SAM: Quý 4, lãi công ty mẹ tăng gấp 5 lần nhờ nhận cổ tức và bán cổ phiếu

CTCP Đầu tư & Phát triển Sacom công bố BCTC công ty mẹ quý 4/2013 với kết quả doanh thu thuần chỉ hơn 2 tỷ đồng nhưng lãi ròng tăng hơn 5 lần, đạt 85.8 tỷ đồng.

Trong quý 4/2013, doanh thu thuần SAM đạt 2.14 tỷ đồng, chủ yếu từ doanh thu kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng lớn là 1.69 tỷ đồng. Nhờ hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 26.6 tỷ đồng nên giá vốn trong kỳ của SAM ở con số âm 23.63 tỷ đồng, qua đó lãi gộp đạt gần 26 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 26.18 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động tài chính của SAM trong quý 4 đã mang lại khoảng lợi nhuận khổng lồ khi lãi từ cổ tức, lợi nhuận được chia và lãi bán cổ phiếu đạt hơn 60.4 tỷ đồng, tăng gần 34 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Chính khoản lãi này đã mang về mức lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2013 của SAM là 85.8 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế năm 2013, SAM ghi nhận doanh thu gần 4 tỷ đồng, giảm 98% so với năm 2012. Lãi ròng hơn 150 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ 3% so với năm trước đó.

Tại thời điểm 31/12/2013, giá trị đầu tư tài chính ngắn hạn của SAM giảm hơn 17 tỷ đồng so với đầu năm khi chỉ còn hơn 8 tỷ đồng. Ngược lại các khoản đầu tư tài chính dài hạn lại tăng cao hơn so với đầu năm, đạt 1,719 tỷ đồng.

Sanh Tín

Công Lý

 Bài viết cùng chủ đề (227) : Lãi lỗ doanh nghiệp 2013 

SAM: Quý 4, lãi công ty mẹ tăng gấp 5 lần nhờ nhận cổ tức và bán cổ phiếu

CTCP Đầu tư & Phát triển Sacom công bố BCTC công ty mẹ quý 4/2013 với kết quả doanh thu thuần chỉ hơn 2 tỷ đồng nhưng lãi ròng tăng hơn 5 lần, đạt 85.8 tỷ đồng.

Trong quý 4/2013, doanh thu thuần SAM đạt 2.14 tỷ đồng, chủ yếu từ doanh thu kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng lớn là 1.69 tỷ đồng. Nhờ hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 26.6 tỷ đồng nên giá vốn trong kỳ của SAM ở con số âm 23.63 tỷ đồng, qua đó lãi gộp đạt gần 26 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 26.18 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động tài chính của SAM trong quý 4 đã mang lại khoảng lợi nhuận khổng lồ khi lãi từ cổ tức, lợi nhuận được chia và lãi bán cổ phiếu đạt hơn 60.4 tỷ đồng, tăng gần 34 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Chính khoản lãi này đã mang về mức lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2013 của SAM là 85.8 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế năm 2013, SAM ghi nhận doanh thu gần 4 tỷ đồng, giảm 98% so với năm 2012. Lãi ròng hơn 150 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ 3% so với năm trước đó.

Tại thời điểm 31/12/2013, giá trị đầu tư tài chính ngắn hạn của SAM giảm hơn 17 tỷ đồng so với đầu năm khi chỉ còn hơn 8 tỷ đồng. Ngược lại các khoản đầu tư tài chính dài hạn lại tăng cao hơn so với đầu năm, đạt 1,719 tỷ đồng.

Sanh Tín

Công Lý

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • SAM 11.0 -0.2 -1.79% 2,220,970

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.4
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 10.8
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.6
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán