TCL: Tạm ứng 18% cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền

HĐQT CTCP Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (HOSE: TCL) thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 18% trong tháng 3/2014.

Tài liệu đính kèm:
20140213---TCL---NGhi-quyet-HDQT.pdf

HOSE

TCL: Tạm ứng 18% cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền

HĐQT CTCP Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (HOSE: TCL) thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 18% trong tháng 3/2014.

Tài liệu đính kèm:
20140213---TCL---NGhi-quyet-HDQT.pdf

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TCL 33.5 0.0 0.00% 13,000

Kết quả kinh doanh năm 2014

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • VNM 6,068.81 101% 6,874 15.7
 • SHP 220.11 281% 2,349 8.1
 • SRC 68.76 129% 3,773 8.7
 • INN 46.28 123% 4,981 6.7
 • COM 42.02 150% 3,009 13.3
 • ADC 6 123% 3,992 7.3
 • DAC 0.66 125% 653 10.3
 • CID (5.65) - (5,733) (0.8)
 • CIG (61.89) - (4,605) (0.5)
 • VIX 79.32 164% 2,644 6.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán