Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

HAR: Phát hành 175 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

HĐQT CTCP Đầu tư thương mại BĐS An Dương Thảo Điền thông báo phát hành 175 trái phiếu riêng lẻ với mệnh giá bằng giá bán 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo với kỳ hạn 5 năm, lãi được thanh toán 6 tháng/lần. Tài sản đảm bảo là tài sản hình thành trong tương lai của Công ty. Thời gian thực hiện là trong năm 2016.

Mục đích phát hành là đầu tư dự án, tăng quy mô hoạt động và cơ cấu nợ.

Lãi suất của trái phiếu được Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định căn cứ theo lãi suất thị trường tại thời điểm phát hành.

Theo BCTC quý 2/2016, lãi ròng của HAR đạt gần 21 tỷ đồng, tăng 187% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu thuần và lợi nhuận khác tăng đột biến. Cụ thể, doanh thu thuần trong quý của Công ty đạt 65.7 tỷ đồng, gấp 25 lần so với cùng kỳ năm 2015 và tương đương 37% kế hoạch năm. Theo giải trình của HAR, khoản doanh thu tăng đột biến nhờ hoạt động mua bán BĐS và kinh doanh thương mại. Ngoài ra, lợi nhuận khác cũng tăng mạnh từ 10 triệu đồng lên 6.7 tỷ đồng chủ yếu từ thu nhập nhượng bán tài sản cố định.

Lũy kế 6 tháng, lãi ròng của HAR đạt 24.2 tỷ đồng, tăng 78.2% so với cùng kỳ năm ngoái và tương đương 50% kế hoạch năm.

Tài liệu đính kèm:

20161014_20161014 - HAR - NQ HDQT VV PHAT HANH TP 2016.pdf

Từ khóa: HAR, trái phiếu

HAR: Phát hành 175 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

HĐQT CTCP Đầu tư thương mại BĐS An Dương Thảo Điền thông báo phát hành 175 trái phiếu riêng lẻ với mệnh giá bằng giá bán 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo với kỳ hạn 5 năm, lãi được thanh toán 6 tháng/lần. Tài sản đảm bảo là tài sản hình thành trong tương lai của Công ty. Thời gian thực hiện là trong năm 2016.

Mục đích phát hành là đầu tư dự án, tăng quy mô hoạt động và cơ cấu nợ.

Lãi suất của trái phiếu được Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định căn cứ theo lãi suất thị trường tại thời điểm phát hành.

Theo BCTC quý 2/2016, lãi ròng của HAR đạt gần 21 tỷ đồng, tăng 187% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu thuần và lợi nhuận khác tăng đột biến. Cụ thể, doanh thu thuần trong quý của Công ty đạt 65.7 tỷ đồng, gấp 25 lần so với cùng kỳ năm 2015 và tương đương 37% kế hoạch năm. Theo giải trình của HAR, khoản doanh thu tăng đột biến nhờ hoạt động mua bán BĐS và kinh doanh thương mại. Ngoài ra, lợi nhuận khác cũng tăng mạnh từ 10 triệu đồng lên 6.7 tỷ đồng chủ yếu từ thu nhập nhượng bán tài sản cố định.

Lũy kế 6 tháng, lãi ròng của HAR đạt 24.2 tỷ đồng, tăng 78.2% so với cùng kỳ năm ngoái và tương đương 50% kế hoạch năm.

Tài liệu đính kèm:

20161014_20161014 - HAR - NQ HDQT VV PHAT HANH TP 2016.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐọc nhiều 7 ngày qua

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HAR 11.1 -0.2 -1.77% 2,940,420

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • C69 1.1 2.13 - -
 • GKM 1.77 3.15 - -
 • HPM 0.56 - - (43.3)
 • ATS 0.21 0.56 - 27.2
 • VMI 2.7 4.74 - 4.4
 • PSE 1.84 5.24 - 11.6
 • VSI 6.1 9.6 - 6.3
 • KSA 2.06 3.55 - 36.8
 • CVN 1.41 1.92 - 4.1
 • KST 0.37 3.66 - 7.9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán