HSG thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

CTCP Tập Đoàn Hoa Sen công bố thay đổi một số nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tài liệu đính kèm:
2012-07-09-HSG-CBo noi dung thay doi tren Giay CNDKKD.pdf

HOSE

Từ khóa: HSG, thay đổi, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

HSG thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

CTCP Tập Đoàn Hoa Sen công bố thay đổi một số nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tài liệu đính kèm:
2012-07-09-HSG-CBo noi dung thay doi tren Giay CNDKKD.pdf

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HSG 44.3 -0.2 -0.45% 5,410

Kết quả kinh doanh quý 4 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • ASM 39.72 80.34 100% 6.9
 • PAN 30.22 70.73 141% 19.4
 • KHA 19.46 67.22 149% 5.5
 • SMC 5.98 33.35 67% 8.7
 • TMC 3.45 21.58 137% 6.7
 • PLC 76 266.72 153% 7.9
 • CYC (2.63) (5.8) - (6.3)
 • NSC 37.17 121.33 106% 8.4
 • VC5 6.41 0.27 6% 11.8
 • TCR 1.78 3.83 - 76.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán