GSP: Thông báo chia cổ tức cho cổ đông chưa lưu ký

CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (HOSE: GSP) thông báo chia cổ tức cho cổ đông chưa lưu ký.

Tài liệu đính kèm:
20130611-GSP-Thong-Bao-Chia-Co-Tuc-Cho-Co-Dong-Chua-Luu-Ky.pdf

HOSE

GSP: Thông báo chia cổ tức cho cổ đông chưa lưu ký

CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (HOSE: GSP) thông báo chia cổ tức cho cổ đông chưa lưu ký.

Tài liệu đính kèm:
20130611-GSP-Thong-Bao-Chia-Co-Tuc-Cho-Co-Dong-Chua-Luu-Ky.pdf

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • GSP 12.2 0.0 0.00% 3,840

Kết quả kinh doanh năm 2014

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • GAS 14,122.68 164% 7,453 9
 • CAV 129.82 108% 4,508 8.6
 • NBC 110.96 327% 3,963 3.8
 • HLD 85.82 105% 4,291 5.4
 • KHP 71.07 128% 1,775 7.7
 • SJE 44.98 235% 3,894 5.5
 • THT 40.62 204% 2,976 5.3
 • SFC 37.25 235% 3,316 7.5
 • HVT 23.67 109% 3,015 6.3
 • TNC 17.5 86% 909 12.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán