Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2016

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HPM (0.84) - - (301.6)
 • NHP 1.71 4.26 - 21.6
 • TVC 10.04 24.67 - 12.1
 • SVN 0.65 8.02 - 2.4
 • PXA (0.4) (0.36) - (77.8)
 • NDN 10.62 22.92 - 8.9
 • PIV 8.42 10.35 - 4.2
 • VAT 1.94 4.82 - 7.7
 • AME 0.61 1.12 - 32.3
 • SCL (3.85) 2.66 - 18.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán