Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

HCI: Đất vàng Hà Nội đã bán 132,550 CP

Ngày 06/10/2016, CTCP Đất vàng Hà Nội đã bán 132,550 cp của CTCP Đầu tư Xây dựng Hà Nội trên tổng số 836,904 cp đăng ký bán, giảm tỷ lệ sở hữu từ 16% xuống còn 13.46% tương đương 704,354 cp.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đất vàng Hà Nội
- Mã chứng khoán: HCI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 836,904 CP (tỷ lệ 16%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Viết Trường
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 836,904 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 132,550 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 704,354 CP (tỷ lệ 13.46%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 06/10/2016
- Ngày kết thúc giao dịch: 06/10/2016.

Từ khóa: HCI, Đất vàng Hà Nội

HCI: Đất vàng Hà Nội đã bán 132,550 CP

Ngày 06/10/2016, CTCP Đất vàng Hà Nội đã bán 132,550 cp của CTCP Đầu tư Xây dựng Hà Nội trên tổng số 836,904 cp đăng ký bán, giảm tỷ lệ sở hữu từ 16% xuống còn 13.46% tương đương 704,354 cp.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đất vàng Hà Nội
- Mã chứng khoán: HCI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 836,904 CP (tỷ lệ 16%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Viết Trường
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 836,904 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 132,550 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 704,354 CP (tỷ lệ 13.46%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 06/10/2016
- Ngày kết thúc giao dịch: 06/10/2016.

Thảo luận

Đăng nhập x



Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu27/07 13:53

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.4 -0.18 -2.37% 27,843,390
 • DXG 18.3 +0.50 +2.82% 8,642,810
 • FIT 8.4 +0.50 +6.33% 6,550,610
 • HQC 3.3 -0.07 -2.09% 5,520,110
 • OGC 2.4 -0.07 -2.80% 3,870,980

VS - Index27/07 13:53

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán