Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Thu bảo hiểm toàn ngành gần 179 ngàn tỷ trong 9 tháng đầu năm

Vừa qua, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016 với 64 điểm cầu trên cả nước.

Cụ thể, đến hết tháng 9/2016, số người tham gia BHXH bắt buộc là 12.6 triệu người, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015; BH thất nghiệp là 10.6 triệu người, tăng 6.7% so với cùng kỳ năm 2015; BHXH tự nguyện là 194 ngàn người, giảm 8.7% so với cùng kỳ năm 2015 và BHYT là 73.7 triệu người đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 79.6% dân số và tăng 10.9% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, riêng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT vượt kế hoạch được giao của năm 2016. Lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được điều chỉnh kịp thời, chi trả đầy đủ, an toàn, thuận lợi đến người được hưởng; quyền lợi của người tham gia BHYT được nâng cao, chất lượng dịch vụ y tế ngày càng cải tiến góp phần đảm bảo an sinh xã hội; thời gian thực hiện các thủ tục hành chính để tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục được cắt giảm;...

Toàn ngành thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đạt gần 179 ngàn tỷ đồng, đạt 76.1% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 25.7 ngàn tỷ đồng (16.8%) so với cùng kỳ năm 2015; ước giải quyết chế độ BHXH cho gần 6.2 triệu lượt người, tăng 660 ngàn lượt người (11.9%) so với cùng kỳ năm 2015; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho 104.7 triệu lượt người, tăng 10.7 triệu lượt người (11.4%) so với cùng kỳ năm 2015./.

Từ khóa: BHXH Việt Nam, 9 tháng đầu năm, BHYT

Thu bảo hiểm toàn ngành gần 179 ngàn tỷ trong 9 tháng đầu năm

Vừa qua, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016 với 64 điểm cầu trên cả nước.

Cụ thể, đến hết tháng 9/2016, số người tham gia BHXH bắt buộc là 12.6 triệu người, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015; BH thất nghiệp là 10.6 triệu người, tăng 6.7% so với cùng kỳ năm 2015; BHXH tự nguyện là 194 ngàn người, giảm 8.7% so với cùng kỳ năm 2015 và BHYT là 73.7 triệu người đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 79.6% dân số và tăng 10.9% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, riêng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT vượt kế hoạch được giao của năm 2016. Lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được điều chỉnh kịp thời, chi trả đầy đủ, an toàn, thuận lợi đến người được hưởng; quyền lợi của người tham gia BHYT được nâng cao, chất lượng dịch vụ y tế ngày càng cải tiến góp phần đảm bảo an sinh xã hội; thời gian thực hiện các thủ tục hành chính để tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục được cắt giảm;...

Toàn ngành thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đạt gần 179 ngàn tỷ đồng, đạt 76.1% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 25.7 ngàn tỷ đồng (16.8%) so với cùng kỳ năm 2015; ước giải quyết chế độ BHXH cho gần 6.2 triệu lượt người, tăng 660 ngàn lượt người (11.9%) so với cùng kỳ năm 2015; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho 104.7 triệu lượt người, tăng 10.7 triệu lượt người (11.4%) so với cùng kỳ năm 2015./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐọc nhiều 7 ngày qua

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán