HSG thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

CTCP Tập Đoàn Hoa Sen công bố thay đổi một số nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tài liệu đính kèm:
2012-07-09-HSG-CBo noi dung thay doi tren Giay CNDKKD.pdf

HOSE

Từ khóa: HSG, thay đổi, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

HSG thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

CTCP Tập Đoàn Hoa Sen công bố thay đổi một số nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tài liệu đính kèm:
2012-07-09-HSG-CBo noi dung thay doi tren Giay CNDKKD.pdf

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HSG 45.0 +0.4 +0.90% 293,750

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • NBB 2.14 25.77 37% 15
 • KLF 29.31 48.94 60% 5.4
 • DGC 6.23 48.77 16% -
 • L62 0.47 0.53 32% 46.8
 • VHL 25.1 41.95 56% 4.9
 • TET 2.82 3.21 45% 22.3
 • VE9 3.77 4.65 42% 11.4
 • TCS (50.22) (47.92) - 2.4
 • DHP 4.95 9.89 85% 5.8
 • SSI 280.93 456.16 97% 16
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán