Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2015

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CHP 78.84 78.84 - 7.5
 • LAS 76.93 76.93 - 7.1
 • DBC 57.1 57.1 20% 7.5
 • PVB 39.86 39.86 - 5
 • NSC 36.72 36.72 - 9.5
 • TBC 35.93 35.93 - 10.8
 • LGC 33.33 33.33 - 2.2
 • HQC 30.63 30.63 10% 13.9
 • IDI 20.97 20.97 - 3.8
 • PSD 19.67 19.67 - 8
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán