Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

ĐHĐCĐ bất thường QBS: Chào bán riêng lẻ 17.3 triệu cp đầu tư dự án ICD Quảng Bình - Đình Vũ

ĐHĐCĐ bất thường 2016 của CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình đã thông qua việc phát hành riêng lẻ 17.3 triệu cp nhằm tăng vốn điều lệ và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đầu tư vào dự án ICD Quảng Bình - Đình Vũ.

Cụ thể, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành 17.3 triệu cp riêng lẻ với giá chào bán không thấp hơn 10,000 đồng/cp; nhằm tăng vốn điều lệ từ gần 640 tỷ đồng lên 813 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2016.. Toàn bộ số tiền thu về 173 tỷ đồng sẽ được sử dụng để đầu tư cho dự án cảng cạn (ICD) Quảng Bình - Đình Vũ.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược cho đợt phát hành, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc cho biết, hiện tại HĐQT đang đàm phán và khi có kết quả sẽ thông báo cho các cổ đông được biết.

Đại hội cũng đã thông qua chủ trương đầu tư dự án ICD Quảng Bình - Đình Vũ. Đây là dự án đầu tư tạo lập hệ thống kho bãi để lưu trữ hàng hóa hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và cho thuê; cũng như phục vụ các dịch vụ kho bãi, hoạt động logistics bổ trợ khác. Dự án có tổng mức đầu tư 875.75 tỷ đồng với công suất kho dự tính 20,000 tấn, bãi chứa container 30,000 TEU/tháng, dự kiến đi vào vận hành trong quý 1/2017.

Để thực hiện dự án, nguồn vốn chủ sở hữu QBS cần có là hơn 262.7 tỷ đồng. Trong đó QBS sẽ trích 17 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tại ngày 30/06/2016; 72 tỷ đồng từ việc chuyển đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt chào bán ra công chúng đầu năm 2015 và 173 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược kể trên.

Theo đó, QBS cũng thông qua việc sửa đổi phương án sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phần ra công chúng (tăng vốn điều lệ từ 320 tỷ đồng lên gần 640 tỷ đồng) đã được ĐHĐCĐ thông qua vào tháng 4/2015. QBS sẽ chuyển 72 tỷ đồng dự kiến bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, để đầu tư vào dự án ICD Quảng Bình - Đình Vũ. Đồng thời, cổ đông cũng thông qua việc giảm tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt từ mức 7% xuống còn 5%.

Tại đại hội, cổ đông đã có những câu hỏi chất vấn về doanh thu lợi nhuận quý 3/2016 của Công ty, kế hoạch cổ tức, chiến lược dài hạn của Công ty trong những năm tới và kế hoạch đầu tư ICD Quảng Bình - Đình Vũ.

Bà Bùi Thị Ngọc - Giám đốc tài chính cho biết kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2016 là 83 tỷ đồng, xét trên khía cạnh hoạt động kinh doanh chính, lợi nhuận trước thuế của Công ty hợp nhất trong nửa đầu năm 2016 đạt 52.6 tỷ đồng. Tuy nhiên do trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính đối với khoản đầu tư tại CTCP DAP - Vinachem với số tiền  43 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận trước thuế giảm chỉ còn hơn 9.6 tỷ đồng. Trong quý 3 dự kiến sẽ không cần phải trích lập dự phòng nữa và bước đầu hoàn lại 5 tỷ đồng, cùng với nguồn doanh thu dịch vụ kho, bãi ngoại quan mang lại trong quý 4, Công ty kỳ vọng sẽ hoàn thành kế hoạch cả năm.

Về vấn đề cổ tức, bà Hương giải đáp, việc cổ đông mong muốn giữ nguyên mức cổ tức 7% năm 2015, HĐQT đã điều chỉnh mức chi trả cổ tức để Công ty có vốn tiếp tục đầu tư và mong muốn cổ đông thông qua.

Đối với kế hoạch kinh doanh dài hạn, bà Hương cho biết, trong những năm tới, QBS sẽ tập trung vào việc khai thác phát triển cảng cạn ICD, nhà máy sản suất NPK. Việc thay đổi vốn đầu tư vào cảng cạn ICD do sự gia tăng về diện tích từ 10ha lên 18.9ha nhằm mục đích để ICD Quảng Bình - Đình Vũ phát huy hết khả năng phát triển và địa điểm thông quan hàng hóa lớn phối kết hợp cùng dự án cảng Lạch Huyện khi đi vào hoạt động sẽ mang lại hiệu quả cao./.

Tài liệu đính kèm:
20161010_20161010 - QBS - BB & NQ DHDCDBT 2016.pdf

Từ khóa: QBS, cổ tức, ICD Quảng Bình - Đình Vũ, ĐHĐCD

ĐHĐCĐ bất thường QBS: Chào bán riêng lẻ 17.3 triệu cp đầu tư dự án ICD Quảng Bình - Đình Vũ

ĐHĐCĐ bất thường 2016 của CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình đã thông qua việc phát hành riêng lẻ 17.3 triệu cp nhằm tăng vốn điều lệ và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đầu tư vào dự án ICD Quảng Bình - Đình Vũ.

Cụ thể, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành 17.3 triệu cp riêng lẻ với giá chào bán không thấp hơn 10,000 đồng/cp; nhằm tăng vốn điều lệ từ gần 640 tỷ đồng lên 813 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2016.. Toàn bộ số tiền thu về 173 tỷ đồng sẽ được sử dụng để đầu tư cho dự án cảng cạn (ICD) Quảng Bình - Đình Vũ.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược cho đợt phát hành, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc cho biết, hiện tại HĐQT đang đàm phán và khi có kết quả sẽ thông báo cho các cổ đông được biết.

Đại hội cũng đã thông qua chủ trương đầu tư dự án ICD Quảng Bình - Đình Vũ. Đây là dự án đầu tư tạo lập hệ thống kho bãi để lưu trữ hàng hóa hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và cho thuê; cũng như phục vụ các dịch vụ kho bãi, hoạt động logistics bổ trợ khác. Dự án có tổng mức đầu tư 875.75 tỷ đồng với công suất kho dự tính 20,000 tấn, bãi chứa container 30,000 TEU/tháng, dự kiến đi vào vận hành trong quý 1/2017.

Để thực hiện dự án, nguồn vốn chủ sở hữu QBS cần có là hơn 262.7 tỷ đồng. Trong đó QBS sẽ trích 17 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tại ngày 30/06/2016; 72 tỷ đồng từ việc chuyển đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt chào bán ra công chúng đầu năm 2015 và 173 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược kể trên.

Theo đó, QBS cũng thông qua việc sửa đổi phương án sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phần ra công chúng (tăng vốn điều lệ từ 320 tỷ đồng lên gần 640 tỷ đồng) đã được ĐHĐCĐ thông qua vào tháng 4/2015. QBS sẽ chuyển 72 tỷ đồng dự kiến bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, để đầu tư vào dự án ICD Quảng Bình - Đình Vũ. Đồng thời, cổ đông cũng thông qua việc giảm tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt từ mức 7% xuống còn 5%.

Tại đại hội, cổ đông đã có những câu hỏi chất vấn về doanh thu lợi nhuận quý 3/2016 của Công ty, kế hoạch cổ tức, chiến lược dài hạn của Công ty trong những năm tới và kế hoạch đầu tư ICD Quảng Bình - Đình Vũ.

Bà Bùi Thị Ngọc - Giám đốc tài chính cho biết kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2016 là 83 tỷ đồng, xét trên khía cạnh hoạt động kinh doanh chính, lợi nhuận trước thuế của Công ty hợp nhất trong nửa đầu năm 2016 đạt 52.6 tỷ đồng. Tuy nhiên do trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính đối với khoản đầu tư tại CTCP DAP - Vinachem với số tiền  43 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận trước thuế giảm chỉ còn hơn 9.6 tỷ đồng. Trong quý 3 dự kiến sẽ không cần phải trích lập dự phòng nữa và bước đầu hoàn lại 5 tỷ đồng, cùng với nguồn doanh thu dịch vụ kho, bãi ngoại quan mang lại trong quý 4, Công ty kỳ vọng sẽ hoàn thành kế hoạch cả năm.

Về vấn đề cổ tức, bà Hương giải đáp, việc cổ đông mong muốn giữ nguyên mức cổ tức 7% năm 2015, HĐQT đã điều chỉnh mức chi trả cổ tức để Công ty có vốn tiếp tục đầu tư và mong muốn cổ đông thông qua.

Đối với kế hoạch kinh doanh dài hạn, bà Hương cho biết, trong những năm tới, QBS sẽ tập trung vào việc khai thác phát triển cảng cạn ICD, nhà máy sản suất NPK. Việc thay đổi vốn đầu tư vào cảng cạn ICD do sự gia tăng về diện tích từ 10ha lên 18.9ha nhằm mục đích để ICD Quảng Bình - Đình Vũ phát huy hết khả năng phát triển và địa điểm thông quan hàng hóa lớn phối kết hợp cùng dự án cảng Lạch Huyện khi đi vào hoạt động sẽ mang lại hiệu quả cao./.

Tài liệu đính kèm:
20161010_20161010 - QBS - BB & NQ DHDCDBT 2016.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • QBS 8.9 +0.1 +1.48% 381,850

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • BWE 23.92 76.81 - -
 • TFC (5.05) - - 21
 • DGW 8.59 17.17 - 10.5
 • LDG 80.91 136.01 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (14.9)
 • AMD 5.95 13.18 - 22.1
 • DGL 39.37 66.85 - 12.8
 • HAR 8.88 - - (1,183.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán