Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • PVS 153.79 940.77 114% 12.5
 • CEO 18.66 32.77 - -
 • STC 6.44 11 108% 6.7
 • PVE 5.27 14.58 43% 17.9
 • VDL 4.8 12.04 53% 8.4
 • MNC 4.47 14.95 83% 5.1
 • VCC 3.85 13.58 70% 5.4
 • VNG 0.37 - - (395.2)
 • DZM (0.19) - - 2.5
 • MDG (3.81) - - (1.4)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán