Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Kế hoạch năm 2017 Kiểm toán Nhà nước nên tập trung dự án BOT

Chiều 03/10, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kế hoạch kiểm toán năm 2017 của Kiểm toán Nhà nước.

Theo Báo cáo dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2017, Kiểm toán Nhà nước sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành toàn diện kế hoạch chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2013-2017, trong đó chú trọng đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, đẩy mạnh kiểm toán hoạt động nhằm đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, tính hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Kiểm toán nhà nước sẽ tiếp tục tập trung kiểm toán ngân sách của hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Bộ, cơ quan trung ương có quy mô ngân sách lớn để xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách nhằm phục vụ tốt nhất việc phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách của HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Quốc hội.

Trọng tâm kiểm toán năm 2017 là lựa chọn đầu mối đưa vào dự kiến Kế hoạch Kiểm toán năm 2017 phải đảm bảo đánh giá được việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, công tác quản lý, điều hành của Chính phủ với một số nội dung trọng tâm kiểm toán cho từng lĩnh vực.

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách đã đề nghị Kiểm toán Nhà nước trên cơ sở đánh giá những hạn chế, tồn tại trong thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2016 để từng bước hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đầu ra của Kiểm toán nhà nước; đổi mới toàn diện phương pháp và cách thức tổ chức kiểm toán trong toàn ngành... Bên cạnh đó, đề nghị Kiếm toán nhà nước thực hiện việc công khai kết quả kiểm toán của các cuộc kiểm toán theo Luật Kiếm toán nhà nước và đẩy mạnh công tác theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị của Kiếm toán nhà nước năm 2015 vì kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán của các đơn vị được kiểm toán đến ngày 31/8/2016 còn thấp.  

Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho rằng, năm 2017 là năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, trước bối cảnh kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn, nợ công đã tiệm cận giới hạn cho phép, đề nghị Kiểm toán nhà nước tập trung ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ kiểm toán phục vụ cho việc phê chuẩn quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2016, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước, trong đó tập trung đánh giá các chính sách, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; các dự án, chương trình phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; các dự án đầu tư lớn có biểu hiện thất thoát, lãng phí; đánh giá việc cơ cấu lại nợ của các ngân hàng, việc mua - bán nợ tại VAMC; việc thoái vốn, bán cổ phần tại các doanh nghiệp nhà nước; đánh giá và đưa ra kiến nghị để tăng cường công tác quản lý nợ công.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng Kiểm toán Nhà nước nên quan tâm đến những chương trình, dự án lớn có dấu hiệu thất thoát như các Dự án BOT để phục vụ giám sát tối cao; tập trung kiểm toán chuyên đề nợ công, ODA; kiểm toán chuyên đề sử dụng đất, nhất là giải phóng mặt bằng liên quan khiếu kiện; lồng ghép để tránh trùng lắp, chống tham nhũng, chuyển điều tra với vụ việc có dấu hiệu nghiệm trọng./.

 

Từ khóa: kiểm toán, dự án BOT, nợ công

Kế hoạch năm 2017 Kiểm toán Nhà nước nên tập trung dự án BOT

Chiều 03/10, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kế hoạch kiểm toán năm 2017 của Kiểm toán Nhà nước.

Theo Báo cáo dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2017, Kiểm toán Nhà nước sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành toàn diện kế hoạch chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2013-2017, trong đó chú trọng đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, đẩy mạnh kiểm toán hoạt động nhằm đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, tính hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Kiểm toán nhà nước sẽ tiếp tục tập trung kiểm toán ngân sách của hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Bộ, cơ quan trung ương có quy mô ngân sách lớn để xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách nhằm phục vụ tốt nhất việc phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách của HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Quốc hội.

Trọng tâm kiểm toán năm 2017 là lựa chọn đầu mối đưa vào dự kiến Kế hoạch Kiểm toán năm 2017 phải đảm bảo đánh giá được việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, công tác quản lý, điều hành của Chính phủ với một số nội dung trọng tâm kiểm toán cho từng lĩnh vực.

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách đã đề nghị Kiểm toán Nhà nước trên cơ sở đánh giá những hạn chế, tồn tại trong thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2016 để từng bước hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đầu ra của Kiểm toán nhà nước; đổi mới toàn diện phương pháp và cách thức tổ chức kiểm toán trong toàn ngành... Bên cạnh đó, đề nghị Kiếm toán nhà nước thực hiện việc công khai kết quả kiểm toán của các cuộc kiểm toán theo Luật Kiếm toán nhà nước và đẩy mạnh công tác theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị của Kiếm toán nhà nước năm 2015 vì kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán của các đơn vị được kiểm toán đến ngày 31/8/2016 còn thấp.  

Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho rằng, năm 2017 là năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, trước bối cảnh kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn, nợ công đã tiệm cận giới hạn cho phép, đề nghị Kiểm toán nhà nước tập trung ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ kiểm toán phục vụ cho việc phê chuẩn quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2016, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước, trong đó tập trung đánh giá các chính sách, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; các dự án, chương trình phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; các dự án đầu tư lớn có biểu hiện thất thoát, lãng phí; đánh giá việc cơ cấu lại nợ của các ngân hàng, việc mua - bán nợ tại VAMC; việc thoái vốn, bán cổ phần tại các doanh nghiệp nhà nước; đánh giá và đưa ra kiến nghị để tăng cường công tác quản lý nợ công.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng Kiểm toán Nhà nước nên quan tâm đến những chương trình, dự án lớn có dấu hiệu thất thoát như các Dự án BOT để phục vụ giám sát tối cao; tập trung kiểm toán chuyên đề nợ công, ODA; kiểm toán chuyên đề sử dụng đất, nhất là giải phóng mặt bằng liên quan khiếu kiện; lồng ghép để tránh trùng lắp, chống tham nhũng, chuyển điều tra với vụ việc có dấu hiệu nghiệm trọng./.

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 6/2017 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 2,200 11,600 4.76
 • Giày da 1,350 6,850 3.85
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 620 3,540 10.71
 • Thủy sản 700 3,490 22.81
 • Dầu thô 400 1,537 87.79
 • Than đá 20 149 17.65
 • Gạo 264 1,291 29.41
 • Café 266 1,888 -9.22
 • Điện tử máy tính 1,900 10,850 26.67
 • Máy móc thiết bị 1,100 6,200 44.74
 • TỔNG CỘNG 17,800 95,600 20.27
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 3,400 17,850 36.00
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,800 15,700 33.33
 • Xăng dầu 656 3,066 45.13
 • Hóa chất 340 1,920 25.93
 • Sản phẩm hóa chất 380 2,110 15.15
 • Sắt thép 735 4,904 -7.55
 • Vải 1,100 5,650 10.00
 • Ô tô 436 2,771 -20.15
 • Thức ăn gia súc 300 1,800 -6.25
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 100 425 81.82
 • TỔNG CỘNG 18,000 99,800 20.81
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán