Khái niệm RSS

RSS (Really Simple Syndication) của Vietstock là một tiện ích dành cho bạn đọc. Tiện ích này cho phép bạn đọc xác định những nội dung, thông tin mình quan tâm trên Vietstock.vn và xác nhận để có thể cập nhật tin tức nhanh chóng.

Bạn chỉ cần tìm các biểu tượng RSS ở đầu trang Vietstock.vn hay từ danh mục RSS bên cạnh. Bạn chỉ cần bấm vào để đăng ký và bắt đầu xác định những thông tin mà bạn muốn. Sau khi xác nhận, những nguồn tin này sẽ tự động cập nhật và bạn có thể đọc tin trên trình duyệt hoặc trên máy tính của mình.

Để đọc được tin RSS, bạn cần có trình đọc tin (news reader). Có rất nhiều kiểu trình đọc tin, được nhúng trong trình duyệt hoặc là các ứng dụng độc lập, phải cài đặt trên máy tính. Trình đọc tin sẽ giúp bạn theo dõi nội dung thông tin và xác lập danh mục tin RSS theo nhu cầu.

Sau khi trình đọc tin đã sẵn sàng, bạn sẽ lựa chọn nội dung thông tin cần cập nhật. Ví dụ: bạn cần thông tin chứng khoán mới nhất, hãy tìm nút RSS trong trang Chứng khoán hoặc nút RSS trước Chứng khoán từ danh sách bên cạnh. Sau đó, bạn kéo/ thả nút này vào trong trình đọc tin của bạn, hoặc cắt/ dán url vào chức năng thêm danh mục tin của trình đọc tin.

Một số trình duyệt như Firefox, Opera và Safari, có chức năng tự động chọn danh mục tin RSS cho bạn. Nếu cần biết thông tin cụ thể hơn, bạn có thể xem thông tin trên các trang chủ của các trình duyệt đó.

Hiện có rất nhiều loại trình đọc tin khác nhau và các phiên bản được thường xuyên cập nhật. Một số trình đọc tin chỉ chạy trên một hệ điều hành nhất định, bạn phải cân nhắc điều này khi lựa chọn trình đọc tin.

Hotline: 0908 16 98 98