Tăng vốn - M&A


vietstock
Tăng vốn - M&A

SNZ muốn chuyển nhượng 25.5 triệu quyền mua cổ phần một công ty con

21/09/2020 15:55

Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi, UPCoM: SNZ) vừa công bố chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 25.5 triệu quyền mua cổ phần của CTCP Sonadezi Giang Điền mới phát hành.

Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi, UPCoM: SNZ) vừa công bố chủ trương...

SNZ31.5 (0)


vietstock
Tăng vốn - M&A

GEX tiếp tục nâng giá chào mua VGC lên 23,500 đồng/cp

18/09/2020 15:07

Trước đó, Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (HOSE: GEX, Gelex) đã tăng giá chào mua cổ phiếu VGC của Tổng công ty Viglacera (HOSE: VGC) từ 17,700 đồng/cp lên 21,500 đồng/cp.

Trước đó, Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (HOSE: GEX, Gelex) đã tăng giá chào mua cổ phiếu VGC của...

GEX25.1 (0.55) VGC23.45 (0)


vietstock
Tăng vốn - M&A

TLD tăng vốn điều lệ lên gấp đôi

18/09/2020 09:25

CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (HOSE: TLD) vừa công bố nghị quyết họp HĐQT về kết quả phát hành tăng vốn điều lệ.

CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (HOSE: TLD) vừa công bố nghị quyết họp HĐQT về...

TLD16.2 (-0.1)


vietstock
Tăng vốn - M&A

GEX nâng giá chào mua VGC lên 21,500 đồng/cp 

11/09/2020 21:49

Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (HOSE: GEX, Gelex) quyết định tăng giá chào mua công khai cổ phiếu VGC của Tổng công ty Viglacera (HOSE: VGC) từ gần 17,700 đồng/cp lên 21,500 đồng/cp.

Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (HOSE: GEX, Gelex) quyết định tăng giá chào mua công khai cổ phiếu...

GEX25.1 (0.55) VGC23.45 (0)


vietstock
Tăng vốn - M&A

KCN Tín Nghĩa dự kiến phát hành hơn 14 triệu cp cho cổ đông hiện hữu

11/09/2020 13:13

Ngày 24/09/2020, CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 để trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và nội dung liên quan đến đầu tư dự án tại Đồng Nai.

Ngày 24/09/2020, CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường...

TIP27.1 (0.3)vietstock
Tăng vốn - M&A

SeABank chốt thời gian thực hiện tăng vốn lên 12,088 tỷ đồng

11/09/2020 09:57

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (OTC: SeABank) vừa thông báo thời gian dự kiến phát hành gần 131.2 triệu cp để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, đồng thời chào bán 140.7 triệu cp ra công chúng để huy động vốn.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (OTC: SeABank) vừa thông báo thời gian dự kiến phát hành gần 131.2 triệu...


vietstock
Tăng vốn - M&A

ICN muốn phát hành cổ phiếu để tăng vốn với tỷ lệ 60%

10/09/2020 16:00

Ngày 08/09, CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (UPCoM: ICN) vừa thông báo về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên thành 80 tỷ đồng (tỷ lệ 60%). Ngày đăng ký cuối cùng vào 25/09/2020.

Ngày 08/09, CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (UPCoM: ICN) vừa thông báo về phương án phát...

ICN92.8 (2.7)


vietstock
Tăng vốn - M&A

Netland sắp phát hành riêng lẻ 88.8 triệu cp

10/09/2020 11:56

CTCP Bất động sản Netland (Netland, HNX: NRC) vừa có thông báo triển khai phương án phát hành riêng lẻ 88.8 triệu cp cho nhà đầu tư để hợp tác kinh doanh dự án.

CTCP Bất động sản Netland (Netland, HNX: NRC) vừa có thông báo triển khai phương án phát hành riêng...

NRC14.5 (0.2) PDR41 (0.85) VAT2.4 (0)


vietstock
Tăng vốn - M&A

TAR hoàn tất tăng vốn lên gần 420 tỷ đồng

10/09/2020 08:25

CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (HNX: TAR) thông báo đã phát hành gần 7 triệu cp để trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông. Số cổ đông được phân phối là 2,763 cổ đông.

CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (HNX: TAR) thông báo đã phát hành gần 7 triệu cp để trả cổ...

TAR21.5 (0.5)


vietstock
Tăng vốn - M&A

BWE đấu giá công khai gần 38 triệu cp, khởi điểm 25,500 đồng/cp

04/09/2020 09:11

HĐQT Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, HOSE: BWE) vừa thông qua giá khởi điểm cho đợt đấu giá công khai 37.5 triệu cp BWE ra công chúng ở mức 25,500 đồng/cp.

HĐQT Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, HOSE: BWE) vừa thông qua giá khởi điểm cho đợt đấu...

BCM41.4 (-0.1) BWE26.25 (0) TDM23.75 (-0.1)


Tin Chính

×
vietstock logo
Về đầu trang