GSP: Thông báo chia cổ tức cho cổ đông chưa lưu ký

CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (HOSE: GSP) thông báo chia cổ tức cho cổ đông chưa lưu ký.

Tài liệu đính kèm:
20130611-GSP-Thong-Bao-Chia-Co-Tuc-Cho-Co-Dong-Chua-Luu-Ky.pdf

HOSE

GSP: Thông báo chia cổ tức cho cổ đông chưa lưu ký

CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (HOSE: GSP) thông báo chia cổ tức cho cổ đông chưa lưu ký.

Tài liệu đính kèm:
20130611-GSP-Thong-Bao-Chia-Co-Tuc-Cho-Co-Dong-Chua-Luu-Ky.pdf

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • GSP 13.1 0.0 0.00% 25,670

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SSI 195.81 651.97 138% 14.6
 • TVD 33.87 71.56 111% 2.4
 • BTS 24.54 33.31 81% (5.4)
 • HTI 10.95 25.95 91% 10.3
 • TDN 8.46 - - 3.3
 • VTV 7.99 22.12 74% 9.8
 • TMC 6.97 18.47 117% 6.6
 • HVT 5.58 17.07 78% 6.1
 • NBC 5.43 30.56 90% 3.5
 • DGC 5.12 53.89 18% -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán