TMT: Thay đổi mẫu chữ ký của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần ô tô TMT thông báo thay đổi mẫu chữ ký của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc như sau:

Tài liệu đính kèm:
20121003-TMT-CBTT-thay-doi-chu-ky-cua-CT-HDQT-kiem-TGD.pdf

HOSE

TMT: Thay đổi mẫu chữ ký của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần ô tô TMT thông báo thay đổi mẫu chữ ký của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc như sau:

Tài liệu đính kèm:
20121003-TMT-CBTT-thay-doi-chu-ky-cua-CT-HDQT-kiem-TGD.pdf

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TMT 25.1 +0.1 +0.40% 36,190

Kết quả kinh doanh năm 2014

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • HAG 1,474.26 101% 1,997 10.2
 • PVS 1,181.32 143% 2,645 8.3
 • DPM 1,096.28 120% 2,885 10.1
 • TMP 239.33 343% 3,419 8.1
 • DPR 213.55 114% 5,119 6.7
 • TMS 138.09 147% 5,985 8
 • DMC 132.32 101% 5,185 7.6
 • TVD 93.54 145% 3,722 3.3
 • PSD 89.65 88% 6,310 8.7
 • QBS 64.44 81% 2,014 5.9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán