Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu nhập khẩu hạt điều từ Trung Quốc, giảm nhập khẩu từ Việt Nam

Theo số liệu của Viện thống kê Thổ Nhĩ Kỳ, trong 7 tháng đầu năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ nhập 2.8 nghìn tấn hạt điều thô, đạt kim ngạch 8.8 triệu USD, tăng 14.6% về lượng và 5.7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, lượng hàng nhập khẩu từ Việt Nam giảm tới 27.1% nhưng tăng 3.1% về giá trị. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam thì ngày từ 6 tháng đầu năm Việt Nam đã xuất khẩu 6.7 triệu USD mặt hàng này sang Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên số liệu này cũng bao gồm cả lượng hàng tạm nhập vào nước này để tái xuất sang nước thứ 3.

Điểm đáng chú ý là Trung Quốc bắt đầu xuất khẩu hạt điều vào Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2016 và cạnh tranh với hàng Việt Nam do giá thấp hơn và đã chiếm hơn 10% thị phần.

Nhập khẩu hạt điều thô vào Thổ Nhĩ Kỳ 7 tháng đầu năm 2016

STT

Tên nước

Năm 2016

Tăng trưởng

Tỷ trọng (%)

Giá bình quân (USD/kg)

Thay đổi giá BQ (%)

Lượng (kg)

Giá trị (USD)

Lượng (%)

Giá trị (%)

Lượng

Giá trị

1

India

1,511,888

4,263,144

8.2

3.1

53.1

48,3

2.8

-4.7

2

Vietnam

368,857

2,702,428

-27.1

3.1

13.0

30,6

7.3

4.,4

3

China

55,320

1,144,623

19.6

13,0

2.1

4

Iran

319,810

529,574

-34.8

-64.0

11.2

6,0

1.7

-44.7

Tổng cộng:

2,846,635

8,819,436

14.6

5.7

3.1

-7.8

Từ khóa: nhập khẩu hạt điều, Hải quan Việt Nam, Việt Nam

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu nhập khẩu hạt điều từ Trung Quốc, giảm nhập khẩu từ Việt Nam

Theo số liệu của Viện thống kê Thổ Nhĩ Kỳ, trong 7 tháng đầu năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ nhập 2.8 nghìn tấn hạt điều thô, đạt kim ngạch 8.8 triệu USD, tăng 14.6% về lượng và 5.7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, lượng hàng nhập khẩu từ Việt Nam giảm tới 27.1% nhưng tăng 3.1% về giá trị. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam thì ngày từ 6 tháng đầu năm Việt Nam đã xuất khẩu 6.7 triệu USD mặt hàng này sang Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên số liệu này cũng bao gồm cả lượng hàng tạm nhập vào nước này để tái xuất sang nước thứ 3.

Điểm đáng chú ý là Trung Quốc bắt đầu xuất khẩu hạt điều vào Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2016 và cạnh tranh với hàng Việt Nam do giá thấp hơn và đã chiếm hơn 10% thị phần.

Nhập khẩu hạt điều thô vào Thổ Nhĩ Kỳ 7 tháng đầu năm 2016

STT

Tên nước

Năm 2016

Tăng trưởng

Tỷ trọng (%)

Giá bình quân (USD/kg)

Thay đổi giá BQ (%)

Lượng (kg)

Giá trị (USD)

Lượng (%)

Giá trị (%)

Lượng

Giá trị

1

India

1,511,888

4,263,144

8.2

3.1

53.1

48,3

2.8

-4.7

2

Vietnam

368,857

2,702,428

-27.1

3.1

13.0

30,6

7.3

4.,4

3

China

55,320

1,144,623

19.6

13,0

2.1

4

Iran

319,810

529,574

-34.8

-64.0

11.2

6,0

1.7

-44.7

Tổng cộng:

2,846,635

8,819,436

14.6

5.7

3.1

-7.8

Thảo luận

Đăng nhập xĐọc nhiều 7 ngày qua

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán