Tiểu My

Smile!

QNC: Giảm mục tiêu huy động vốn xuống 150 tỷ đồng

CTCP Xi Măng & XD Quảng Ninh (HNX: QNC) công bố Nghị quyết HĐQT thống nhất hủy phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vừa qua.

 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của QNC đã thông qua kế hoạch phát hành 20 triệu cp dự kiến vào quý 3/2016 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:108.4 và giá 10,000 đồng/cp, nhằm tăng vốn từ 184.5 tỷ đồng lên 384.5 tỷ đồng đáp ứng nhu cầu thanh toán các khoản nợ đến hạn và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh 2016.

Cụ thể, QNC sẽ hủy phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 08/4/2016 do chưa đáp ứng được điều kiện đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định của UBCKNN.

Thay vào đó, HĐQT đã thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 184.5 tỷ lên 334.5 tỷ đồng dưới hình thức phát hành riêng lẻ, thời gian dự kiến thực hiện trong quý 4/2016 và quý 1/2017.

Cũng theo Nghị quyết, QNC sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường trong quý 4/2016 với nội dung chủ yếu là thông qua phương án phát hành mới. Thời gian chốt danh sách cổ đông sẽ được thực hiện trong tháng 10/2016./.

Tài liệu đính kèm:
QNC_2016.10.5_c03a45d_CBTT_Nghi_quyet_HDQT_QNC_signed.pdf

 

Từ khóa: QNC, phát hành cổ phiếu, tăng vốn

QNC: Giảm mục tiêu huy động vốn xuống 150 tỷ đồng

CTCP Xi Măng & XD Quảng Ninh (HNX: QNC) công bố Nghị quyết HĐQT thống nhất hủy phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vừa qua.

 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của QNC đã thông qua kế hoạch phát hành 20 triệu cp dự kiến vào quý 3/2016 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:108.4 và giá 10,000 đồng/cp, nhằm tăng vốn từ 184.5 tỷ đồng lên 384.5 tỷ đồng đáp ứng nhu cầu thanh toán các khoản nợ đến hạn và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh 2016.

Cụ thể, QNC sẽ hủy phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 08/4/2016 do chưa đáp ứng được điều kiện đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định của UBCKNN.

Thay vào đó, HĐQT đã thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 184.5 tỷ lên 334.5 tỷ đồng dưới hình thức phát hành riêng lẻ, thời gian dự kiến thực hiện trong quý 4/2016 và quý 1/2017.

Cũng theo Nghị quyết, QNC sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường trong quý 4/2016 với nội dung chủ yếu là thông qua phương án phát hành mới. Thời gian chốt danh sách cổ đông sẽ được thực hiện trong tháng 10/2016./.

Tài liệu đính kèm:
QNC_2016.10.5_c03a45d_CBTT_Nghi_quyet_HDQT_QNC_signed.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • QNC 4.3 +0.2 +4.88% 1,840

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SBV 28.07 39.79 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • VAF 14.18 34.24 - 10
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • STK 23.54 48.57 - 26
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • PXS 13.52 33.7 - 12.2
 • PXT 1.44 5.19 - 6.1
 • VCR (3.98) - - 83
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán