Thu Phạm

“If you live each day as if it was your last, someday you’ll most certainly be right"

Chuyển động quỹ đầu tư tuần 03-07/10/2016:

Đợt rút lui rầm rộ tại các ông lớn vẫn chưa chấm dứt

Nối tiếp những cuộc tháo chạy trước đó, giao dịch quỹ đầu tư công bố trong tuần 03 - 07/10 vẫn nổi bật với những thương vụ thoái vốn của quỹ ngoại tại các ông lớn như MWG, VNM, PAC,… Giao dịch của các quỹ đầu tư nội cũng khá sôi nổi, đáng chú ý là những đợt mua-bán trái chiều tại GEX.

*Tuần 26/09-01/10: Quỹ ngoại mua bán sôi động tại các "ông lớn"

 

Mekong Enterprise Fund II có tổng đầu tư 50 triệu USD thuộc Mekong Capital, ra mắt vào tháng 6/2006. Quỹ đi theo chiến lược đầu tư giá trị, tập trung vào bán lẻ, phân phối và hàng tiêu dùng. Quỹ đã thực hiện 10 khoản đầu tư kể từ khi đi vào hoạt động và hiện còn nắm giữ 3, bao gồm: MWG, ACC (cung cấp nguyên liệu và phụ gia trong lĩnh vực hàng tiêu dùng và ngành công nghiệp) và hệ thống Trường dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS).

Sau khi chuyển nhượng hơn 2.7 triệu cp MWG cho 2 quỹ Amersham Industries Limited và Norges Bank thuộc Dragon Capital, Mekong Enterprise Fund II tiếp tục đăng ký bán hơn 2.8 triệu cp MWG từ ngày 10/10. Dự kiến sau giao dịch, quỹ này giảm số lượng sở hữu tại MWG xuống còn 8 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ 5.46%.

CDH Electric BEE Limited cũng có kế hoạch thoái vốn khỏi MWG khi đăng ký bán 3 triệu cp theo phương thức thỏa thuận trong khoảng thời gian tương đương. Đặc biệt, kể từ cuối năm 2014 đến nay, quỹ này liên tục thoái vốn tại MWG, giảm sở hữu liên tục từ mức 9.34% xuống 5.27% hiện nay và chỉ còn 3.22% (4.724,627 cp) nếu giao dịch trên thành công.

Tại Vinamilk, hai quỹ đầu tư Amersham Industries LtdGrinling International Ltd thuộc Dragon Capital thông báo đã bán thành công 2.88 triệu cp trên tổng số 4.5 triệu cp đăng ký bán, giảm tỷ lệ sở hữu xuống tương ứng 0.82% và 0.37%. Nhóm nhà đầu tư mới đây cũng đã thoái thành công 346,420 cp HSG trong ngày 06/10, giảm sở hữu xuống 6.84% (13,449,219 cp); ngược lại gom 500,000 cp PVS trong ngày 03/10, nâng sở hữu lên 7.06% (3,154,3350 cp).

Đối với PAC, Beira Limited đã bán ra hơn 1.75 triệu cp vào ngày 28/09/2016, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0.32% (150,000 cp); Greystanes Limited cũng đã thoái toàn bộ 497,379 cp tại công ty này. Bên cạnh đó thì Deutsche Bank AG, London Branch cũng chỉ còn lại hơn 49,107 cp (0.11%) sau khi bán 3,250 cp PAC. Hiện nhóm liên quan thuộc quản lý của Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch không còn là cổ đông lớn của PAC khi tỷ lệ sở hữu giảm xuống 0.43%.

Trước đó, nhóm quỹ Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch liên tục thoái vốn tại SSI, KBC và không còn là cổ đông lớn của hai công ty này vào ngày 16/09.

Giá các cổ phiếu MWG, VNM, PAC và OGC trong 6 tháng qua

Tại CTD, The Ton Poh Fund không còn là cổ đông lớn từ ngày 04/10 sau khi bán ra 77,460 cp, giảm sở hữu từ 5.08% xuống 4.32% (2,122,540 cp).

Tương tự, sau khi bán ra hơn 1.95 triệu cp từ 27 - 29/09, PYN Elite Fund (PYN) giảm tỷ lệ sở hữu xuống 4.88% (14,652,460 cp) và không còn là cổ đông lớn của OGC.

Cập nhật báo cáo mới nhất tính đến cuối tháng 9/2016, PYN Elite Fund quản lý tổng số vốn 337 triệu EUR, trong đó dành 92% vốn đầu tư vào thị trường Việt Nam. Quỹ là cổ đông lớn của MWG, KBC và PAN tại thời điểm này.

Top các khoản đầu tư của PYN Elite Fund tính đến ngày 15/09/2016

Về nhóm quỹ đầu tư trong nước, trong hai ngày liên tiếp 04 - 05/10, VietinBank Capital đã thoái 2.15 triệu cp GEX, hiện sở hữu của quỹ này tại GEX là 6.29% (9.75 triệu cp). Trước đó, MB Capital lại gom vào 3.3 triệu cp GEX, nâng sở hữu lên 5.03% (7.8 triệu cp) và trở thành cổ đông lớn vào ngày 29/09.

Nội bộ họ “MB” cũng có nhiều chuyển động giao dịch, MB Capital cùng một quỹ khác là Japan Asia MB Capital (JAMBF) trong ngày 30/09 gom vào 5 triệu cp của Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MICJ), nâng sở hữu lên lần lượt 3.75% (3 triệu cp) và 13.95% (gần 7 triệu cp). Ở chiều ngược lại, MB Capital lại bán toàn bộ 659,833 chứng chỉ quỹ (11.28%) của Quỹ Đầu tư Trái phiếu MB Capital Việt Nam (MBBF) trong khoảng thời gian từ 03 - 07/10.

Cùng ngày 30/09, Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI đồng thời bán ra - mua vào 1.86 triệu cp của CTCP Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí (PVIF) và 1 triệu cp của CTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương (PTT).

Còn CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam trong khoảng thời gian từ 07/09 đến 06/10 đã mua thành công 2.8 triệu E1VFVN30 chứng chỉ quỹ trên tổng số 3 triệu cp đăng ký mua.

Giao dịch của các quỹ đầu tư công bố trong tuần 03 – 07/10/2016

 

Từ khóa: quỹ đầu tư, thoái vốn, MWG, VNM, PAC, GEX

 Bài viết cùng chủ đề (41) : Big Money 

Chuyển động quỹ đầu tư tuần 03-07/10/2016:

Đợt rút lui rầm rộ tại các ông lớn vẫn chưa chấm dứt

Nối tiếp những cuộc tháo chạy trước đó, giao dịch quỹ đầu tư công bố trong tuần 03 - 07/10 vẫn nổi bật với những thương vụ thoái vốn của quỹ ngoại tại các ông lớn như MWG, VNM, PAC,… Giao dịch của các quỹ đầu tư nội cũng khá sôi nổi, đáng chú ý là những đợt mua-bán trái chiều tại GEX.

*Tuần 26/09-01/10: Quỹ ngoại mua bán sôi động tại các "ông lớn"

 

Mekong Enterprise Fund II có tổng đầu tư 50 triệu USD thuộc Mekong Capital, ra mắt vào tháng 6/2006. Quỹ đi theo chiến lược đầu tư giá trị, tập trung vào bán lẻ, phân phối và hàng tiêu dùng. Quỹ đã thực hiện 10 khoản đầu tư kể từ khi đi vào hoạt động và hiện còn nắm giữ 3, bao gồm: MWG, ACC (cung cấp nguyên liệu và phụ gia trong lĩnh vực hàng tiêu dùng và ngành công nghiệp) và hệ thống Trường dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS).

Sau khi chuyển nhượng hơn 2.7 triệu cp MWG cho 2 quỹ Amersham Industries Limited và Norges Bank thuộc Dragon Capital, Mekong Enterprise Fund II tiếp tục đăng ký bán hơn 2.8 triệu cp MWG từ ngày 10/10. Dự kiến sau giao dịch, quỹ này giảm số lượng sở hữu tại MWG xuống còn 8 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ 5.46%.

CDH Electric BEE Limited cũng có kế hoạch thoái vốn khỏi MWG khi đăng ký bán 3 triệu cp theo phương thức thỏa thuận trong khoảng thời gian tương đương. Đặc biệt, kể từ cuối năm 2014 đến nay, quỹ này liên tục thoái vốn tại MWG, giảm sở hữu liên tục từ mức 9.34% xuống 5.27% hiện nay và chỉ còn 3.22% (4.724,627 cp) nếu giao dịch trên thành công.

Tại Vinamilk, hai quỹ đầu tư Amersham Industries LtdGrinling International Ltd thuộc Dragon Capital thông báo đã bán thành công 2.88 triệu cp trên tổng số 4.5 triệu cp đăng ký bán, giảm tỷ lệ sở hữu xuống tương ứng 0.82% và 0.37%. Nhóm nhà đầu tư mới đây cũng đã thoái thành công 346,420 cp HSG trong ngày 06/10, giảm sở hữu xuống 6.84% (13,449,219 cp); ngược lại gom 500,000 cp PVS trong ngày 03/10, nâng sở hữu lên 7.06% (3,154,3350 cp).

Đối với PAC, Beira Limited đã bán ra hơn 1.75 triệu cp vào ngày 28/09/2016, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0.32% (150,000 cp); Greystanes Limited cũng đã thoái toàn bộ 497,379 cp tại công ty này. Bên cạnh đó thì Deutsche Bank AG, London Branch cũng chỉ còn lại hơn 49,107 cp (0.11%) sau khi bán 3,250 cp PAC. Hiện nhóm liên quan thuộc quản lý của Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch không còn là cổ đông lớn của PAC khi tỷ lệ sở hữu giảm xuống 0.43%.

Trước đó, nhóm quỹ Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch liên tục thoái vốn tại SSI, KBC và không còn là cổ đông lớn của hai công ty này vào ngày 16/09.

Giá các cổ phiếu MWG, VNM, PAC và OGC trong 6 tháng qua

Tại CTD, The Ton Poh Fund không còn là cổ đông lớn từ ngày 04/10 sau khi bán ra 77,460 cp, giảm sở hữu từ 5.08% xuống 4.32% (2,122,540 cp).

Tương tự, sau khi bán ra hơn 1.95 triệu cp từ 27 - 29/09, PYN Elite Fund (PYN) giảm tỷ lệ sở hữu xuống 4.88% (14,652,460 cp) và không còn là cổ đông lớn của OGC.

Cập nhật báo cáo mới nhất tính đến cuối tháng 9/2016, PYN Elite Fund quản lý tổng số vốn 337 triệu EUR, trong đó dành 92% vốn đầu tư vào thị trường Việt Nam. Quỹ là cổ đông lớn của MWG, KBC và PAN tại thời điểm này.

Top các khoản đầu tư của PYN Elite Fund tính đến ngày 15/09/2016

Về nhóm quỹ đầu tư trong nước, trong hai ngày liên tiếp 04 - 05/10, VietinBank Capital đã thoái 2.15 triệu cp GEX, hiện sở hữu của quỹ này tại GEX là 6.29% (9.75 triệu cp). Trước đó, MB Capital lại gom vào 3.3 triệu cp GEX, nâng sở hữu lên 5.03% (7.8 triệu cp) và trở thành cổ đông lớn vào ngày 29/09.

Nội bộ họ “MB” cũng có nhiều chuyển động giao dịch, MB Capital cùng một quỹ khác là Japan Asia MB Capital (JAMBF) trong ngày 30/09 gom vào 5 triệu cp của Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MICJ), nâng sở hữu lên lần lượt 3.75% (3 triệu cp) và 13.95% (gần 7 triệu cp). Ở chiều ngược lại, MB Capital lại bán toàn bộ 659,833 chứng chỉ quỹ (11.28%) của Quỹ Đầu tư Trái phiếu MB Capital Việt Nam (MBBF) trong khoảng thời gian từ 03 - 07/10.

Cùng ngày 30/09, Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI đồng thời bán ra - mua vào 1.86 triệu cp của CTCP Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí (PVIF) và 1 triệu cp của CTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương (PTT).

Còn CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam trong khoảng thời gian từ 07/09 đến 06/10 đã mua thành công 2.8 triệu E1VFVN30 chứng chỉ quỹ trên tổng số 3 triệu cp đăng ký mua.

Giao dịch của các quỹ đầu tư công bố trong tuần 03 – 07/10/2016

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (12)

 • ACC 26.0 -0.8 -2.80% 1,120
 • CTD 195.0 -7.0 -3.47% 155,490
 • E1VFVN30 12.0 -0.1 -0.58% 303,600
 • HSG 29.6 -0.4 -1.17% 2,149,180
 • KBC 15.0 0.0 0.00% 1,719,390
 • MWG 97.0 -3.5 -3.48% 744,800
 • OGC 2.7 +0.0 +1.12% 7,489,000
 • PAC 51.2 0.0 0.00% 89,890
 • PAN 35.9 -0.1 -0.14% 800
 • PVS 16.2 -0.2 -1.22% 1,087,307
 • SSI 25.4 +0.1 +0.40% 4,105,620
 • VNM 151.5 -0.5 -0.33% 464,940

Biến động cổ phiếu21/07 15:03

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.2 -0.08 -1.09% 8,961,910
 • HQC 3.3 +0.01 +0.31% 7,768,470
 • OGC 2.7 +0.03 +1.12% 7,489,000
 • DXG 16.7 -0.10 -0.60% 5,378,520
 • ITA 4.3 -0.17 -3.80% 5,123,970

VS - Index21/07 15:03

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán