Tâm lý thị trường
 

VN-Index

 

HNX-Index

X

{{predictHSXTradingDate}}

index chart
{{x.SymbolName}} {{x.CurrentPrice | number : 2}} {{x.Change | number : 2}} {{x.PercentChange| number : 2}}%
  • Nhà tài trợ
  • fxpro
  • tài chính việt
{{firstTieuDiem.Title}}

{{firstTieuDiem.Title}}

{{firstTieuDiem.Head | cut:true:150:' ...'}}

Công bố thông tin
{{x.StockCode | cut:true:5:' '}} {{x.Title | cut:true:35:' ...' }}
{{x.ClosePrice / 1000 | number : 2 }}
{{x.Change / 1000 | number : 2}}%