Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2016

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VND 28.4 28.4 - 10.7
 • VIG 1.18 1.18 - 4.5
 • VDS 10.78 10.78 - 12.2
 • VIX 17.07 17.07 - 4.9
 • TVS 18.49 18.49 - 7.5
 • SSI 141.73 141.73 - 10.7
 • SHS 12.15 12.15 - 5.5
 • KLS 3.8 3.8 - (73.8)
 • IVS 0.1 0.1 - 54.1
 • HCM 64.68 64.68 - 17.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán