TCL: Tạm ứng 18% cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền

HĐQT CTCP Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (HOSE: TCL) thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 18% trong tháng 3/2014.

Tài liệu đính kèm:
20140213---TCL---NGhi-quyet-HDQT.pdf

HOSE

TCL: Tạm ứng 18% cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền

HĐQT CTCP Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (HOSE: TCL) thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 18% trong tháng 3/2014.

Tài liệu đính kèm:
20140213---TCL---NGhi-quyet-HDQT.pdf

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TCL 27.4 +0.1 +0.37% 11,950

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SSI 280.93 456.16 97% 16
 • DHP 4.95 9.89 85% 5.8
 • VE9 3.77 4.65 42% 10.6
 • TET 2.82 3.21 45% 24.7
 • TCS (50.22) (47.92) - 2.3
 • DZM (2.31) (1.9) - 4.8
 • FIT 34.35 67 85% 2.5
 • HMH 13.89 25.21 72% 4.9
 • SPP 1.74 2.8 21% 9.2
 • C47 6.38 12.48 39% 6.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán