Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

TFC: Giảm lợi nhuận kế hoạch 2016 hơn 96%

HĐQT CTCP Trang đã thông qua việc hạ chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trong 3 năm 2016-2018. 

Cụ thể, năm 2016, TFC sẽ hạ chỉ tiêu doanh thu từ 549 tỷ đồng xuống còn 334 tỷ đồng (tương đương mức giảm 39%). Lợi nhuận sau thuế kế hoạch điều chỉnh giảm mạnh hơn 96% từ mức 41 tỷ đồng xuống chỉ còn 1.5 tỷ đồng, kéo theo đó cổ tức cũng bị kéo từ mức 15-30% xuống chỉ còn 0-5%.

Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2016-2018 sau điều chỉnh của TFC

Kế hoạch 2 năm tiếp theo của TFC cũng thay đổi mạnh khi chỉ tiêu doanh thu giảm lần lượt 39% và 48% xuống mức 417 tỷ đồng và 459 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng bị hạ xuống chỉ còn 18.3 tỷ đồng và 23.8 tỷ đồng, chỉ tương đương 35% chỉ tiêu đề ra hồi đầu năm.

Tính riêng trong quý 2/2016, doanh thu thuần TFC chưa bằng một nửa so với cùng kỳ, đạt gần 42 tỷ đồng, lãi gộp chỉ hơn 1 tỷ đồng. Theo Công ty thì nguyên nhân là do tình hình ngành thủy sản và chế biến thực phẩm xuất khẩu đang bị canh tranh gay gắt từ các nước. Trong khi việc cá chết hàng loạt ở miền Trung - Việt Nam đã ảnh hưởng lên uy tín ngành thủy sản nói chung và làm TFC giảm đơn đặt hàng. Ngoài ra, sự kiện Brexit cũng đã khiến cho sức mua thị trường tại Anh giảm sút, đây là thị trường chiếm 60% thị phần của TFC nên ảnh hưởng mạnh lên doanh thu.

Kết quả là TFC ghi nhận mức lỗ gần 10.5 tỷ đồng trong quý 2/2016 trong khi cùng kỳ năm trước lãi 4 tỷ đồng. Đây cũng là quý thứ 3 liên tiếp TFC thua lỗ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, TFC đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng và chịu lỗ 14.5 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
TFC_2016.10.7_79c6456_BBKP_DHDCD_TFC_dieuchinhKHKD_20160410.pdf
TFC_2016.10.7_0e24a1b_QD_DHDCD_TFC_dieuchinhKHKD_20160410.pdf

 

Từ khóa: TFC, kế hoạch, doanh thu, lợi nhuận

TFC: Giảm lợi nhuận kế hoạch 2016 hơn 96%

HĐQT CTCP Trang đã thông qua việc hạ chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trong 3 năm 2016-2018. 

Cụ thể, năm 2016, TFC sẽ hạ chỉ tiêu doanh thu từ 549 tỷ đồng xuống còn 334 tỷ đồng (tương đương mức giảm 39%). Lợi nhuận sau thuế kế hoạch điều chỉnh giảm mạnh hơn 96% từ mức 41 tỷ đồng xuống chỉ còn 1.5 tỷ đồng, kéo theo đó cổ tức cũng bị kéo từ mức 15-30% xuống chỉ còn 0-5%.

Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2016-2018 sau điều chỉnh của TFC

Kế hoạch 2 năm tiếp theo của TFC cũng thay đổi mạnh khi chỉ tiêu doanh thu giảm lần lượt 39% và 48% xuống mức 417 tỷ đồng và 459 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng bị hạ xuống chỉ còn 18.3 tỷ đồng và 23.8 tỷ đồng, chỉ tương đương 35% chỉ tiêu đề ra hồi đầu năm.

Tính riêng trong quý 2/2016, doanh thu thuần TFC chưa bằng một nửa so với cùng kỳ, đạt gần 42 tỷ đồng, lãi gộp chỉ hơn 1 tỷ đồng. Theo Công ty thì nguyên nhân là do tình hình ngành thủy sản và chế biến thực phẩm xuất khẩu đang bị canh tranh gay gắt từ các nước. Trong khi việc cá chết hàng loạt ở miền Trung - Việt Nam đã ảnh hưởng lên uy tín ngành thủy sản nói chung và làm TFC giảm đơn đặt hàng. Ngoài ra, sự kiện Brexit cũng đã khiến cho sức mua thị trường tại Anh giảm sút, đây là thị trường chiếm 60% thị phần của TFC nên ảnh hưởng mạnh lên doanh thu.

Kết quả là TFC ghi nhận mức lỗ gần 10.5 tỷ đồng trong quý 2/2016 trong khi cùng kỳ năm trước lãi 4 tỷ đồng. Đây cũng là quý thứ 3 liên tiếp TFC thua lỗ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, TFC đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng và chịu lỗ 14.5 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
TFC_2016.10.7_79c6456_BBKP_DHDCD_TFC_dieuchinhKHKD_20160410.pdf
TFC_2016.10.7_0e24a1b_QD_DHDCD_TFC_dieuchinhKHKD_20160410.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TFC 6.4 0.0 0.00% 0

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • PDB 4.99 8.02 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán