hơn 559 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền trong phiên ngày 19/06/2020 có diễn biến tích cực khi toàn thị trường có 41...


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 19/06/2020: Tốt xấu đan xen

18/06/2020 20:00

Diễn biến thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 18/06/2020 vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực khi toàn thị trường có 45 mã giảm giá, 24 mã tăng giá và 12 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên hôm nay với tổng mức mua ròng hơn 259 ngàn đơn vị.

Diễn biến thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 18/06/2020 vẫn chưa có nhiều chuyển...


Tin Chính

×
vietstock logo
Về đầu trang