GSP: Thông báo chia cổ tức cho cổ đông chưa lưu ký

CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (HOSE: GSP) thông báo chia cổ tức cho cổ đông chưa lưu ký.

Tài liệu đính kèm:
20130611-GSP-Thong-Bao-Chia-Co-Tuc-Cho-Co-Dong-Chua-Luu-Ky.pdf

HOSE

GSP: Thông báo chia cổ tức cho cổ đông chưa lưu ký

CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (HOSE: GSP) thông báo chia cổ tức cho cổ đông chưa lưu ký.

Tài liệu đính kèm:
20130611-GSP-Thong-Bao-Chia-Co-Tuc-Cho-Co-Dong-Chua-Luu-Ky.pdf

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • GSP 12.5 +0.2 +1.63% 680

Kết quả kinh doanh quý 4 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • PLC 76 266.72 153% 8
 • ASM 39.72 80.34 100% 6.9
 • NSC 37.17 121.33 106% 8.3
 • PAN 30.22 70.73 141% 19.4
 • KHA 19.46 67.22 149% 5.5
 • D2D 16.29 51.98 126% 6.3
 • VMD 7.9 28.66 101% 6.7
 • VC5 6.41 0.27 6% 12.3
 • SMC 5.98 33.35 67% 9
 • GMC 4.87 60.45 120% 7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán