Hạn chế việc găm giữ vàng của ngân hàng

Với Thông tư 38 do Ngân hàng Nhà nước ban hành cuối chiều 28/12, lần đầu tiên các ngân hàng bị khống chế trạng thái vàng, một quy định hạn chế tình trạng găm giữ đầu cơ.

Theo đó, kể từ 10/1 tới, trạng thái vàng cuối ngày của các tổ chức tín dụng không được vượt quá 2% so với vốn tự có và không được duy trì trạng thái vàng âm. Trạng thái vàng theo định nghĩa của Thông tư là số dư vàng miếng phát sinh từ hoạt động mua - bán vàng, được quy đổi sang đồng Việt Nam theo giá vàng quy đổi trạng thái. Nguyên tắc tính trạng thái vàng là tính vào thời điểm cuối ngày làm việc.

Điều này có nghĩa là nếu tổ chức tín dụng sở hữu vốn tự có 3.000 tỷ đồng, mỗi ngày tổ chức đó chỉ được mua 60 tỷ đồng vàng quy đổi. Nếu trong ngày hôm đó, tổ chức tín dụng không bán được vàng, thì hôm sau không được tiếp tục mua vàng.

Lần đầu tiên các ngân hàng sẽ bị khống chế trạng thái vàng.

Thông tư 38 ghi rõ kể từ 10/1 tới, chậm nhất đến 14h hàng ngày, tổ chức tín dụng phải gửi báo cáo trạng thái vàng của ngày làm việc liền kề trước đó về Vụ Ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước.

Những quy định này chặt chẽ hơn nhiều so với quy định về trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng, được duy trì ở mức + / - 20%. Trong khi trạng thái ngoại tệ có thể ở mức âm, trạng thái dương 2% của vàng có nghĩa là tổ chức tín dụng không được bán khống, chỉ được mua vàng xong rồi mới bán.

Đại diện của Ngân hàng Nhà nước lý giải quy định này nhằm kiểm soát khả năng đầu cơ của tổ chức tín dụng. Lâu nay, các ngân hàng, tổ chức tín dụng vẫn được xem những "tay to" nhất trên thị trường và có khả năng đầu cơ cao nhất vì họ sở hữu hệ thống mạng lưới, sở hữu tiền. Trước đây, thị trường nhiều phen chao đảo một phần do những "ông lớn" này, đại diện Ngân hàng Nhà nước nhận định.

Tỷ lệ 2% được xem là vừa đủ để an toàn. Nhất là trong những thời điểm biến động gần đây, giá vàng có thể chạy trong biên độ 10 đến 15% một ngày. Với trạng thái vàng ở mức tối đa 2%, thiệt hại sẽ ở mức có thể chịu đựng được đối với các tổ chức tín dụng, đại diện Ngân hàng Nhà nước lý giải. Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, quy định siết chặt trạng thái vàng lần này là một trong những thay đổi lớn trong hệ thống tín dụng, đòi hỏi sự đồng thuận của nhiều bên.

Cũng kể từ ngày 10/1 tới, sẽ có 17 tổ chức tín dụng được cấp phép kinh doanh vàng miếng, bên cạnh 14 doanh nghiệp vàng. Trong khi các tổ chức tín dụng bị siết khá chặt, quy định đối với 14 doanh nghiệp vàng lại rộng rãi hơn, do khả năng đầu cơ của doanh nghiệp thấp hơn. Theo tiết lộ của một chuyên gia trong ngành, ngay cả một doanh nghiệp vàng hàng đầu Việt Nam cũng chỉ găm giữ vài trăm cân vàng.

Thanh Bình

Vnexpress

Hạn chế việc găm giữ vàng của ngân hàng

Với Thông tư 38 do Ngân hàng Nhà nước ban hành cuối chiều 28/12, lần đầu tiên các ngân hàng bị khống chế trạng thái vàng, một quy định hạn chế tình trạng găm giữ đầu cơ.

Theo đó, kể từ 10/1 tới, trạng thái vàng cuối ngày của các tổ chức tín dụng không được vượt quá 2% so với vốn tự có và không được duy trì trạng thái vàng âm. Trạng thái vàng theo định nghĩa của Thông tư là số dư vàng miếng phát sinh từ hoạt động mua - bán vàng, được quy đổi sang đồng Việt Nam theo giá vàng quy đổi trạng thái. Nguyên tắc tính trạng thái vàng là tính vào thời điểm cuối ngày làm việc.

Điều này có nghĩa là nếu tổ chức tín dụng sở hữu vốn tự có 3.000 tỷ đồng, mỗi ngày tổ chức đó chỉ được mua 60 tỷ đồng vàng quy đổi. Nếu trong ngày hôm đó, tổ chức tín dụng không bán được vàng, thì hôm sau không được tiếp tục mua vàng.

Lần đầu tiên các ngân hàng sẽ bị khống chế trạng thái vàng.

Thông tư 38 ghi rõ kể từ 10/1 tới, chậm nhất đến 14h hàng ngày, tổ chức tín dụng phải gửi báo cáo trạng thái vàng của ngày làm việc liền kề trước đó về Vụ Ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước.

Những quy định này chặt chẽ hơn nhiều so với quy định về trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng, được duy trì ở mức + / - 20%. Trong khi trạng thái ngoại tệ có thể ở mức âm, trạng thái dương 2% của vàng có nghĩa là tổ chức tín dụng không được bán khống, chỉ được mua vàng xong rồi mới bán.

Đại diện của Ngân hàng Nhà nước lý giải quy định này nhằm kiểm soát khả năng đầu cơ của tổ chức tín dụng. Lâu nay, các ngân hàng, tổ chức tín dụng vẫn được xem những "tay to" nhất trên thị trường và có khả năng đầu cơ cao nhất vì họ sở hữu hệ thống mạng lưới, sở hữu tiền. Trước đây, thị trường nhiều phen chao đảo một phần do những "ông lớn" này, đại diện Ngân hàng Nhà nước nhận định.

Tỷ lệ 2% được xem là vừa đủ để an toàn. Nhất là trong những thời điểm biến động gần đây, giá vàng có thể chạy trong biên độ 10 đến 15% một ngày. Với trạng thái vàng ở mức tối đa 2%, thiệt hại sẽ ở mức có thể chịu đựng được đối với các tổ chức tín dụng, đại diện Ngân hàng Nhà nước lý giải. Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, quy định siết chặt trạng thái vàng lần này là một trong những thay đổi lớn trong hệ thống tín dụng, đòi hỏi sự đồng thuận của nhiều bên.

Cũng kể từ ngày 10/1 tới, sẽ có 17 tổ chức tín dụng được cấp phép kinh doanh vàng miếng, bên cạnh 14 doanh nghiệp vàng. Trong khi các tổ chức tín dụng bị siết khá chặt, quy định đối với 14 doanh nghiệp vàng lại rộng rãi hơn, do khả năng đầu cơ của doanh nghiệp thấp hơn. Theo tiết lộ của một chuyên gia trong ngành, ngay cả một doanh nghiệp vàng hàng đầu Việt Nam cũng chỉ găm giữ vài trăm cân vàng.

Thanh Bình

Vnexpress

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán