KLS: Cần 1 phương thức chuyển đổi thấu đáo và đúng luật

Sau ý kiến của một số luật sư và nhà chuyên môn về việc Chứng khoán Kim Long (KLS) không nhất thiết phải giải thể nếu muốn chuyển đổi ngành nghề hoạt động, trao đổi với phóng viên ĐTCK cuối tuần qua, Luật sư Trần Vũ Hải, Trưởng Văn phòng luật sư Trần Vũ Hải cho rằng, Kim Long cần một phương thức chuyển đổi thấu đáo và đúng luật. Không thể tư vấn cho Công ty theo kiểu hãy cố tình vi phạm Luật Chứng khoán để được… thu hồi giấy phép kinh doanh chứng khoán!

Theo ông Hải, một số ý kiến có lẽ chưa hiểu hết mối quan hệ giữa Luật Chứng khoán với Luật Doanh nghiệp và sự khác biệt giữa 2 luật này. "Việc một số luật sư cho rằng, KLS đủ điều kiện để thực hiện chuyển đổi ngành hoạt động (nếu ĐHCĐ thông qua), nhưng liệu những luật sư đó có chịu trách nhiệm, cam kết về sự thành công của quá trình chuyển đổi kinh doanh của KLS hay không nếu họ được KLS thuê làm nhà tư vấn?", ông Hải đặt câu hỏi.

Cũng theo ông Hải, nếu tư vấn cho DN rằng, hãy cố ý vi phạm Luật Chứng khoán để "được" thu hồi giấy phép kinh doanh chứng khoán là loại tư vấn vi phạm đạo đức công chức và đạo đức luật sư. Hơn nữa, hành động này có thể gây rủi ro lớn cho Ban lãnh đạo Công ty do bất kỳ một cổ đông nào cũng có quyền kiện lãnh đạo DN nếu lãnh đạo DN đó cố ý để DN mình vi phạm pháp luật khi đã được cảnh báo trước. Nên nhớ rằng, KLS là DN niêm yết và trách nhiệm của một công ty đại chúng là phải hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng.

Với tư cách là một luật sư, ông Hải cho rằng, vẫn có những phương thức khác để giải quyết vấn đề của Kim Long một cách thấu đáo và đúng luật. Theo ông Hải, đáng lẽ ngay sau khi Luật Chứng khoán 2006 có hiệu lực, cần có một văn bản hướng dẫn việc các CTCK thành lập trước 1/1/2007 tuy không cần xin giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán từ UBCK nữa, nhưng cần làm đơn hủy bỏ đăng ký kinh doanh của CTCK đó tại cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT. Cơ quan đăng ký kinh doanh này cần chuyển toàn bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh sang UBCK, vì theo Luật Chứng khoán, UBCK là cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các CTCK.

Nhân việc UBCK đang soạn thảo văn bản hướng dẫn Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (có hiệu lực từ ngày 1/7/2011), ông Hải đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính cần hợp tác với nhau để thiết lập và hoàn thiện những quy định pháp lý còn thiếu cho những hoạt động bình thường đối với CTCK và công ty đại chúng.

Kim Lan

Đầu tư chứng khoán

 Bài viết cùng chủ đề (50) : KLS và tái cấu trúc CTCK 

KLS: Cần 1 phương thức chuyển đổi thấu đáo và đúng luật

Sau ý kiến của một số luật sư và nhà chuyên môn về việc Chứng khoán Kim Long (KLS) không nhất thiết phải giải thể nếu muốn chuyển đổi ngành nghề hoạt động, trao đổi với phóng viên ĐTCK cuối tuần qua, Luật sư Trần Vũ Hải, Trưởng Văn phòng luật sư Trần Vũ Hải cho rằng, Kim Long cần một phương thức chuyển đổi thấu đáo và đúng luật. Không thể tư vấn cho Công ty theo kiểu hãy cố tình vi phạm Luật Chứng khoán để được… thu hồi giấy phép kinh doanh chứng khoán!

Theo ông Hải, một số ý kiến có lẽ chưa hiểu hết mối quan hệ giữa Luật Chứng khoán với Luật Doanh nghiệp và sự khác biệt giữa 2 luật này. "Việc một số luật sư cho rằng, KLS đủ điều kiện để thực hiện chuyển đổi ngành hoạt động (nếu ĐHCĐ thông qua), nhưng liệu những luật sư đó có chịu trách nhiệm, cam kết về sự thành công của quá trình chuyển đổi kinh doanh của KLS hay không nếu họ được KLS thuê làm nhà tư vấn?", ông Hải đặt câu hỏi.

Cũng theo ông Hải, nếu tư vấn cho DN rằng, hãy cố ý vi phạm Luật Chứng khoán để "được" thu hồi giấy phép kinh doanh chứng khoán là loại tư vấn vi phạm đạo đức công chức và đạo đức luật sư. Hơn nữa, hành động này có thể gây rủi ro lớn cho Ban lãnh đạo Công ty do bất kỳ một cổ đông nào cũng có quyền kiện lãnh đạo DN nếu lãnh đạo DN đó cố ý để DN mình vi phạm pháp luật khi đã được cảnh báo trước. Nên nhớ rằng, KLS là DN niêm yết và trách nhiệm của một công ty đại chúng là phải hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng.

Với tư cách là một luật sư, ông Hải cho rằng, vẫn có những phương thức khác để giải quyết vấn đề của Kim Long một cách thấu đáo và đúng luật. Theo ông Hải, đáng lẽ ngay sau khi Luật Chứng khoán 2006 có hiệu lực, cần có một văn bản hướng dẫn việc các CTCK thành lập trước 1/1/2007 tuy không cần xin giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán từ UBCK nữa, nhưng cần làm đơn hủy bỏ đăng ký kinh doanh của CTCK đó tại cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT. Cơ quan đăng ký kinh doanh này cần chuyển toàn bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh sang UBCK, vì theo Luật Chứng khoán, UBCK là cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các CTCK.

Nhân việc UBCK đang soạn thảo văn bản hướng dẫn Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (có hiệu lực từ ngày 1/7/2011), ông Hải đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính cần hợp tác với nhau để thiết lập và hoàn thiện những quy định pháp lý còn thiếu cho những hoạt động bình thường đối với CTCK và công ty đại chúng.

Kim Lan

Đầu tư chứng khoán

Thảo luận

Đăng nhập xĐọc nhiều 7 ngày qua

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.1
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.3
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.3
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán