TMT: Thay đổi mẫu chữ ký của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần ô tô TMT thông báo thay đổi mẫu chữ ký của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc như sau:

Tài liệu đính kèm:
20121003-TMT-CBTT-thay-doi-chu-ky-cua-CT-HDQT-kiem-TGD.pdf

HOSE

TMT: Thay đổi mẫu chữ ký của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần ô tô TMT thông báo thay đổi mẫu chữ ký của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc như sau:

Tài liệu đính kèm:
20121003-TMT-CBTT-thay-doi-chu-ky-cua-CT-HDQT-kiem-TGD.pdf

HOSE

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TMT 37.6 +2.3 +6.52% 101,460

Kết quả kinh doanh quý 4 năm 2015

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VLF 10.84 (74.09) - (0.2)
 • KDH 0.09 0.26 - 9.4
 • VNL 2.87 36.56 - 7.6
 • CTD 252.27 666.08 - 9
 • BCI 99.67 292.9 - 6.4
 • EIB (463.02) 62.47 - 211.8
 • KBC 273.42 628.86 - 8.7
 • PAN 55.34 211.27 - 11.4
 • VID 5.9 15.3 - 9.3
 • KHP 38.71 89.84 - 5.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán