Hiếu Nguyễn

Khi người học trò sẵn sàng thì người thầy chân chính sẽ xuất hiện

9 tháng đầu năm Ngân sách thu 6,268 tỷ từ thoái vốn và huy động 4.9 tỷ USD vốn ngoại

Theo Báo cáo về tình hình thực hiện chương trình công tác 9 tháng đầu năm 2016 và chương trình công tác tháng 10/2016 của Bộ Tài chính, tính đến ngày 20/9/2016 đã có 49 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa, đồng thời tổng số ngân sách thực tế thu về lên đến 6,268 tỷ đồng.

Cụ thể, lũy kế 9 tháng năm 2016 tổng giá trị thực tế của 49 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 31,938 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 23,289 tỷ đồng. Thực tế, các Tập đoàn, Tổng công ty, đơn vị đã thoái vốn được 3,202 tỷ đồng,con số thu về đạt 6,268 tỷ đồng.

Theo đó, để tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu trong các tháng cuối năm 2016 và giai đoạn tới (2016 - 2020), quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cần thực hiện với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả việc sắp xếp, tái cơ cấu bao gồm cả các công ty nông, lâm nghiệp và các đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh đó, thu gọn số lượng DNNN trong nền kinh tế, nâng cao vai trò của các DNNN quan trọng gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng.

Mặt khác, điểm qua về công tác huy động vốn nước ngoài, trong tháng 9 đã ký kết Hiệp định vay mới nước ngoài của Pháp với trị giá 58.4 triệu USD. Theo đó, lũy kế 9 tháng đầu năm đã ký kết là 31 Hiệp định vay với tổng trị giá quy đổi khoảng 4,880 triệu USD.

Ngoài ra, về công tác giải ngân, trị giá giải ngân vốn vay nước ngoài đạt khoảng 266 triệu USD tương đương 5,834 tỷ đồng chỉ tính riêng tháng 9. Hơn nữa, lũy kế đến 25/9/2016 đã giải ngân 2,522 triệu USD tương đương 55,182 tỷ đồng, tương đương thực hiện được 56% kế hoạch cả năm. Cuối cùng, về công tác trả nợ nước ngoài, trong tháng 9 tổng trị giá trả nợ của Chính phủ là 10,198 tỷ đồng, tổng giá trị chi trả nợ lũy kế là 176,827 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước là 140,183 tỷ đồng, nước ngoài là 36,644 tỷ đồng./.

Từ khóa: Ngân sách, thoái vốn, huy động vốn

9 tháng đầu năm Ngân sách thu 6,268 tỷ từ thoái vốn và huy động 4.9 tỷ USD vốn ngoại

Theo Báo cáo về tình hình thực hiện chương trình công tác 9 tháng đầu năm 2016 và chương trình công tác tháng 10/2016 của Bộ Tài chính, tính đến ngày 20/9/2016 đã có 49 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa, đồng thời tổng số ngân sách thực tế thu về lên đến 6,268 tỷ đồng.

Cụ thể, lũy kế 9 tháng năm 2016 tổng giá trị thực tế của 49 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 31,938 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 23,289 tỷ đồng. Thực tế, các Tập đoàn, Tổng công ty, đơn vị đã thoái vốn được 3,202 tỷ đồng,con số thu về đạt 6,268 tỷ đồng.

Theo đó, để tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu trong các tháng cuối năm 2016 và giai đoạn tới (2016 - 2020), quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cần thực hiện với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả việc sắp xếp, tái cơ cấu bao gồm cả các công ty nông, lâm nghiệp và các đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh đó, thu gọn số lượng DNNN trong nền kinh tế, nâng cao vai trò của các DNNN quan trọng gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng.

Mặt khác, điểm qua về công tác huy động vốn nước ngoài, trong tháng 9 đã ký kết Hiệp định vay mới nước ngoài của Pháp với trị giá 58.4 triệu USD. Theo đó, lũy kế 9 tháng đầu năm đã ký kết là 31 Hiệp định vay với tổng trị giá quy đổi khoảng 4,880 triệu USD.

Ngoài ra, về công tác giải ngân, trị giá giải ngân vốn vay nước ngoài đạt khoảng 266 triệu USD tương đương 5,834 tỷ đồng chỉ tính riêng tháng 9. Hơn nữa, lũy kế đến 25/9/2016 đã giải ngân 2,522 triệu USD tương đương 55,182 tỷ đồng, tương đương thực hiện được 56% kế hoạch cả năm. Cuối cùng, về công tác trả nợ nước ngoài, trong tháng 9 tổng trị giá trả nợ của Chính phủ là 10,198 tỷ đồng, tổng giá trị chi trả nợ lũy kế là 176,827 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước là 140,183 tỷ đồng, nước ngoài là 36,644 tỷ đồng./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán