TCL: Tạm ứng 18% cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền

HĐQT CTCP Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (HOSE: TCL) thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 18% trong tháng 3/2014.

Tài liệu đính kèm:
20140213---TCL---NGhi-quyet-HDQT.pdf

HOSE

TCL: Tạm ứng 18% cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền

HĐQT CTCP Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (HOSE: TCL) thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 18% trong tháng 3/2014.

Tài liệu đính kèm:
20140213---TCL---NGhi-quyet-HDQT.pdf

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TCL 33.4 0.0 0.00% 48,600

Kết quả kinh doanh quý 4 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SMC 5.98 33.35 67% -
 • DBC 110.38 205.77 98% 8.8
 • PLC 76 266.72 153% 8
 • ASM 39.72 80.34 100% 6.9
 • NSC 37.17 121.33 106% 8.3
 • PAN 30.22 70.73 141% 19.4
 • KHA 19.46 67.22 149% 5.5
 • D2D 16.29 51.98 126% 6.3
 • VTO 12.55 52.77 133% 13.1
 • LIG 8.08 12.2 93% 6.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán