Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • NTP 62.41 225.81 77% 7.2
 • VIP 16.63 - - 23.6
 • VIT 10.56 18.38 141% 6.5
 • GSP 10.43 27.83 50% 10.1
 • CMI 8.91 21.41 54% 4.3
 • MAS 8.33 25.32 105% -
 • D2D 7.29 40.46 98% 7.1
 • HLC 5.67 19.55 72% 4.9
 • VBC 5.57 16.21 83% 5
 • VC1 3.31 8.99 82% 8.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán