Quang Anh

I'm not lazy, I'm just very relaxed - Anonymous

Phó Thống đốc NHNN: “Mục tiêu giảm lãi suất của Bộ KHĐT là khó thực hiện”

Tại phiên họp của Ủy ban Kinh tế Quốc hội, trước đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cắt giảm lãi suất cho vay trung bình xuống mức chênh lệch hợp lý (từ 2 - 3%) so với mức lạm phát và có tính cạnh tranh so với mức lãi suất cho vay trung bình tại các nước trong khu vực. Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, mục tiêu này rất khó cho điều hành và không hợp lý vì chính sách tiền tệ là chính sách ngắn hạn, nó hoàn toàn phụ thuộc vào tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều chỉnh.

Bà Hồng cho biết lãi suất cho vay phải dựa trên lãi suất đầu vào cộng với chi phí của hoạt động trung gian tài chính. Nếu đề án đưa ra mục tiêu lãi suất thấp hơn lạm phát 2- 3%. Trong khi đó, định hướng kế hoạch 2016 - 2020, mục tiêu những năm đầu lạm phát 4% và đưa về 3% vào 2020. Theo Phó Thống đốc, “Nếu trừ đi thì lãi suất cho vay chỉ 1% thì có hợp lý hay không, chưa kể còn trừ đi chi phí trung gian thì lãi suất huy động sẽ là 0 hay là âm? Nếu hiểu lãi suất cho vay chênh lệch cao hơn lạm phát 2-3% thì cũng không hợp lý khi so với các nước khác (chênh lệch lãi suất cho vay và lạm phát của các nước khoảng 4-7%: Indonesia 6,3%, Malaysia 2,5%, Philippines 4,2%, Singapore 5,8%, Ấn Độ 4,4%, Thailand 7,5%)...

http://laodong.com.vn/tien-te-va-dau-tu/pho-thong-doc-nhnn-muc-tieu-giam-lai-suat-cua-bo-khdt-la-kho-thuc-hien-599962.bld

Phó Thống đốc NHNN: “Mục tiêu giảm lãi suất của Bộ KHĐT là khó thực hiện”

Tại phiên họp của Ủy ban Kinh tế Quốc hội, trước đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cắt giảm lãi suất cho vay trung bình xuống mức chênh lệch hợp lý (từ 2 - 3%) so với mức lạm phát và có tính cạnh tranh so với mức lãi suất cho vay trung bình tại các nước trong khu vực. Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, mục tiêu này rất khó cho điều hành và không hợp lý vì chính sách tiền tệ là chính sách ngắn hạn, nó hoàn toàn phụ thuộc vào tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều chỉnh.

Bà Hồng cho biết lãi suất cho vay phải dựa trên lãi suất đầu vào cộng với chi phí của hoạt động trung gian tài chính. Nếu đề án đưa ra mục tiêu lãi suất thấp hơn lạm phát 2- 3%. Trong khi đó, định hướng kế hoạch 2016 - 2020, mục tiêu những năm đầu lạm phát 4% và đưa về 3% vào 2020. Theo Phó Thống đốc, “Nếu trừ đi thì lãi suất cho vay chỉ 1% thì có hợp lý hay không, chưa kể còn trừ đi chi phí trung gian thì lãi suất huy động sẽ là 0 hay là âm? Nếu hiểu lãi suất cho vay chênh lệch cao hơn lạm phát 2-3% thì cũng không hợp lý khi so với các nước khác (chênh lệch lãi suất cho vay và lạm phát của các nước khoảng 4-7%: Indonesia 6,3%, Malaysia 2,5%, Philippines 4,2%, Singapore 5,8%, Ấn Độ 4,4%, Thailand 7,5%)...

http://laodong.com.vn/tien-te-va-dau-tu/pho-thong-doc-nhnn-muc-tieu-giam-lai-suat-cua-bo-khdt-la-kho-thuc-hien-599962.bld

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán