Toàn văn Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản

Toàn văn Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (gọi là Công ty Quản lý tài sản). Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/07/2013.

* Tài liệu đính kèm: Nghi-dinh-53-thanh-lap-cong-ty-quan-ly-tai-san.pdf

Chính phủ

Từ khóa: Nghị định 53, Nghị định 53/2013/NĐ-CP, thành lập công ty quản lý tài sản, công ty quản lý tài sản

 Bài viết cùng chủ đề (260) : Nợ xấu ngân hàng 

Toàn văn Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản

Toàn văn Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (gọi là Công ty Quản lý tài sản). Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/07/2013.

* Tài liệu đính kèm: Nghi-dinh-53-thanh-lap-cong-ty-quan-ly-tai-san.pdf

Chính phủ

Gửi tin bài cộng tác:  info@vietstock.vn

Doanh nghiệp CBTT:  congbothongtin@vietstock.vn

Chia sẻ tin nóng:  0938 046 488

Gửi ý kiến

 

 

Hiện Email

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán