Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VNM 1,575.44 2,962.82 49% 18.4
 • PVS 520.65 786.98 95% 8.5
 • HVG 60.94 168.14 32% 18.3
 • VIP 22.88 - - 18.7
 • PVE 8.62 9.31 27% 10.8
 • KHA 5.93 12.47 28% 8.8
 • TCO 5.4 10.89 50% 6.5
 • HBC 4.03 5.55 3% 21
 • PJT 3.85 6.75 58% 5.7
 • STP 2.36 - - 8.5
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán