Nhật Nguyễn

Good luck!

TDM huy động vốn gấp đôi để trả nợ và thực hiện dự án Bàu Bàng

Ngày 27/09 tới, CTCP Nước Thủ Dầu Một (UPCoM: TDM) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 (lần 2) để thảo luận phương án phát hành cp cho cổ đông hiện hữu tăng vốn lên gấp đôi.

Theo tờ trình, HĐQT đưa ra phương án phát hành thêm 35.1 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp, tỷ lệ 100:117 (sở hữu 100 cp được quyền mua thêm 117 cp), thời gian phát hành dự kiến trong quý 4/2016.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến 351 tỷ đồng sẽ được dùng để trả nợ vay cổ đông 151 tỷ đồng và thực hiện dự án Bàu Bàng 200 tỷ đồng.

Được biết, TDM hiện có 30 triệu cp đang lưu hành tương đương vốn điều lệ 300 tỷ đồng, nếu phương án hành trên được Đại hội thông qua thì vốn điều lệ dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi lên 651 tỷ đồng với 65.1 triệu cp lưu hành.

Diễn biến giá TDM trong 3 tháng gần đây

 

Bên cạnh đó, HĐQT cũng sẽ trình Đại hội về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Trần Chiến Công và thông qua số lượng thành viên HĐQT còn lại là 5 thành viên (không bầu bổ sung).

 Tài liệu đính kèm:

TDM_2016.9.19_cb094e2_TAI_LIEU_HOP_DHCD_LAN_2_2016_signed.pdf

Từ khóa: TDM, Thủ Dầu Một, ĐHĐCĐ, phương án phát hành cp, tăng vốn điều lệ

 Bài viết cùng chủ đề (437) : Đại hội cổ đông 2016 

TDM huy động vốn gấp đôi để trả nợ và thực hiện dự án Bàu Bàng

Ngày 27/09 tới, CTCP Nước Thủ Dầu Một (UPCoM: TDM) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 (lần 2) để thảo luận phương án phát hành cp cho cổ đông hiện hữu tăng vốn lên gấp đôi.

Theo tờ trình, HĐQT đưa ra phương án phát hành thêm 35.1 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp, tỷ lệ 100:117 (sở hữu 100 cp được quyền mua thêm 117 cp), thời gian phát hành dự kiến trong quý 4/2016.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến 351 tỷ đồng sẽ được dùng để trả nợ vay cổ đông 151 tỷ đồng và thực hiện dự án Bàu Bàng 200 tỷ đồng.

Được biết, TDM hiện có 30 triệu cp đang lưu hành tương đương vốn điều lệ 300 tỷ đồng, nếu phương án hành trên được Đại hội thông qua thì vốn điều lệ dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi lên 651 tỷ đồng với 65.1 triệu cp lưu hành.

Diễn biến giá TDM trong 3 tháng gần đây

 

Bên cạnh đó, HĐQT cũng sẽ trình Đại hội về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Trần Chiến Công và thông qua số lượng thành viên HĐQT còn lại là 5 thành viên (không bầu bổ sung).

 Tài liệu đính kèm:

TDM_2016.9.19_cb094e2_TAI_LIEU_HOP_DHCD_LAN_2_2016_signed.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TDG 3.53 7.22 - -
 • DAH 14.81 19.65 - 5.9
 • TTH 9.72 10.63 - 2
 • PMB 4.16 11.54 - 8.9
 • PCE 1.39 7.98 - 5.1
 • LDG 80.91 136.01 - 5.6
 • ACM (1.35) (1.27) - (18.8)
 • CSV 62.68 114.68 - 7.8
 • CDN 34.06 67.68 - 11.9
 • PBP 3.44 7.43 - 5.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán