Kết quả giao dịch cuối ngày 06/07 của chỉ số HNX 30

Sở GDCK Hà Nội (HNX) cống bố kết quả giao dịch cuối ngày của chỉ số HNX 30 - phiên giao dịch ngày 06/07/2012 .

Tài liệu đính kèm:
KQGD HNX 30.xls

HNX

Kết quả giao dịch cuối ngày 06/07 của chỉ số HNX 30

Sở GDCK Hà Nội (HNX) cống bố kết quả giao dịch cuối ngày của chỉ số HNX 30 - phiên giao dịch ngày 06/07/2012 .

Tài liệu đính kèm:
KQGD HNX 30.xls

HNX

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu18/12 14:58

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 10.7 +0.70 +7.00% 13,030,710
 • PVT 15.0 +0.30 +2.04% 6,922,470
 • ITA 8.0 +0.20 +2.56% 5,718,910
 • OGC 8.0 +0.20 +2.56% 4,527,250
 • VHG 12.3 +0.80 +6.96% 4,364,860

VS - Index18/12 14:58

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán