Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

PPS: 20/10 GDKHQ nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, tỷ lệ 15.5%

CTCP Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (HNX: PPS) thông báo ngày 20/10/2016 là ngày GDKHQ nhận cổ tức tiền mặt năm 2015, tỷ lệ 15.5%. Công ty sẽ thực hiện thanh toán vào ngày 10/11/2016.

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2016
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2015:
          - Tỷ lệ thực hiện: 15.5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,550 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/11/2016
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam, địa chỉ: tầng 7. tòa nhà hỗn hợp HH3, khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1. quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/11/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần PPS.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

PPS: 20/10 GDKHQ nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, tỷ lệ 15.5%

CTCP Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (HNX: PPS) thông báo ngày 20/10/2016 là ngày GDKHQ nhận cổ tức tiền mặt năm 2015, tỷ lệ 15.5%. Công ty sẽ thực hiện thanh toán vào ngày 10/11/2016.

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2016
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2015:
          - Tỷ lệ thực hiện: 15.5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,550 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/11/2016
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam, địa chỉ: tầng 7. tòa nhà hỗn hợp HH3, khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1. quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/11/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần PPS.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • PPS 11.0 0.0 0.00% 0

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4.1)
 • MPT 1.71 4.55 - 7.4
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • KPF 0.04 0.15 - 20.5
 • DPS 2.4 4.3 - 10.4
 • FID 0.93 - - 100
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • TVC 2.68 12.21 - 7.9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán