Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • BTS 24.54 33.31 81% (5.5)
 • HTI 10.95 25.95 91% 10.3
 • TDN 8.46 - - 3.3
 • VTV 7.99 22.12 74% 9.8
 • TMC 6.97 18.47 117% 6.6
 • HVT 5.58 17.07 78% 6
 • NBC 5.43 30.56 90% 3.5
 • DGC 5.12 53.89 18% -
 • DNM 4.55 16.31 86% 4.3
 • DAD 4.27 11.76 98% 7.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán