Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Thu hồi toàn bộ sản phẩm phân bón vô cơ sai quy định

Bộ Công Thương vừa có công văn về việc xử lý đối với sản phẩm phân bón vô cơ đã được công bố hợp quy sai quy định.

Do những sai phạm trong việc chứng nhận hợp quy của một số phòng thử nghiệm phân bón vô cơ, thời gian qua. Do đó, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về việc hủy bỏ Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm và chứng nhận phân bón vô cơ đã cấp cho Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Vùng Nam Bộ và quyết định hủy bỏ Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm và chứng nhận phân bón vô cơ đã cấp cho CTCP Chứng nhận và Giám định VINACERT.

Để thực hiện các quy định của pháp luật về chứng nhận hợp quy, khắc phục hậu quả vi phạm chứng nhận hợp quy phân bón vô cơ của các phòng thử nghiệm được chỉ định, nhằm cung cấp những sản phẩm phân bón đạt chất lượng phục vụ kịp thời nhu cầu sản xuất nông nghiệp, hạn chế thiệt hại và lãng phí số lượng bao bì sản phẩm phân bón vô cơ đã được in trước, Bộ Công Thương yêu cầu như sau:

Các tổ chức, cá nhân có sản phẩm phân bón vô cơ đã được cấp dấu chứng nhận hợp quy do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Vùng Nam Bộ và Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định VINACERT cấp có trách nhiệm thu hồi toàn bộ các sản phẩm phân bón vô cơ đã được Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Vùng Nam Bộ và CTCP Chứng nhận và Giám định VINACERT chứng nhận hợp quy hiện đang lưu thông trên thị trường. Đồng thời hoàn thành việc thu hồi và báo cáo số liệu với Sở Công Thương tại địa phương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ trước ngày 15/10/2016.

Bên cạnh đó, thực hiện chứng nhận hợp quy lại đối với các sản phẩm đã thu hồi nêu trên tại các tổ chức thử nghiệm đã được Bộ Công Thương chỉ định và thực hiện thủ tục công bố hợp quy tại Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ theo quy định. Các sản phẩm đạt yêu cầu về chất lượng mới được phép lưu thông trên thị trường. Sau khi chứng nhận hợp quy lại, các bao bì còn tồn kho hoặc sau khi thu hồi, nếu mẫu sản phẩm nào phù hợp thì được phép xóa dấu chứng nhận hợp quy cũ, in bổ sung dấu chứng nhận hợp quy mới trước khi đưa lưu thông trên thị trường, nếu mẫu sản phẩm không đạt yêu cầu không được phép lưu thông.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kiểm tra, giám sát việc thu hồi các sản phẩm phân bón vô cơ vi phạm trên thị trường; ghi biên bản xác định số lượng sản phẩm, bao bì tồn kho, sản phẩm phân bón do các tổ chức, cá nhân thu hồi để theo dõi trong việc tiếp nhận và Thông báo xác nhận công bố hợp quy theo quy định; đồng thời tăng cường kiểm tra các tổ chức, cá nhân chưa được cấp phép sản xuất phân bón vô cơ phải tạm dừng sản xuất cho đến khi được cấp phép./.

 

Từ khóa: phân bón vô cơ, xử lý, công bố

Thu hồi toàn bộ sản phẩm phân bón vô cơ sai quy định

Bộ Công Thương vừa có công văn về việc xử lý đối với sản phẩm phân bón vô cơ đã được công bố hợp quy sai quy định.

Do những sai phạm trong việc chứng nhận hợp quy của một số phòng thử nghiệm phân bón vô cơ, thời gian qua. Do đó, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về việc hủy bỏ Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm và chứng nhận phân bón vô cơ đã cấp cho Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Vùng Nam Bộ và quyết định hủy bỏ Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm và chứng nhận phân bón vô cơ đã cấp cho CTCP Chứng nhận và Giám định VINACERT.

Để thực hiện các quy định của pháp luật về chứng nhận hợp quy, khắc phục hậu quả vi phạm chứng nhận hợp quy phân bón vô cơ của các phòng thử nghiệm được chỉ định, nhằm cung cấp những sản phẩm phân bón đạt chất lượng phục vụ kịp thời nhu cầu sản xuất nông nghiệp, hạn chế thiệt hại và lãng phí số lượng bao bì sản phẩm phân bón vô cơ đã được in trước, Bộ Công Thương yêu cầu như sau:

Các tổ chức, cá nhân có sản phẩm phân bón vô cơ đã được cấp dấu chứng nhận hợp quy do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Vùng Nam Bộ và Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định VINACERT cấp có trách nhiệm thu hồi toàn bộ các sản phẩm phân bón vô cơ đã được Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Vùng Nam Bộ và CTCP Chứng nhận và Giám định VINACERT chứng nhận hợp quy hiện đang lưu thông trên thị trường. Đồng thời hoàn thành việc thu hồi và báo cáo số liệu với Sở Công Thương tại địa phương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ trước ngày 15/10/2016.

Bên cạnh đó, thực hiện chứng nhận hợp quy lại đối với các sản phẩm đã thu hồi nêu trên tại các tổ chức thử nghiệm đã được Bộ Công Thương chỉ định và thực hiện thủ tục công bố hợp quy tại Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ theo quy định. Các sản phẩm đạt yêu cầu về chất lượng mới được phép lưu thông trên thị trường. Sau khi chứng nhận hợp quy lại, các bao bì còn tồn kho hoặc sau khi thu hồi, nếu mẫu sản phẩm nào phù hợp thì được phép xóa dấu chứng nhận hợp quy cũ, in bổ sung dấu chứng nhận hợp quy mới trước khi đưa lưu thông trên thị trường, nếu mẫu sản phẩm không đạt yêu cầu không được phép lưu thông.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kiểm tra, giám sát việc thu hồi các sản phẩm phân bón vô cơ vi phạm trên thị trường; ghi biên bản xác định số lượng sản phẩm, bao bì tồn kho, sản phẩm phân bón do các tổ chức, cá nhân thu hồi để theo dõi trong việc tiếp nhận và Thông báo xác nhận công bố hợp quy theo quy định; đồng thời tăng cường kiểm tra các tổ chức, cá nhân chưa được cấp phép sản xuất phân bón vô cơ phải tạm dừng sản xuất cho đến khi được cấp phép./.

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 9/2016 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 2,300 18,050 4.55
 • Giày da 900 9,400 5.88
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 600 5,050 9.09
 • Thủy sản 630 4,910 8.62
 • Dầu thô 185 1,602 -40.32
 • Than đá 7 62 16.67
 • Gạo 177 1,830 -14.49
 • Café 236 2,342 34.86
 • Điện tử máy tính 1,750 13,000 20.69
 • Máy móc thiết bị 920 6,910 35.29
 • TỔNG CỘNG 15,000 126,700 5.63
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 2,300 18,720 -4.17
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,600 20,250 23.81
 • Xăng dầu 340 3,253 26.39
 • Hóa chất 300 2,370 11.11
 • Sản phẩm hóa chất 320 2,710 6.67
 • Sắt thép 693 7,084 1.91
 • Vải 850 7,840 6.25
 • Ô tô 449 4,221 -1.32
 • Thức ăn gia súc 300 2,700 -6.25
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 70 560 -22.22
 • TỔNG CỘNG 15,100 126,900 5.59
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán