Xuân Thúy

"Life is beautifful, so always smile"

QNC: TGĐ Tô Ngọc Hoàng cùng vợ đăng ký bán gần 3.7 triệu cp

Ông Tô Ngọc Hoàng - Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ CTCP Xi măng & XD Quảng Ninh cùng vợ là bà Đoàn Thị Thu Thảo đăng ký bán lần lượt 2,852,151 cp và 830,300 cp.Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 24/10 đến 22/11/2016.

Được biết, mục đích thực hiện giao dịch của vợ chồng ông Hoàng là nhằm chuyển sở hữu sang Công ty TNHH Tô Tây - Tổ chức mà ông Hoàng đang là Chủ tịch để tiện quản lý, cơ cấu lại tài chính và cổ phần cá nhân sở hữu. Theo đó Công ty TNHH Tô Tây sẽ giao dịch ở chiều ngược lại khi đăng ký mua vào 3,869,051 cp trong khoảng thời gian từ 24/10 đến 22/11/2016.

Cả ba giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tô Ngọc Hoàng

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: QNC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,852,151 CP (tỷ lệ 15.52%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2,852,151 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Chuyển cổ phiếu sang công ty sở hữu để tiện quản lý

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/10/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/11/2016. 

 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đoàn Thị Thu Thảo

- Mã chứng khoán: QNC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 830,300 CP (tỷ lệ 4.52%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Tô Ngọc Hoàng

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2,852,151 CP (tỷ lệ 15.52%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 830,300 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại tài chính và cổ phần cá nhân sở hữu

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/10/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/11/2016.

 

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty TNHH Tô Tây

- Mã chứng khoán: QNC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 533,157 CP (tỷ lệ 2.9%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Tô Ngọc Hoàng

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch công ty

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2,852,151 CP (tỷ lệ 15.52%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3,869,051 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhận chuyển quyền sở hữu tài sản từ chủ sở hữu công ty để quản lý, gia tăng cổ phiếu nắm giữ

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/10/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/11/2016./.

Từ khóa: QNC, Tô Tây, Tô Ngọc Hoàng

QNC: TGĐ Tô Ngọc Hoàng cùng vợ đăng ký bán gần 3.7 triệu cp

Ông Tô Ngọc Hoàng - Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ CTCP Xi măng & XD Quảng Ninh cùng vợ là bà Đoàn Thị Thu Thảo đăng ký bán lần lượt 2,852,151 cp và 830,300 cp.Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 24/10 đến 22/11/2016.

Được biết, mục đích thực hiện giao dịch của vợ chồng ông Hoàng là nhằm chuyển sở hữu sang Công ty TNHH Tô Tây - Tổ chức mà ông Hoàng đang là Chủ tịch để tiện quản lý, cơ cấu lại tài chính và cổ phần cá nhân sở hữu. Theo đó Công ty TNHH Tô Tây sẽ giao dịch ở chiều ngược lại khi đăng ký mua vào 3,869,051 cp trong khoảng thời gian từ 24/10 đến 22/11/2016.

Cả ba giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tô Ngọc Hoàng

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: QNC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,852,151 CP (tỷ lệ 15.52%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2,852,151 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Chuyển cổ phiếu sang công ty sở hữu để tiện quản lý

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/10/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/11/2016. 

 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đoàn Thị Thu Thảo

- Mã chứng khoán: QNC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 830,300 CP (tỷ lệ 4.52%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Tô Ngọc Hoàng

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2,852,151 CP (tỷ lệ 15.52%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 830,300 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại tài chính và cổ phần cá nhân sở hữu

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/10/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/11/2016.

 

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty TNHH Tô Tây

- Mã chứng khoán: QNC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 533,157 CP (tỷ lệ 2.9%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Tô Ngọc Hoàng

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch công ty

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2,852,151 CP (tỷ lệ 15.52%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3,869,051 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhận chuyển quyền sở hữu tài sản từ chủ sở hữu công ty để quản lý, gia tăng cổ phiếu nắm giữ

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/10/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/11/2016./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • QNC 4.3 +0.2 +4.88% 1,840

Biến động cổ phiếu21/07 15:03

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.2 -0.08 -1.09% 8,961,910
 • HQC 3.3 +0.01 +0.31% 7,768,470
 • OGC 2.7 +0.03 +1.12% 7,489,000
 • DXG 16.7 -0.10 -0.60% 5,378,520
 • ITA 4.3 -0.17 -3.80% 5,123,970

VS - Index21/07 15:03

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán