Thị trường bảo hiểm tăng trưởng ổn định

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường tính đến hết năm 2012 ước đạt 40.591 tỉ đồng, tăng 11% so với năm 2011. Dù con số này không đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 17% như kế hoạch Bộ Tài chính đặt ra cho năm 2012 nhưng theo một vị đại diện cơ quan quản lý ngành bảo hiểm, đây vẫn là "mức tăng trưởng không tệ" trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế.

Hiện tại Việt Nam đã có khoảng 200.000 hộ nông dân tham gia bảo hiểm nông nghiệp và phí bảo hiểm thu được đạt trên 220 tỉ đồng

Năm 2011, thị trường này đã tăng trưởng khoảng 18% tính về doanh thu phí bảo hiểm gốc, theo số liệu của Bộ Tài chính.

Đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam chia sẻ với TBKTSG Online, năm 2012 doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ toàn thị trường ước đạt 22.675 tỉ đồng, tăng 10,2% và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 17.916 tỉ đồng, tăng 12% so với năm 2011. Toàn ngành bảo hiểm năm 2012 đã đầu tư gần 91.000 tỉ đồng vào nền kinh tế (con số này trong năm 2011 là 96.000 tỉ đồng).

Điểm chú ý nhất trong năm 2012 ở ngành bảo hiểm là các doanh nghiệp đã và đang tiến hành tái cơ cấu, đảm bảo khả năng thanh toán, danh mục đầu tư an toàn hiệu quả, xử lý nợ khó đòi, trong đó có nợ phí bảo hiểm và tái cơ cấu vốn chủ sở hữu. Đặc biệt đã có sự giảm dần vốn của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tại các doanh nghiệp bảo hiểm.

Các doanh nghiệp bảo hiểm năm qua cũng đã sắp xếp lại các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với tình hình và nhu cầu của người dân, của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo hướng đẩy mạnh phát triển sản phẩm bảo hiểm tài sản cá nhân, bảo hiểm trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm sản phẩm, trách nhiệm nghề nghiệp, bảo hiểm sức khỏe và y tế, bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

Hiệp hội cũng cho hay, ba doanh nghiệp bảo hiểm (Bảo Việt, Bảo Minh, Vinare) được Bộ Tài chính chọn lựa triển khai thí điểm Bảo hiểm nông nghiệp trên 20 tỉnh thành phố. Đến nay ước đã có 200.000 hộ nông dân tham gia bảo hiểm và phí bảo hiểm thu được đạt trên 220 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, có bảy doanh nghiệp bảo hiểm (Bảo Việt, Bảo Minh, PVI, UIC, QBE, Chartis, Bảo việt Tokio Marine) được Bộ Tài chính chọn triển khai thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu. Chín tháng đầu năm 2012, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu được bảo hiểm tín dụng là 5.320 tỉ đồng, phí bảo hiểm 15,8 tỉ đồng và đã giải quyết bồi thường 9,6 tỉ đồng.

 Theo Bộ Tài chính, doanh thu ngành bảo hiểm trong 10 năm qua luôn tăng trưởng cao và ổn định với tỷ lệ tăng bình quân 18,5%/năm. Cơ quan này cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ năm 2013 đạt 10-12%, nhóm nhân thọ tăng 12-14% và đầu tư vào nền kinh tế quốc dân đạt khoảng 100.000 tỉ đồng.

Hồng Phúc

TBKTSG

Thị trường bảo hiểm tăng trưởng ổn định

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường tính đến hết năm 2012 ước đạt 40.591 tỉ đồng, tăng 11% so với năm 2011. Dù con số này không đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 17% như kế hoạch Bộ Tài chính đặt ra cho năm 2012 nhưng theo một vị đại diện cơ quan quản lý ngành bảo hiểm, đây vẫn là "mức tăng trưởng không tệ" trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế.

Hiện tại Việt Nam đã có khoảng 200.000 hộ nông dân tham gia bảo hiểm nông nghiệp và phí bảo hiểm thu được đạt trên 220 tỉ đồng

Năm 2011, thị trường này đã tăng trưởng khoảng 18% tính về doanh thu phí bảo hiểm gốc, theo số liệu của Bộ Tài chính.

Đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam chia sẻ với TBKTSG Online, năm 2012 doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ toàn thị trường ước đạt 22.675 tỉ đồng, tăng 10,2% và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 17.916 tỉ đồng, tăng 12% so với năm 2011. Toàn ngành bảo hiểm năm 2012 đã đầu tư gần 91.000 tỉ đồng vào nền kinh tế (con số này trong năm 2011 là 96.000 tỉ đồng).

Điểm chú ý nhất trong năm 2012 ở ngành bảo hiểm là các doanh nghiệp đã và đang tiến hành tái cơ cấu, đảm bảo khả năng thanh toán, danh mục đầu tư an toàn hiệu quả, xử lý nợ khó đòi, trong đó có nợ phí bảo hiểm và tái cơ cấu vốn chủ sở hữu. Đặc biệt đã có sự giảm dần vốn của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tại các doanh nghiệp bảo hiểm.

Các doanh nghiệp bảo hiểm năm qua cũng đã sắp xếp lại các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với tình hình và nhu cầu của người dân, của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo hướng đẩy mạnh phát triển sản phẩm bảo hiểm tài sản cá nhân, bảo hiểm trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm sản phẩm, trách nhiệm nghề nghiệp, bảo hiểm sức khỏe và y tế, bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

Hiệp hội cũng cho hay, ba doanh nghiệp bảo hiểm (Bảo Việt, Bảo Minh, Vinare) được Bộ Tài chính chọn lựa triển khai thí điểm Bảo hiểm nông nghiệp trên 20 tỉnh thành phố. Đến nay ước đã có 200.000 hộ nông dân tham gia bảo hiểm và phí bảo hiểm thu được đạt trên 220 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, có bảy doanh nghiệp bảo hiểm (Bảo Việt, Bảo Minh, PVI, UIC, QBE, Chartis, Bảo việt Tokio Marine) được Bộ Tài chính chọn triển khai thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu. Chín tháng đầu năm 2012, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu được bảo hiểm tín dụng là 5.320 tỉ đồng, phí bảo hiểm 15,8 tỉ đồng và đã giải quyết bồi thường 9,6 tỉ đồng.

 Theo Bộ Tài chính, doanh thu ngành bảo hiểm trong 10 năm qua luôn tăng trưởng cao và ổn định với tỷ lệ tăng bình quân 18,5%/năm. Cơ quan này cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ năm 2013 đạt 10-12%, nhóm nhân thọ tăng 12-14% và đầu tư vào nền kinh tế quốc dân đạt khoảng 100.000 tỉ đồng.

Hồng Phúc

TBKTSG

Thảo luận

Đăng nhập x



Đọc nhiều 7 ngày qua

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

  • PVI 33.0 +0.4 +1.23% 340,150
  • UIC 31.5 -1.5 -4.55% 2,950
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán