TMT: Thay đổi mẫu chữ ký của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần ô tô TMT thông báo thay đổi mẫu chữ ký của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc như sau:

Tài liệu đính kèm:
20121003-TMT-CBTT-thay-doi-chu-ky-cua-CT-HDQT-kiem-TGD.pdf

HOSE

TMT: Thay đổi mẫu chữ ký của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần ô tô TMT thông báo thay đổi mẫu chữ ký của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc như sau:

Tài liệu đính kèm:
20121003-TMT-CBTT-thay-doi-chu-ky-cua-CT-HDQT-kiem-TGD.pdf

HOSE

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TMT 8.0 -0.2 -2.44% 3,480

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HVT 6.59 11.5 53% -
 • NTP 86.64 153.89 52% 7.7
 • LAS 59.24 209.56 53% 7
 • IDI 50.56 59.95 42% 6
 • DMC 32.16 62.22 47% 7.4
 • PSD 27.76 48.81 48% 7.8
 • NBC 17.08 25.14 74% 3
 • C32 16.79 32.61 54% 5.2
 • MNC 14.12 18.01 100% 3.5
 • HLD 13.71 29.61 36% 3.9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán