PVX: Cổ phiếu vào diện bị kiểm soát

Sở GDCK Hà Nội thông báo về việc đưa cổ phiếu Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX: PVX) vào diện bị kiểm soát  từ 04/04.

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam

- Mã chứng khoán: PVX

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày bắt đầu đưa vào diện bị kiểm soát: 04/4/2013

- Lý do bị kiểm soát: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán năm 2012 tại 02 năm gần nhất là số âm (năm 2011 sau khi điều chỉnh hồi tố âm 19.12 tỷ đồng và năm 2012 âm 1,338 tỷ đồng.

Sở GDCK Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu PVX) ra khỏi diện bị kiểm soát sau khi công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế Niêm yết Chứng khoán của Sở.

HNX

Tài liệu đính kèm:
PVX_2013.4.3_a8c52d5_PVX TB dua cp vao dien KIEM SOAT.doc

PVX: Cổ phiếu vào diện bị kiểm soát

Sở GDCK Hà Nội thông báo về việc đưa cổ phiếu Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX: PVX) vào diện bị kiểm soát  từ 04/04.

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam

- Mã chứng khoán: PVX

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày bắt đầu đưa vào diện bị kiểm soát: 04/4/2013

- Lý do bị kiểm soát: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán năm 2012 tại 02 năm gần nhất là số âm (năm 2011 sau khi điều chỉnh hồi tố âm 19.12 tỷ đồng và năm 2012 âm 1,338 tỷ đồng.

Sở GDCK Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu PVX) ra khỏi diện bị kiểm soát sau khi công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế Niêm yết Chứng khoán của Sở.

HNX

Tài liệu đính kèm:
PVX_2013.4.3_a8c52d5_PVX TB dua cp vao dien KIEM SOAT.doc

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • PVX 2.4 0.0 0.00% 939,020

Biến động cổ phiếu24/07 09:40

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.1 -0.11 -1.52% 4,949,920
 • OGC 2.5 -0.18 -6.67% 3,606,070
 • HHS 4.6 -0.14 -2.95% 2,005,890
 • HQC 3.3 +0.05 +1.53% 1,295,740
 • ITA 4.2 -0.13 -3.02% 1,284,590

VS - Index24/07 09:40

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán