NVB: Vợ của đại gia Đặng Thành Tâm bán sạch cổ phiếu trước thềm năm mới

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ của đại gia Đặng Thành Tâm, Ủy viên HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Việt (HNX: NVB) vừa cho biết đã bán hết 1,872,300 cp NVB từ 21/01 đến 08/02 như đăng ký ban đầu.

Trong khi đó, ông Đặng Thành Tâm vẫn còn nắm giữ 14,827,692 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ gần 4.93% cổ phần của ngân hàng này. Với mức giá 7,000 đồng trong ngày 22/02, ông Tâm nắm số cổ phiếu có giá trị gần 104 tỷ đồng.

Hiện tại, NVB là ngân hàng niêm yết duy nhất chưa công bố kết quả kinh doanh quý 4 cũng như năm 2012.

Viết Vinh (Vietstock)

ffn

Từ khóa: Đặng Thành Tâm, NVB, Nguyễn Thị Kim Thanh

NVB: Vợ của đại gia Đặng Thành Tâm bán sạch cổ phiếu trước thềm năm mới

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ của đại gia Đặng Thành Tâm, Ủy viên HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Việt (HNX: NVB) vừa cho biết đã bán hết 1,872,300 cp NVB từ 21/01 đến 08/02 như đăng ký ban đầu.

Trong khi đó, ông Đặng Thành Tâm vẫn còn nắm giữ 14,827,692 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ gần 4.93% cổ phần của ngân hàng này. Với mức giá 7,000 đồng trong ngày 22/02, ông Tâm nắm số cổ phiếu có giá trị gần 104 tỷ đồng.

Hiện tại, NVB là ngân hàng niêm yết duy nhất chưa công bố kết quả kinh doanh quý 4 cũng như năm 2012.

Viết Vinh (Vietstock)

ffn

Gửi tin bài cộng tác:  info@vietstock.vn

Doanh nghiệp CBTT:  congbothongtin@vietstock.vn

Chia sẻ tin nóng:  0938 046 488

Gửi ý kiến

 

 

Hiện Email

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • NVB 6.3 -0.5 -7.35% 200

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SSI 244.71 244.71 - 19.8
 • HCM 120.32 120.32 - 11.2
 • VTF 34.19 34.19 - 5.5
 • NNC 21.15 21.15 34% 5.9
 • DSN 17.86 17.86 - 7.6
 • HGM 15.69 15.69 - 6.7
 • PDN 11.33 11.33 - 6.4
 • SBA 8.43 8.43 11% 6.1
 • HTC 7.57 7.57 - 5.2
 • BMC 7.22 7.22 30% 6.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán