Nhật Nguyễn

Good luck!

BCG: Góp bổ sung 10 tỷ tăng vốn cho Công ty con

CTCP Bamboo Capital (HOSE: BCG) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc góp vốn bổ sung vào CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng.

Cụ thể, BCG sẽ góp bổ sung 10 tỷ đồng nhằm thực hiện tăng vốn điều lệ cho Nguyễn Hoàng.

Theo BCTC bán niên 2016, BCG hiện đang sở hữu 5 công ty con, trong đó Nguyễn Hoàng và Thành Phúc là 2 công ty mà BCG sở hữu với tỷ lệ cao nhất (90%), còn lại đều dưới 55%.

Tài liệu đính kèm:
20160930_20160929 - BCG - NQ HDQT 31 2016.pdf

Từ khóa: BCG, Bamboo Capital, nghị quyết HĐQT, góp vốn, công ty con

BCG: Góp bổ sung 10 tỷ tăng vốn cho Công ty con

CTCP Bamboo Capital (HOSE: BCG) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc góp vốn bổ sung vào CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng.

Cụ thể, BCG sẽ góp bổ sung 10 tỷ đồng nhằm thực hiện tăng vốn điều lệ cho Nguyễn Hoàng.

Theo BCTC bán niên 2016, BCG hiện đang sở hữu 5 công ty con, trong đó Nguyễn Hoàng và Thành Phúc là 2 công ty mà BCG sở hữu với tỷ lệ cao nhất (90%), còn lại đều dưới 55%.

Tài liệu đính kèm:
20160930_20160929 - BCG - NQ HDQT 31 2016.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • BCG 4.9 +0.0 +0.82% 50,400

Kết quả kinh doanh năm 2016

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • KBC 557.37 75% 1,181 12.4
 • PNJ 449.57 124% 4,575 16.3
 • NTP 397.57 128% 5,832 12.5
 • CSV 170.41 114% 3,855 7.7
 • DPR 149.89 286% 3,736 11
 • IJC 127.98 66% 467 18
 • BTP 119.84 199% 1,981 6.9
 • IMP 101.16 96% 3,495 17.9
 • TV2 99.44 166% 20,994 9.5
 • SDT 82.03 105% 1,927 4.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán