TMT: Thay đổi mẫu chữ ký của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần ô tô TMT thông báo thay đổi mẫu chữ ký của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc như sau:

Tài liệu đính kèm:
20121003-TMT-CBTT-thay-doi-chu-ky-cua-CT-HDQT-kiem-TGD.pdf

HOSE

TMT: Thay đổi mẫu chữ ký của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần ô tô TMT thông báo thay đổi mẫu chữ ký của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc như sau:

Tài liệu đính kèm:
20121003-TMT-CBTT-thay-doi-chu-ky-cua-CT-HDQT-kiem-TGD.pdf

HOSE

Gửi tin bài cộng tác:  info@vietstock.vn

Doanh nghiệp CBTT:  congbothongtin@vietstock.vn

Chia sẻ tin nóng:  0938 046 488

Gửi ý kiến

 

 

Hiện Email

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TMT 7.5 +0.4 +5.63% 49,320

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • DBC 31.6 31.6 13% 7.1
 • CNG 24.92 24.92 23% 8.4
 • IMP 21.66 21.66 - 16.4
 • SEB 17.22 17.22 - 6.3
 • LIX 13.8 13.8 - 10.4
 • BSI 10.25 10.25 - 29.8
 • TMT 10.11 10.11 - 8.9
 • VC2 9.59 9.59 - 9.8
 • DHP 2.57 2.57 - 6.7
 • SDG 2.21 2.21 - 7.8
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán