Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Cần báo cáo Quốc hội tất cả khiếm khuyết của quản lý và sử dụng ODA

Ngày 17/10, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017; kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020; kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu đã đánh giá các báo cáo của Chính phủ cũng như các báo cáo thẩm tra được chuẩn bị công phu; nghiêm túc nhìn nhận tình hình; đánh giá toàn diện những mặt đạt được, những hạn chế tồn tại và đề ra nhiều giải pháp căn cơ cả trước mắt và lâu dài; đề nghị trong kế hoạch năm 2017, Chính phủ cần tiếp tục tập trung vào những vấn đề mà trong triển khai thực hiện thời gian qua vẫn còn những hạn chế như vấn đề về nợ công, nợ xấu, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, tái cơ cấu nông nghiệp, phòng chống tham nhũng; tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ công quyền... 

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình đã đề nghị cần tiếp tục quan tâm đến tính ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế theo hướng nhanh và bền vững, trong đó đặc biệt quan tâm đến chất lượng tăng trưởng và công tác bảo vệ môi trường; kiên quyết không "xuê xoa" trong vấn đề về môi trường khi thẩm định và triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Chủ nhiệm Phan Thanh Bình cũng đề nghị cần phải có đánh giá toàn diện hơn nữa về đầu tư công, chỉ ra những mặt được, những hạn chế còn tồn tại, đề ra những giải pháp hiệu quả trong đầu tư công, tránh tình trạng đầu tư tràn lan, giàn trải gây thất thoát và lãng phí.

Về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đánh giá mặc dù có lác đác một vài quy định trong Luật quản lý nợ công và Luật đầu tư công nhưng toàn bộ quy trình quyết định bao gồm quy trình chấp nhận, tiêu chí chấp nhận, tính công khai minh bạch, quản lý sử dụng ODA như thế nào vẫn nằm nhiều ở các quy định tại Nghị định. Theo Chủ nhiệm Lê Thị Nga, "để quản lý chặt, hiệu quả nguồn ODA cần có văn bản, chí ít cũng ở mức pháp lệnh chứ để như hiện nay là chưa ổn". Nhấn mạnh nếu không quản lý chặt lĩnh vực này thì sẽ đẩy nợ lên cao nữa, Chủ nhiệm Lê Thị Nga đề nghị Chính phủ có báo cáo với Quốc hội về tất cả những khiếm khuyết của quản lý và sử dụng ODA trong thời gian qua.

Liên quan đến vấn đề về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2017, nhiều ý kiến đề nghị cần tiếp tục bám sát các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư và chi thường xuyên nguồn ngân sách Nhà nước đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định. Bảo đảm việc hỗ trợ thực hiện một số chương trình, dự án lớn, đặc biệt quan trọng có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời cần quan tâm cơ cấu lại các khoản chi ngân sách Nhà nước, có lộ trình thực hiện giảm dần chi thường xuyên trên tinh thần chi tiêu tiết kiệm; rà soát cắt bỏ dần một số nhiệm vụ chi tiêu công không hiệu quả, không cần thiết. Một số ý kiến đề xuất cần mở rộng thêm việc áp dụng chế độ khoán xe công và một số lĩnh vực khác để tăng cường tiết kiệm, giảm áp lực chi tiêu công.

Có ý kiến đề nghị Chính phủ tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác thu ngân sách Nhà nước, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu, trốn thuế, chống nợ đọng tiền thuế để tăng thu ngân sách. Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đẩy nhanh thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư cho các dự án, công trình, quản lý chặt chẽ vồn đầu tư xây dựng cơ bản.

Điều hành phiên thảo luận, phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết về tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với đánh giá của Chính phủ giai đoạn 2011-2015, cho rằng giai đoạn vừa qua chưa đạt được mục tiêu Quốc hội đề ra đến năm 2015 cơ bản hoàn thành cơ cấu ngành, vì thế, cần tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế; thống nhất việc sẽ có Nghị quyết để tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế trên cả 3 mặt: đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và tổ chức tín dụng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến để hoàn chỉnh Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trong đó làm rõ mô hình kinh tế, đưa ra cơ cấu kinh tế và mục tiêu để tái cơ cấu, trong đó đề nghị rà soát một số mục tiêu có tính khả thi chưa cao.../.

Từ khóa: đầu tư công, nguồn vốn ODA,

Cần báo cáo Quốc hội tất cả khiếm khuyết của quản lý và sử dụng ODA

Ngày 17/10, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017; kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020; kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu đã đánh giá các báo cáo của Chính phủ cũng như các báo cáo thẩm tra được chuẩn bị công phu; nghiêm túc nhìn nhận tình hình; đánh giá toàn diện những mặt đạt được, những hạn chế tồn tại và đề ra nhiều giải pháp căn cơ cả trước mắt và lâu dài; đề nghị trong kế hoạch năm 2017, Chính phủ cần tiếp tục tập trung vào những vấn đề mà trong triển khai thực hiện thời gian qua vẫn còn những hạn chế như vấn đề về nợ công, nợ xấu, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, tái cơ cấu nông nghiệp, phòng chống tham nhũng; tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ công quyền... 

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình đã đề nghị cần tiếp tục quan tâm đến tính ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế theo hướng nhanh và bền vững, trong đó đặc biệt quan tâm đến chất lượng tăng trưởng và công tác bảo vệ môi trường; kiên quyết không "xuê xoa" trong vấn đề về môi trường khi thẩm định và triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Chủ nhiệm Phan Thanh Bình cũng đề nghị cần phải có đánh giá toàn diện hơn nữa về đầu tư công, chỉ ra những mặt được, những hạn chế còn tồn tại, đề ra những giải pháp hiệu quả trong đầu tư công, tránh tình trạng đầu tư tràn lan, giàn trải gây thất thoát và lãng phí.

Về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đánh giá mặc dù có lác đác một vài quy định trong Luật quản lý nợ công và Luật đầu tư công nhưng toàn bộ quy trình quyết định bao gồm quy trình chấp nhận, tiêu chí chấp nhận, tính công khai minh bạch, quản lý sử dụng ODA như thế nào vẫn nằm nhiều ở các quy định tại Nghị định. Theo Chủ nhiệm Lê Thị Nga, "để quản lý chặt, hiệu quả nguồn ODA cần có văn bản, chí ít cũng ở mức pháp lệnh chứ để như hiện nay là chưa ổn". Nhấn mạnh nếu không quản lý chặt lĩnh vực này thì sẽ đẩy nợ lên cao nữa, Chủ nhiệm Lê Thị Nga đề nghị Chính phủ có báo cáo với Quốc hội về tất cả những khiếm khuyết của quản lý và sử dụng ODA trong thời gian qua.

Liên quan đến vấn đề về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2017, nhiều ý kiến đề nghị cần tiếp tục bám sát các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư và chi thường xuyên nguồn ngân sách Nhà nước đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định. Bảo đảm việc hỗ trợ thực hiện một số chương trình, dự án lớn, đặc biệt quan trọng có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời cần quan tâm cơ cấu lại các khoản chi ngân sách Nhà nước, có lộ trình thực hiện giảm dần chi thường xuyên trên tinh thần chi tiêu tiết kiệm; rà soát cắt bỏ dần một số nhiệm vụ chi tiêu công không hiệu quả, không cần thiết. Một số ý kiến đề xuất cần mở rộng thêm việc áp dụng chế độ khoán xe công và một số lĩnh vực khác để tăng cường tiết kiệm, giảm áp lực chi tiêu công.

Có ý kiến đề nghị Chính phủ tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác thu ngân sách Nhà nước, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu, trốn thuế, chống nợ đọng tiền thuế để tăng thu ngân sách. Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đẩy nhanh thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư cho các dự án, công trình, quản lý chặt chẽ vồn đầu tư xây dựng cơ bản.

Điều hành phiên thảo luận, phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết về tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với đánh giá của Chính phủ giai đoạn 2011-2015, cho rằng giai đoạn vừa qua chưa đạt được mục tiêu Quốc hội đề ra đến năm 2015 cơ bản hoàn thành cơ cấu ngành, vì thế, cần tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế; thống nhất việc sẽ có Nghị quyết để tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế trên cả 3 mặt: đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và tổ chức tín dụng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến để hoàn chỉnh Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trong đó làm rõ mô hình kinh tế, đưa ra cơ cấu kinh tế và mục tiêu để tái cơ cấu, trong đó đề nghị rà soát một số mục tiêu có tính khả thi chưa cao.../.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán