Kết quả giao dịch cuối ngày 06/07 của chỉ số HNX 30

Sở GDCK Hà Nội (HNX) cống bố kết quả giao dịch cuối ngày của chỉ số HNX 30 - phiên giao dịch ngày 06/07/2012 .

Tài liệu đính kèm:
KQGD HNX 30.xls

HNX

Kết quả giao dịch cuối ngày 06/07 của chỉ số HNX 30

Sở GDCK Hà Nội (HNX) cống bố kết quả giao dịch cuối ngày của chỉ số HNX 30 - phiên giao dịch ngày 06/07/2012 .

Tài liệu đính kèm:
KQGD HNX 30.xls

HNX

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu26/11 14:59

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 11.6 -0.60 -4.92% 29,037,420
 • VHG 13.7 -0.90 -6.16% 9,176,440
 • SSI 29.8 +0.20 +0.68% 9,059,490
 • ITA 8.7 -0.10 -1.14% 7,965,970
 • PVT 17.2 -0.70 -3.91% 4,659,380

VS - Index26/11 14:59

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán