Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

VND: Em ruột Ủy viên HĐQT Vũ Hiền đăng ký thoái hết 22,475 cp

Nhằm mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân, ông Vũ Thanh Xuân, em ruột ông Vũ Hiền - Ủy viên HĐQT CTCP Chứng khoán VNDirect (HNX: VND) đăng ký thoái hết 22,475 cp. Thời gian giao dịch dự kiến là từ 04/10 đến 14/10/2016 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thanh Xuân
- Mã chứng khoán: VND
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 22,475 CP (tỷ lệ 0.01%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Hiền
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 164 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 22,475 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/10/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/10/2016./.

VND: Em ruột Ủy viên HĐQT Vũ Hiền đăng ký thoái hết 22,475 cp

Nhằm mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân, ông Vũ Thanh Xuân, em ruột ông Vũ Hiền - Ủy viên HĐQT CTCP Chứng khoán VNDirect (HNX: VND) đăng ký thoái hết 22,475 cp. Thời gian giao dịch dự kiến là từ 04/10 đến 14/10/2016 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thanh Xuân
- Mã chứng khoán: VND
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 22,475 CP (tỷ lệ 0.01%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Hiền
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 164 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 22,475 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/10/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/10/2016./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • VND 22.2 +0.3 +1.37% 44,810

Biến động cổ phiếu26/07 09:51

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • VHG 2.1 +0.01 +0.47% 8,803,950
 • HAI 12.4 +0.80 +6.90% 2,711,940
 • OGC 2.4 +0.03 +1.26% 1,327,580
 • BID 20.4 -0.15 -0.73% 1,183,360
 • ROS 89.8 +0.30 +0.34% 1,087,360

VS - Index26/07 09:51

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán