Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

SDI: Lưu chuyển tiền thuần HĐKD âm hơn 4,000 tỷ, lãi ròng 2015 giảm 62%

Theo BCTC hợp nhất 2015 của CTCP Đầu tư Và Phát triển Đô thị Sài Đồng , mất đi khoản thu từ chuyển nhượng BĐS, doanh thu thuần cả năm của SDI rơi xuống còn hơn 381 tỷ đồng. Lãi trước thuế chủ yếu đến từ công ty liên kết, chỉ dừng ở mức gần 548 tỷ đồng.

Cả năm 2015, doanh thu của công ty đạt hơn 381 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 8,077 tỷ của năm trước, do mất đi doanh thu từ bất động sản chuyển nhượng (hơn 8,018 tỷ đồng năm 2014). Theo đó, lãi gộp của công ty chỉ đạt 148 tỷ đồng.

Song, hoạt động tài chính lại có kết quả tốt khi mang về hơn 326 tỷ đồng doanh thu, gấp 2 lần so với kết quả năm 2014, nhờ thu về khoản lãi tiền gửi và lãi từ chuyển nhượng cp công ty con. Trong khi đó, chi phí giảm xuống chỉ còn hơn 164 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi vay.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý cũng được cắt giảm mạnh 87% và gần 38% lần lượt dừng ở mức 6.1 tỷ và gần 100 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2015, SDI ghi nhận lãi trước thuế gần 548 tỷ đồng, trong đó lãi trong công ty liên doanh liên kết đạt 349 tỷ đồng, chiếm gần 64%. Theo đó, lãi ròng của công ty đạt 525 tỷ đồng, giảm tới 62% so với thực hiện năm trước.

Đáng chú ý, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của SDI trong năm 2015, ghi nhận âm 4,189 tỷ, trong khi cùng kỳ ghi nhận gần 2,400 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ hơn 5,400 tỷ đồng lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (trong đó gần 3,700 tỷ đồng đến từ thu hồi góp vốn của đơn vị khác/bán công ty con), kết thúc năm 2015 lưu chuyển tiền thuần của SDI chỉ âm hơn 30 tỷ đồng. Khoản mục tiền và tương đương tiền cuối kỳ gần 19 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:

SD_BCTC HN Q4.2015.pdf

Từ khóa: lãi ròng, lưu chuyển tiền thuần, DPR

 Bài viết cùng chủ đề (294) : Lãi lỗ 2015 

SDI: Lưu chuyển tiền thuần HĐKD âm hơn 4,000 tỷ, lãi ròng 2015 giảm 62%

Theo BCTC hợp nhất 2015 của CTCP Đầu tư Và Phát triển Đô thị Sài Đồng , mất đi khoản thu từ chuyển nhượng BĐS, doanh thu thuần cả năm của SDI rơi xuống còn hơn 381 tỷ đồng. Lãi trước thuế chủ yếu đến từ công ty liên kết, chỉ dừng ở mức gần 548 tỷ đồng.

Cả năm 2015, doanh thu của công ty đạt hơn 381 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 8,077 tỷ của năm trước, do mất đi doanh thu từ bất động sản chuyển nhượng (hơn 8,018 tỷ đồng năm 2014). Theo đó, lãi gộp của công ty chỉ đạt 148 tỷ đồng.

Song, hoạt động tài chính lại có kết quả tốt khi mang về hơn 326 tỷ đồng doanh thu, gấp 2 lần so với kết quả năm 2014, nhờ thu về khoản lãi tiền gửi và lãi từ chuyển nhượng cp công ty con. Trong khi đó, chi phí giảm xuống chỉ còn hơn 164 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi vay.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý cũng được cắt giảm mạnh 87% và gần 38% lần lượt dừng ở mức 6.1 tỷ và gần 100 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2015, SDI ghi nhận lãi trước thuế gần 548 tỷ đồng, trong đó lãi trong công ty liên doanh liên kết đạt 349 tỷ đồng, chiếm gần 64%. Theo đó, lãi ròng của công ty đạt 525 tỷ đồng, giảm tới 62% so với thực hiện năm trước.

Đáng chú ý, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của SDI trong năm 2015, ghi nhận âm 4,189 tỷ, trong khi cùng kỳ ghi nhận gần 2,400 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ hơn 5,400 tỷ đồng lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (trong đó gần 3,700 tỷ đồng đến từ thu hồi góp vốn của đơn vị khác/bán công ty con), kết thúc năm 2015 lưu chuyển tiền thuần của SDI chỉ âm hơn 30 tỷ đồng. Khoản mục tiền và tương đương tiền cuối kỳ gần 19 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:

SD_BCTC HN Q4.2015.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • SBV 28.07 39.79 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • CDO 0.39 1.36 - 14.1
 • VAF 14.18 34.24 - 10
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • STK 23.54 48.57 - 26
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • PXS 13.52 33.7 - 12.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán