GSP: Thông báo chia cổ tức cho cổ đông chưa lưu ký

CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (HOSE: GSP) thông báo chia cổ tức cho cổ đông chưa lưu ký.

Tài liệu đính kèm:
20130611-GSP-Thong-Bao-Chia-Co-Tuc-Cho-Co-Dong-Chua-Luu-Ky.pdf

HOSE

GSP: Thông báo chia cổ tức cho cổ đông chưa lưu ký

CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (HOSE: GSP) thông báo chia cổ tức cho cổ đông chưa lưu ký.

Tài liệu đính kèm:
20130611-GSP-Thong-Bao-Chia-Co-Tuc-Cho-Co-Dong-Chua-Luu-Ky.pdf

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • GSP 13.0 0.0 0.00% 1,520

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • LTC (2.62) (1.13) - 15.1
 • EBS 3.87 7.42 101% 9.9
 • FDC 5.21 18.43 45% 2.5
 • OGC 96.12 120.33 64% 16.6
 • DAG 7.89 21.33 171% 6.5
 • L62 0.3 0.84 51% 53.2
 • BMI 33.12 105.38 133% 10.2
 • TSM (1.04) - - (1.5)
 • RCL 6.13 18.14 118% 5.9
 • NTL 12.51 22.68 32% 12.8
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán