Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

Những khoản cổ tức chốt quyền nửa cuối tháng 10

Theo thống kê của Vietstock tính đến ngày 14/10/2016 đã có 23 doanh nghiệp thông báo chốt quyền thanh toán cổ tức trong nửa cuối tháng 10/2016. Nổi bật trong đó là đợt phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ khủng cho cổ đông hay chi trả cổ tức bằng cả tiền mặt và cổ phiếu của CTD, KDHMHC.

Đáng chú ý, CTCP Xây Dựng Coteccons  (HOSE: CTD) sẽ phát hành hơn 16.3 triệu cp thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 33.3%, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/10/2016. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần.

Tiếp đó, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH) cũng phát hành 54 triệu cp thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 30%. Ngày giao dịch không hưởng quyền 21/10/2016 và nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 31/12/2015. Được biết, thặng dư vốn cổ phần theo BCTC kiểm toán của Công ty mẹ tại thời điểm cuối năm 2015 gần 1,160 tỷ đồng.

Kế đến, CTCP MHC (HOSE: MHC) sẽ tiến hành chi trả cổ tức năm 2015 bằng cả tiền mặt và cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền 17/10/2016. Trong đó, trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% và Công ty sẽ thanh toán vào ngày 18/11/2016. Đồng thời phát hành gần 4.3 triệu cp trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 15%, nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2015 trên BCTC hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán.

Số đông các doanh nghiệp công bố chi cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ trong khoảng từ 5% - 20%.

Những khoản cổ tức chốt quyền nửa cuối tháng 10

Từ khóa: cổ tức, chốt quyền, thanh toán, CTD, KDH, MHC

Những khoản cổ tức chốt quyền nửa cuối tháng 10

Theo thống kê của Vietstock tính đến ngày 14/10/2016 đã có 23 doanh nghiệp thông báo chốt quyền thanh toán cổ tức trong nửa cuối tháng 10/2016. Nổi bật trong đó là đợt phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ khủng cho cổ đông hay chi trả cổ tức bằng cả tiền mặt và cổ phiếu của CTD, KDHMHC.

Đáng chú ý, CTCP Xây Dựng Coteccons  (HOSE: CTD) sẽ phát hành hơn 16.3 triệu cp thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 33.3%, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/10/2016. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần.

Tiếp đó, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH) cũng phát hành 54 triệu cp thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 30%. Ngày giao dịch không hưởng quyền 21/10/2016 và nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 31/12/2015. Được biết, thặng dư vốn cổ phần theo BCTC kiểm toán của Công ty mẹ tại thời điểm cuối năm 2015 gần 1,160 tỷ đồng.

Kế đến, CTCP MHC (HOSE: MHC) sẽ tiến hành chi trả cổ tức năm 2015 bằng cả tiền mặt và cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền 17/10/2016. Trong đó, trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% và Công ty sẽ thanh toán vào ngày 18/11/2016. Đồng thời phát hành gần 4.3 triệu cp trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 15%, nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2015 trên BCTC hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán.

Số đông các doanh nghiệp công bố chi cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ trong khoảng từ 5% - 20%.

Những khoản cổ tức chốt quyền nửa cuối tháng 10

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (3)

 • CTD 195.0 -7.0 -3.47% 155,490
 • KDH 28.2 -0.1 -0.18% 47,390
 • MHC 5.8 -0.2 -2.52% 61,370

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • PDB 4.99 8.02 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán