Toàn văn Thông tư số 09 về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02 của Ngân hàng Nhà nước

Thông tư số 09/2014/TT-NHNN ngày 18/3/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư này có hiệu lực kể từ 20/03/2014.

Xem toàn văn:

* Thông tư 09: 09-2014-TT-NHNN.pdf

* Thông tư 02: 2013_01_22_62816_357_Thong tu 02.pdf

SBV

Từ khóa: Thông tư 09, Thông tư 02, cơ cấu thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ

 Bài viết cùng chủ đề (30) : Hoãn Thông tư 02/2013/TT-NHNN 

Toàn văn Thông tư số 09 về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02 của Ngân hàng Nhà nước

Thông tư số 09/2014/TT-NHNN ngày 18/3/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư này có hiệu lực kể từ 20/03/2014.

Xem toàn văn:

* Thông tư 09: 09-2014-TT-NHNN.pdf

* Thông tư 02: 2013_01_22_62816_357_Thong tu 02.pdf

SBV

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán