Duy Khánh

Keep in mind of mistakes made. Avoid them in the future!!!

Nhịp đập Thị trường 18/10: Lực cầu duy trì tốt phiên ATC

Tâm lý nhà đầu tư vẫn khá tích cực thể hiện ở lực cầu duy trì tốt phiên ATC.

Kết phiên giao dịch VN-Index đóng cửa tăng 0.16% dừng tại 682.02 điểm; HNX-Index tăng 0.04% neo tại 85 điểm.

Lực cầu đã trở lại và duy trì tốt phiên ATC khi kết phiên độ rộng thị trường chung đã cải thiện về mức cân bằng với 193 mã giảm/178 mã tăng. Trong đó, đáng chú ý là nhiều mã trụ cột tăng tốt như VNM đóng cửa tăng 1.3%, HPG, BVH đều tăng 2.3%.

Trên sàn HNX, các mã chủ chốt đã hồi phục tốt như ACB, PVS, HUT, CEO, DBC, AAA, VCG...đều đóng cửa ở sắc xanh.

Khối lượng khớp lệnh trên cả hai sàn đạt 151 triệu đơn vị tương đương gần 2,030 tỷ đồng. Riêng giao dịch thỏa thuận đột biến với 962 tỷ đồng chủ yếu đến từ giao dịch của VICSTG.  

Khối ngoại bán ròng trên HOSE đạt 41 tỷ (chưa loại bỏ giao dịch thỏa thuận) và bán ròng khớp lệnh hơn 3.2 tỷ đồng trên HNX.

13h45: Chưa thể bứt phá?

VN-Index vẫn đang trong nhịp hồi phục tuy nhiên mức tăng khá yếu. Khả năng bứt phá vẫn chưa cao khi dòng tiền vào bluechip vẫn yếu.

Cụ thể, VN30-Index hiện chỉ hút được gần 30 triệu đơn vị trong đó thanh khoản ở các mã lớn như VNM, VIC, BVH...đang ở mức thấp. Trong khi đó, giao dịch sôi động vẫn là các mã có thị giá thấp như VHG, HHS, HAG....

Các chỉ só sàn Hà Nội cũng đang hồi phục nhưng khá yếu.  AAA, PVS, VCG, CEO, DBC...là các mã đang có sắc xanh tích cực.

Phiên sáng: Bluechip hồi phục

Nhóm bluechip hồi phục trở lại là nguyên nhân giúp VN-Index lấy lại sắc xanh về cuối phiên sáng.

Kết phiên sáng, VN-Index tạm dừng tại 681.4 điểm tăng nhẹ 0.07%; HNX-Index dừng tại mức 84.71 điểm vẫn giảm 0.3%.

Khá nhiều bluechip đã hồi phục tốt như VNM, VCB, HPG, MSN hay MWG, NT2 tiếp tục giữ nhịp tăng. Trong khi đó, độ rộng thị trường vẫn nghiên về số giảm với 207 mã giảm/106 mã tăng.  

Tổng khối lương giao dịch khớp lệnh trên cả hai sàn đạt 92 triệu đơn vị tương đương gần 1,125 tỷ đồng. Trong đó, FLC tiếp tục ghi nhận giao dịch ở mức cao với hơn 11 triệu đơn vị.

Khối ngoại mua ròng mạnh chỉ ở một số mã như HPG, CII, PVD hay NLG, VNM cũng được mua khá trong khi họ bán ròng mạnh ở FLC.

10h30: Đi ngang trong vùng hẹp

VN-Index tiếp tục trồi sụt trong vùng hẹp trong khi HNX-Index vẫn duy trì sắc đỏ từ đầu phiên.

VN-Index vẫn đang đi ngang trong biên độ 678-682 điểm. Với khối lượng ở mức thấp (đạt gần 37 triệu đơn vị khớp lệnh) cho thấy chỉ số nhiều khả năng vẫn đang  trong giai đoạn tích lũy.

Về cổ phiếu, MWG, BVH, DPM, HPG....đang là các mã giao dịch tích cực trong đó HPG đang được khối ngoại mua mạnh chiếm gần 50% thanh khoản cổ phiếu này.

Mở cửa: Tiếp tục điều chỉnh

Các chỉ số thị trường tiếp tục nhịp điều chỉnh với áp lực bán vẫn đang chiếm ưu thế.

VN-Index mở cửa đang giảm nhẹ khi hầu hết các nhóm cổ phiếu đang giảm điểm. Gây giảm nhiều nhất vẫn đang là nhóm bluechip với 21 mã giảm và 4 mã tăng trong rổ VN30-Index.  Phía tăng điểm ghi nhận có DPM, MWG, PVD, STB. Giao dịch thị trường chung khá yếu chỉ riêng FLC là mã đang dẫn đầu về khối lượng khớp lệnh hiện đạt gần 1,4 triệu cổ.

Diễn biến tương tự trên các chỉ số sàn HNX với sắc đỏ chiếm ưu thế. Giao dịch đáng chú ý có CEO đang tăng 600 đồng và đang duy trì nhịp tăng tốt.

Tính tới 9h30, cả hai chỉ số đang giảm nhẹ với VN-Index giảm 0.21% hiện giao dịch dưới 680 điểm một chút trong khi HNX-Index giảm không đáng kể giao dịch quanh 84.95 điểm.

Nhịp đập Thị trường 18/10: Lực cầu duy trì tốt phiên ATC

Tâm lý nhà đầu tư vẫn khá tích cực thể hiện ở lực cầu duy trì tốt phiên ATC.

Kết phiên giao dịch VN-Index đóng cửa tăng 0.16% dừng tại 682.02 điểm; HNX-Index tăng 0.04% neo tại 85 điểm.

Lực cầu đã trở lại và duy trì tốt phiên ATC khi kết phiên độ rộng thị trường chung đã cải thiện về mức cân bằng với 193 mã giảm/178 mã tăng. Trong đó, đáng chú ý là nhiều mã trụ cột tăng tốt như VNM đóng cửa tăng 1.3%, HPG, BVH đều tăng 2.3%.

Trên sàn HNX, các mã chủ chốt đã hồi phục tốt như ACB, PVS, HUT, CEO, DBC, AAA, VCG...đều đóng cửa ở sắc xanh.

Khối lượng khớp lệnh trên cả hai sàn đạt 151 triệu đơn vị tương đương gần 2,030 tỷ đồng. Riêng giao dịch thỏa thuận đột biến với 962 tỷ đồng chủ yếu đến từ giao dịch của VICSTG.  

Khối ngoại bán ròng trên HOSE đạt 41 tỷ (chưa loại bỏ giao dịch thỏa thuận) và bán ròng khớp lệnh hơn 3.2 tỷ đồng trên HNX.

13h45: Chưa thể bứt phá?

VN-Index vẫn đang trong nhịp hồi phục tuy nhiên mức tăng khá yếu. Khả năng bứt phá vẫn chưa cao khi dòng tiền vào bluechip vẫn yếu.

Cụ thể, VN30-Index hiện chỉ hút được gần 30 triệu đơn vị trong đó thanh khoản ở các mã lớn như VNM, VIC, BVH...đang ở mức thấp. Trong khi đó, giao dịch sôi động vẫn là các mã có thị giá thấp như VHG, HHS, HAG....

Các chỉ só sàn Hà Nội cũng đang hồi phục nhưng khá yếu.  AAA, PVS, VCG, CEO, DBC...là các mã đang có sắc xanh tích cực.

Phiên sáng: Bluechip hồi phục

Nhóm bluechip hồi phục trở lại là nguyên nhân giúp VN-Index lấy lại sắc xanh về cuối phiên sáng.

Kết phiên sáng, VN-Index tạm dừng tại 681.4 điểm tăng nhẹ 0.07%; HNX-Index dừng tại mức 84.71 điểm vẫn giảm 0.3%.

Khá nhiều bluechip đã hồi phục tốt như VNM, VCB, HPG, MSN hay MWG, NT2 tiếp tục giữ nhịp tăng. Trong khi đó, độ rộng thị trường vẫn nghiên về số giảm với 207 mã giảm/106 mã tăng.  

Tổng khối lương giao dịch khớp lệnh trên cả hai sàn đạt 92 triệu đơn vị tương đương gần 1,125 tỷ đồng. Trong đó, FLC tiếp tục ghi nhận giao dịch ở mức cao với hơn 11 triệu đơn vị.

Khối ngoại mua ròng mạnh chỉ ở một số mã như HPG, CII, PVD hay NLG, VNM cũng được mua khá trong khi họ bán ròng mạnh ở FLC.

10h30: Đi ngang trong vùng hẹp

VN-Index tiếp tục trồi sụt trong vùng hẹp trong khi HNX-Index vẫn duy trì sắc đỏ từ đầu phiên.

VN-Index vẫn đang đi ngang trong biên độ 678-682 điểm. Với khối lượng ở mức thấp (đạt gần 37 triệu đơn vị khớp lệnh) cho thấy chỉ số nhiều khả năng vẫn đang  trong giai đoạn tích lũy.

Về cổ phiếu, MWG, BVH, DPM, HPG....đang là các mã giao dịch tích cực trong đó HPG đang được khối ngoại mua mạnh chiếm gần 50% thanh khoản cổ phiếu này.

Mở cửa: Tiếp tục điều chỉnh

Các chỉ số thị trường tiếp tục nhịp điều chỉnh với áp lực bán vẫn đang chiếm ưu thế.

VN-Index mở cửa đang giảm nhẹ khi hầu hết các nhóm cổ phiếu đang giảm điểm. Gây giảm nhiều nhất vẫn đang là nhóm bluechip với 21 mã giảm và 4 mã tăng trong rổ VN30-Index.  Phía tăng điểm ghi nhận có DPM, MWG, PVD, STB. Giao dịch thị trường chung khá yếu chỉ riêng FLC là mã đang dẫn đầu về khối lượng khớp lệnh hiện đạt gần 1,4 triệu cổ.

Diễn biến tương tự trên các chỉ số sàn HNX với sắc đỏ chiếm ưu thế. Giao dịch đáng chú ý có CEO đang tăng 600 đồng và đang duy trì nhịp tăng tốt.

Tính tới 9h30, cả hai chỉ số đang giảm nhẹ với VN-Index giảm 0.21% hiện giao dịch dưới 680 điểm một chút trong khi HNX-Index giảm không đáng kể giao dịch quanh 84.95 điểm.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (25)

 • AAA 31.6 -0.5 -1.56% 727,790
 • ACB 24.7 -0.3 -1.20% 1,117,565
 • BVH 57.3 +0.2 +0.35% 277,340
 • CEO 10.4 -0.3 -2.80% 1,196,175
 • CII 33.3 -1.2 -3.48% 1,206,790
 • DBC 27.0 -1.2 -4.26% 331,260
 • DPM 23.1 +0.2 +0.87% 473,810
 • FLC 7.1 -0.1 -1.93% 12,575,590
 • HAG 9.0 0.0 -0.22% 2,461,200
 • HHS 4.4 -0.3 -6.75% 4,899,970
 • HPG 31.6 +0.2 +0.64% 3,045,580
 • HUT 11.7 -0.1 -0.85% 1,166,754
 • MSN 41.5 +0.3 +0.61% 486,310
 • MWG 97.6 +0.6 +0.62% 334,540
 • NLG 28.7 +0.5 +1.78% 329,630
 • NT2 28.1 +0.6 +2.18% 434,440
 • PVD 13.1 -0.2 -1.14% 930,060
 • PVS 15.9 -0.3 -1.85% 1,209,450
 • STB 11.9 +0.2 +1.28% 2,354,130
 • STG 23.0 +0.3 +1.32% 350,770
 • VCB 37.3 +0.3 +0.81% 914,230
 • VCG 18.6 -0.3 -1.59% 1,402,743
 • VHG 2.3 -0.2 -6.61% 620,540
 • VIC 42.2 -0.3 -0.59% 222,770
 • VNM 151.8 +0.3 +0.20% 704,570

Bộ lọc cổ phiếu

So sánh cổ phiếu

Công cụ phân tích kỹ thuật

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • BWE 23.92 76.81 - -
 • TFC (5.05) - - 21
 • DGW 8.59 17.17 - 10.5
 • LDG 80.91 136.01 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (14.9)
 • AMD 5.95 13.18 - 22.1
 • DGL 39.37 66.85 - 12.8
 • HAR 8.88 - - (1,183.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán