Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

144 chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 4/2016 tại HOSE và HNX

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách 144 chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 4/2016.

Tại HOSE, có 68 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin). Trong đó, có 28 chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 4/2016 do chứng khoán thuộc diện cảnh báo, 13 chứng khoán thuộc diện kiểm soát và kiểm soát đặc biệt, 8 chứng khoán do thời gian niêm yết dưới 6 tháng, 18 chứng khoán do lợi nhuận sau thuế soát xét 6 tháng đầu năm là số âm và 1 chứng khoán do NAV tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ dưới mệnh giá.

Tại HNX, có 76 chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 4/2016. Cụ thể, 40 chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 4/2016 do chứng khoán thuộc diện cảnh báo, 4 chứng khoán do thời gian niêm yết dưới 6 tháng, 4 chứng khoán thuộc diện kiểm soát, 2 chứng khoán thuộc diện kiểm soát và hạn chế giao dịch, 2 chứng khoán thuộc diện bị tạm ngừng giao dịch, 1 chứng khoán do NAV dưới mệnh giá, 21 chứng khoán có lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm âm và 2 chứng khoán chậm nộp BCTC./.

Tài liệu đính kèm:

20161005_20161005 - Thong bao danh sach chung khoan khong du dieu kien GDKQ Q4-2016.pdf

T_ng_h_p._2016.09.30._Danh_sách_không____c_ký_qu__công_b_.xlsx

Từ khóa: margin, giao dịch ký quỹ

144 chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 4/2016 tại HOSE và HNX

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách 144 chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 4/2016.

Tại HOSE, có 68 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin). Trong đó, có 28 chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 4/2016 do chứng khoán thuộc diện cảnh báo, 13 chứng khoán thuộc diện kiểm soát và kiểm soát đặc biệt, 8 chứng khoán do thời gian niêm yết dưới 6 tháng, 18 chứng khoán do lợi nhuận sau thuế soát xét 6 tháng đầu năm là số âm và 1 chứng khoán do NAV tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ dưới mệnh giá.

Tại HNX, có 76 chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 4/2016. Cụ thể, 40 chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 4/2016 do chứng khoán thuộc diện cảnh báo, 4 chứng khoán do thời gian niêm yết dưới 6 tháng, 4 chứng khoán thuộc diện kiểm soát, 2 chứng khoán thuộc diện kiểm soát và hạn chế giao dịch, 2 chứng khoán thuộc diện bị tạm ngừng giao dịch, 1 chứng khoán do NAV dưới mệnh giá, 21 chứng khoán có lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm âm và 2 chứng khoán chậm nộp BCTC./.

Tài liệu đính kèm:

20161005_20161005 - Thong bao danh sach chung khoan khong du dieu kien GDKQ Q4-2016.pdf

T_ng_h_p._2016.09.30._Danh_sách_không____c_ký_qu__công_b_.xlsx

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • NAV 7.5 -0.1 -0.67% 1,100

Biến động cổ phiếu27/07 14:54

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.4 -0.20 -2.64% 32,649,520
 • DXG 18.4 +0.60 +3.38% 10,429,060
 • FIT 8.5 +0.55 +6.96% 7,597,440
 • HQC 3.3 -0.07 -2.09% 7,166,130
 • OGC 2.4 -0.10 -4.00% 5,335,640

VS - Index27/07 14:54

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán