Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Thu NSNN 9 tháng đầu năm tăng 5.2% so với cùng kỳ 2015

Bộ Tài Chính cho biết, tổng thu cân đối NSNN tháng 9 ước đạt 67.2 ngàn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng đạt 718.3 ngàn tỷ đồng, bằng 70.8% dự toán năm, tăng 5.2% so cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, thu nội địa trong tháng 9 ước đạt 52.1 ngàn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng đạt 579.6 ngàn tỷ đồng, bằng 73.8% dự toán năm, tăng 14.5% so cùng kỳ năm 2015. Ước đến hết tháng 9, thu ngân sách địa phương bình quân chung đạt khoảng 84% dự toán năm.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản thu tiến độ đạt thấp (dưới 75% dự toán), như thu phí, lệ phí đạt 65.1%, thu khác ngân sách đạt 63.8%. Đặc biệt, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước chỉ đạt 57.4% dự toán năm, bằng 96.7% so cùng kỳ năm 2015, nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của giá dầu, khí giảm, hoạt động sản xuất - kinh doanh của các tập đoàn, công ty trong lĩnh vực khai thác, chế biến dầu khí khó khăn, số thu nộp ngân sách giảm.

Thu ngân sách từ dầu thô tháng 9 ước đạt 2.9 ngàn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng ước đạt 29.8 ngàn tỷ đồng, bằng 54.7% dự toán năm, giảm 41.9% so cùng kỳ năm 2015.

Còn về hoạt động xuất nhập khẩu, tổng số thu tháng 9 ước đạt 20.5 ngàn  tỷ đồng, sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 8.3 ngàn tỷ đồng, thu cân đối ngân sách đạt 12.2 ngàn tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, tổng số thu ước đạt 194.7 ngàn tỷ đồng, bằng 72.1% dự toán năm, tăng 3.9% so cùng kỳ năm 2015; sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ, thu cân đối NSNN đạt 105.7 ngàn tỷ đồng, bằng 61.5% dự toán năm, giảm 12.3% so với cùng kỳ năm 2015.

Về chi NSNN, tổng chi tháng 9 ước đạt 99.8 ngàn tỷ đồng; luỹ kế chi 9 tháng đạt 870.5 ngàn tỷ đồng, bằng 68.4% dự toán năm, tăng 5.7% so cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, chi đầu tư phát triển trong 9 tháng ước thực hiện đạt 138.86 ngàn tỷ đồng, bằng 54.5% dự toán năm, tăng 9.1% cùng kỳ năm 2015. Về tiến độ thực hiện giải ngân theo Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ ước đến hết tháng 9, lũy kế vốn giải ngân cho các dự án khoảng 137.4 ngàn tỷ đồng, đạt 54.5% dự toán năm. Vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân ước đạt khoảng 38.8% dự toán năm.

Ước thực hiện chi  trả nợ và viện trợ 9 tháng đạt 117.2 ngàn tỷ đồng, bằng 75.6% dự toán năm, tăng 2.1% so cùng kỳ năm 2015. Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính Ước thực hiện 9 tháng đạt 609.3 ngàn tỷ đồng, bằng 73.9% dự toán năm, tăng 4.7% so cùng kỳ năm 2015.

Như vậy, bội chi NSNN ước 9 tháng là 152.2 ngàn tỷ đồng, bằng khoảng 59.9% dự toán năm. Bộ Tài chính đánh giá, công tác phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2016 khá thuận lợi, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán. Đến hết ngày 30/9/2016, đã phát hành được 250,321 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bằng 88.86% kế hoạch năm 2016./.

Từ khóa: trái phiếu Chính phủ, Thu NSNN, dự toán

Thu NSNN 9 tháng đầu năm tăng 5.2% so với cùng kỳ 2015

Bộ Tài Chính cho biết, tổng thu cân đối NSNN tháng 9 ước đạt 67.2 ngàn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng đạt 718.3 ngàn tỷ đồng, bằng 70.8% dự toán năm, tăng 5.2% so cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, thu nội địa trong tháng 9 ước đạt 52.1 ngàn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng đạt 579.6 ngàn tỷ đồng, bằng 73.8% dự toán năm, tăng 14.5% so cùng kỳ năm 2015. Ước đến hết tháng 9, thu ngân sách địa phương bình quân chung đạt khoảng 84% dự toán năm.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản thu tiến độ đạt thấp (dưới 75% dự toán), như thu phí, lệ phí đạt 65.1%, thu khác ngân sách đạt 63.8%. Đặc biệt, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước chỉ đạt 57.4% dự toán năm, bằng 96.7% so cùng kỳ năm 2015, nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của giá dầu, khí giảm, hoạt động sản xuất - kinh doanh của các tập đoàn, công ty trong lĩnh vực khai thác, chế biến dầu khí khó khăn, số thu nộp ngân sách giảm.

Thu ngân sách từ dầu thô tháng 9 ước đạt 2.9 ngàn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng ước đạt 29.8 ngàn tỷ đồng, bằng 54.7% dự toán năm, giảm 41.9% so cùng kỳ năm 2015.

Còn về hoạt động xuất nhập khẩu, tổng số thu tháng 9 ước đạt 20.5 ngàn  tỷ đồng, sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 8.3 ngàn tỷ đồng, thu cân đối ngân sách đạt 12.2 ngàn tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, tổng số thu ước đạt 194.7 ngàn tỷ đồng, bằng 72.1% dự toán năm, tăng 3.9% so cùng kỳ năm 2015; sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ, thu cân đối NSNN đạt 105.7 ngàn tỷ đồng, bằng 61.5% dự toán năm, giảm 12.3% so với cùng kỳ năm 2015.

Về chi NSNN, tổng chi tháng 9 ước đạt 99.8 ngàn tỷ đồng; luỹ kế chi 9 tháng đạt 870.5 ngàn tỷ đồng, bằng 68.4% dự toán năm, tăng 5.7% so cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, chi đầu tư phát triển trong 9 tháng ước thực hiện đạt 138.86 ngàn tỷ đồng, bằng 54.5% dự toán năm, tăng 9.1% cùng kỳ năm 2015. Về tiến độ thực hiện giải ngân theo Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ ước đến hết tháng 9, lũy kế vốn giải ngân cho các dự án khoảng 137.4 ngàn tỷ đồng, đạt 54.5% dự toán năm. Vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân ước đạt khoảng 38.8% dự toán năm.

Ước thực hiện chi  trả nợ và viện trợ 9 tháng đạt 117.2 ngàn tỷ đồng, bằng 75.6% dự toán năm, tăng 2.1% so cùng kỳ năm 2015. Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính Ước thực hiện 9 tháng đạt 609.3 ngàn tỷ đồng, bằng 73.9% dự toán năm, tăng 4.7% so cùng kỳ năm 2015.

Như vậy, bội chi NSNN ước 9 tháng là 152.2 ngàn tỷ đồng, bằng khoảng 59.9% dự toán năm. Bộ Tài chính đánh giá, công tác phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2016 khá thuận lợi, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán. Đến hết ngày 30/9/2016, đã phát hành được 250,321 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bằng 88.86% kế hoạch năm 2016./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán