Kết quả giao dịch cuối ngày 06/07 của chỉ số HNX 30

Sở GDCK Hà Nội (HNX) cống bố kết quả giao dịch cuối ngày của chỉ số HNX 30 - phiên giao dịch ngày 06/07/2012 .

Tài liệu đính kèm:
KQGD HNX 30.xls

HNX

Kết quả giao dịch cuối ngày 06/07 của chỉ số HNX 30

Sở GDCK Hà Nội (HNX) cống bố kết quả giao dịch cuối ngày của chỉ số HNX 30 - phiên giao dịch ngày 06/07/2012 .

Tài liệu đính kèm:
KQGD HNX 30.xls

HNX

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu30/09 15:01

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 11.7 +0.50 +4.46% 22,359,050
 • OGC 12.2 +0.30 +2.52% 7,096,290
 • ITA 8.8 +0.10 +1.15% 7,045,980
 • VHG 12.0 +0.50 +4.35% 6,963,420
 • SSI 30.9 +0.20 +0.65% 5,954,040

VS - Index30/09 15:01

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán