Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

Điều chỉnh quy hoạch Khu Công nghiệp Bỉm Sơn và Dự án Khu du lịch sinh thái sông Bạng

Chiều 28/9, ông Ngô Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã nghe báo cáo đề án điều chỉnh quy hoạch, sắp xếp dân cư và cải tạo môi trường sống khu dân cư thuộc quy hoạch Khu Công nghiệp (KCN) Bỉm Sơn; quy hoạch chi tiết 1/2000 Dự án Khu du lịch sinh thái sông Bạng, Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS), báo Thanh Hóa cho biết.

Theo báo cáo, khu dân cư thuộc quy hoạch KCN Bỉm Sơn có quy mô 510 ha. Theo quy hoạch xây dựng chung và phát triển thị xã Bỉm Sơn, đây là đất phát triển công nghiệp và cây xanh cách ly của thị xã Bỉm Sơn. Hiện tại, trong khu vực có Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn, một phần khu B - KCN Bỉm Sơn, Cụm công nghiệp thị xã Bỉm Sơn và  các cơ sở công nghiệp, dịch vụ nhỏ lẻ. Ngoài ra, trong khu vực này còn có 1,964 hộ dân đang sinh sống. Do số lượng các hộ dân quá lớn, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khu vực này rất cao nên không thể thu hút các nhà đầu tư. Do vậy, sau hơn 10 năm quy hoạch chung, đến nay khu vực này vẫn tồn tại theo kiểu quy hoạch treo.

Đề án điều chỉnh quy hoạch, xắp xếp dân cư và cải tạo môi trường sống khu dân cư thuộc quy hoạch KCN Bỉm Sơn, đề xuất ba phương án, gồm: Phương án 1 là di chuyển toàn bộ dân cư khỏi khu vực này, với tổng mức đầu tư 2,100 tỷ đồng; phương án 2 là chỉ di chuyển 1 phần dân cư, bảo đảm khoảng cách khu dân cư đến khu công nghiệp đạt tiêu chuẩn cách ly vệ sinh tối thiểu là 100m, với tổng mức đầu tư khoảng 1,027.64 tỷ đồng; phương án thứ 3 là điều chỉnh quy hoạch chung được duyệt để hạn chế việc di chuyển dân cư, với tổng mức đầu tư khoảng 457.66 tỷ đồng. 

Khu sinh thái sông Bạng, KKTNS, được quy hoạch có chiều dài 12 km, với diện tích 890 ha, thuộc địa giới hành chính các xã Xuân Lâm, Hải Bình, Trúc Lâm, Tĩnh Hải, Tùng Lâm và KKTNS. Đây được xác định là khu vực trung tâm, lõi xanh của khu kinh tế, điều tiết khí hậu, có chức năng gắn kết các khu chức năng của khu kinh tế.

Về đề án điều chỉnh quy hoạch, xắp xếp dân cư và cải tạo môi trường sống khu dân cư thuộc quy hoạch KCN Bỉm Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn đồng ý chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung hướng tới giảm diện tích công nghiệp và để nguyên hiện trạng khu dân cư. Thị xã Bỉm Sơn cần tiến hành lập quy hoạch chi tiết của khu dân cư; có phương án sử dụng tiền cấp quyền sử dụng đất để đầu tư các hạng mục hạ tầng thiết yếu như điện, nước đảm bảo đời sống nhân dân. Đảm bảo khoảng cách cách ly giữa Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn và khu dân cư... Không chấp thuận  những dự án phát sinh mùi, khí thải, chất thải ảnh hưởng và có nguy cơ ảnh hưởng môi trường ở khu vực này.

Đối với quy hoạch chi tiết Khu sinh thái sông Bạng, KKTNS, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị thực hiện quy hoạch cần tuân thủ nguyên tắc, bảo đảm tính lâu dài. Trong quá trình thực hiện quy hoạch phải cập nhật, rà soát lại những công trình trong lòng sông; đồng thời, cập nhật, rà soát, khớp nối với những đề án liên quan để có quy hoạch tổng thể. Bên cạnh đó, rà soát, khoanh vùng khu bảo vệ, các điểm di tích, danh lam, thắng cảnh; tính toán đến các tuyến đường, bến tàu và lưu ý đến rừng phòng hộ cây xanh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng báo cáo Bộ Xây dựng về việc quy hoạch; giao Ban Quản lý KKTNS trình và thỏa thuận với Bộ Xây dựng về nội dung quy hoạch để báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2016; yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản riêng về đề án quy hoạch này./.

Điều chỉnh quy hoạch Khu Công nghiệp Bỉm Sơn và Dự án Khu du lịch sinh thái sông Bạng

Chiều 28/9, ông Ngô Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã nghe báo cáo đề án điều chỉnh quy hoạch, sắp xếp dân cư và cải tạo môi trường sống khu dân cư thuộc quy hoạch Khu Công nghiệp (KCN) Bỉm Sơn; quy hoạch chi tiết 1/2000 Dự án Khu du lịch sinh thái sông Bạng, Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS), báo Thanh Hóa cho biết.

Theo báo cáo, khu dân cư thuộc quy hoạch KCN Bỉm Sơn có quy mô 510 ha. Theo quy hoạch xây dựng chung và phát triển thị xã Bỉm Sơn, đây là đất phát triển công nghiệp và cây xanh cách ly của thị xã Bỉm Sơn. Hiện tại, trong khu vực có Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn, một phần khu B - KCN Bỉm Sơn, Cụm công nghiệp thị xã Bỉm Sơn và  các cơ sở công nghiệp, dịch vụ nhỏ lẻ. Ngoài ra, trong khu vực này còn có 1,964 hộ dân đang sinh sống. Do số lượng các hộ dân quá lớn, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khu vực này rất cao nên không thể thu hút các nhà đầu tư. Do vậy, sau hơn 10 năm quy hoạch chung, đến nay khu vực này vẫn tồn tại theo kiểu quy hoạch treo.

Đề án điều chỉnh quy hoạch, xắp xếp dân cư và cải tạo môi trường sống khu dân cư thuộc quy hoạch KCN Bỉm Sơn, đề xuất ba phương án, gồm: Phương án 1 là di chuyển toàn bộ dân cư khỏi khu vực này, với tổng mức đầu tư 2,100 tỷ đồng; phương án 2 là chỉ di chuyển 1 phần dân cư, bảo đảm khoảng cách khu dân cư đến khu công nghiệp đạt tiêu chuẩn cách ly vệ sinh tối thiểu là 100m, với tổng mức đầu tư khoảng 1,027.64 tỷ đồng; phương án thứ 3 là điều chỉnh quy hoạch chung được duyệt để hạn chế việc di chuyển dân cư, với tổng mức đầu tư khoảng 457.66 tỷ đồng. 

Khu sinh thái sông Bạng, KKTNS, được quy hoạch có chiều dài 12 km, với diện tích 890 ha, thuộc địa giới hành chính các xã Xuân Lâm, Hải Bình, Trúc Lâm, Tĩnh Hải, Tùng Lâm và KKTNS. Đây được xác định là khu vực trung tâm, lõi xanh của khu kinh tế, điều tiết khí hậu, có chức năng gắn kết các khu chức năng của khu kinh tế.

Về đề án điều chỉnh quy hoạch, xắp xếp dân cư và cải tạo môi trường sống khu dân cư thuộc quy hoạch KCN Bỉm Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn đồng ý chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung hướng tới giảm diện tích công nghiệp và để nguyên hiện trạng khu dân cư. Thị xã Bỉm Sơn cần tiến hành lập quy hoạch chi tiết của khu dân cư; có phương án sử dụng tiền cấp quyền sử dụng đất để đầu tư các hạng mục hạ tầng thiết yếu như điện, nước đảm bảo đời sống nhân dân. Đảm bảo khoảng cách cách ly giữa Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn và khu dân cư... Không chấp thuận  những dự án phát sinh mùi, khí thải, chất thải ảnh hưởng và có nguy cơ ảnh hưởng môi trường ở khu vực này.

Đối với quy hoạch chi tiết Khu sinh thái sông Bạng, KKTNS, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị thực hiện quy hoạch cần tuân thủ nguyên tắc, bảo đảm tính lâu dài. Trong quá trình thực hiện quy hoạch phải cập nhật, rà soát lại những công trình trong lòng sông; đồng thời, cập nhật, rà soát, khớp nối với những đề án liên quan để có quy hoạch tổng thể. Bên cạnh đó, rà soát, khoanh vùng khu bảo vệ, các điểm di tích, danh lam, thắng cảnh; tính toán đến các tuyến đường, bến tàu và lưu ý đến rừng phòng hộ cây xanh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng báo cáo Bộ Xây dựng về việc quy hoạch; giao Ban Quản lý KKTNS trình và thỏa thuận với Bộ Xây dựng về nội dung quy hoạch để báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2016; yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản riêng về đề án quy hoạch này./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán