Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

MHC: 17/10 GDKHQ nhận cổ tức 2015 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%

CTCP MHC (HOSE: MHC) thông báo ngày 17/10/2016 là ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là 4,269,949 cp.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2015 trên BCTC hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán./.

Tài liệu đính kèm:
20161005_20161005 - MHC - CBTT vv phat hanh co phieu de tra co tuc.PDF

 

MHC: 17/10 GDKHQ nhận cổ tức 2015 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%

CTCP MHC (HOSE: MHC) thông báo ngày 17/10/2016 là ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là 4,269,949 cp.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2015 trên BCTC hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán./.

Tài liệu đính kèm:
20161005_20161005 - MHC - CBTT vv phat hanh co phieu de tra co tuc.PDF

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • MHC 7.2 +0.4 +6.04% 372,320

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2016

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • KVC 10.58 18.81 - 5.8
 • PBP 1.99 6.96 - 5.9
 • TVC 10.04 24.67 - 12.1
 • SVN 0.65 8.02 - 2.4
 • ITQ (3.21) 0.83 - 31.7
 • PXA (0.4) (0.36) - (77.8)
 • PIV 8.42 10.35 - 4.2
 • SCL (3.85) 2.66 - 18.3
 • SDE (0.23) - - (1.9)
 • MAC 8.98 20.16 - 4.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán