Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • PVS 477.61 743.94 90% 8.8
 • NTP 86.64 153.89 52% 7.7
 • PVC 70.8 96.85 69% 7.5
 • LAS 59.24 209.56 53% 7
 • DMC 32.16 62.22 47% 7.3
 • SSC 30.94 47.06 50% 11.4
 • PSD 27.76 48.81 48% 7.9
 • NBC 17.08 25.14 74% 3
 • VTO 16.68 20.46 52% 11.5
 • MNC 14.12 18.01 100% 3.6
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán