GSP: Thông báo chia cổ tức cho cổ đông chưa lưu ký

CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (HOSE: GSP) thông báo chia cổ tức cho cổ đông chưa lưu ký.

Tài liệu đính kèm:
20130611-GSP-Thong-Bao-Chia-Co-Tuc-Cho-Co-Dong-Chua-Luu-Ky.pdf

HOSE

GSP: Thông báo chia cổ tức cho cổ đông chưa lưu ký

CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (HOSE: GSP) thông báo chia cổ tức cho cổ đông chưa lưu ký.

Tài liệu đính kèm:
20130611-GSP-Thong-Bao-Chia-Co-Tuc-Cho-Co-Dong-Chua-Luu-Ky.pdf

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • GSP 12.3 +0.1 +0.82% 39,590

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VHL 25.1 41.95 56% 5.3
 • TET 2.82 3.21 45% 20.3
 • VE9 3.77 4.65 42% 12.1
 • TCS (50.22) (47.92) - 2.3
 • DHP 4.95 9.89 85% 5.8
 • SSI 280.93 456.16 97% 16
 • DZM (2.31) (1.9) - 5.1
 • FIT 34.35 67 85% 2.5
 • HMH 13.89 25.21 72% 4.9
 • SPP 1.74 2.8 21% 9.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán