Hiếu Nguyễn

Khi người học trò sẵn sàng thì người thầy chân chính sẽ xuất hiện

TP.HCM: Điều chỉnh cục bộ tại Khu trung tâm và dân cư phường Tân Phú, quận 9

UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 4896/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh (mở rộng) quy hoạch chi tiết xây dựng (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và dân cư phường Tân Phú, quận 9.

Cụ thể, quy mô diện tích khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch là 6,226 m2, gồm lô đất có ký hiệu: I - 50 trên bản vẽ tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất của đồ án điều chỉnh (mở rộng) quy hoạch chi tiết xây dựng (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và dân cư phường Tân Phú, quận 9. Khu đất dự án có phía Đông Bắc giáp đường quy hoạch (12m) và lô đất ký hiệu I - 47, phía Đông Nam giáp đường quy hoạch (12m), phía Tây Bắc giáp Xa lộ Hà Nội và phía Nam giáp lô đất ký hiệu I - 28.

Đồ án điều chỉnh nhằm xóa quy hoạch không khả thi, làm cơ sở thực hiện dự án và đáp ứng nhu cầu đầu tư của tổ chức, cá nhân trong khu vực quy hoạch; đồng thời tăng hiệu quả sử dụng đất và phát huy hiệu quả tuyến meto số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Theo đó, nội dung điều chỉnh:

UBND quận 9 có trách nhiệm cập nhật và thể hiện trong hồ sơ đồ án điều chỉnh (mở rộng) quy hoạch chi tiết xây dựng (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và dân cư phường Tân Phú, quận 9 những nội dung điều chỉnh nêu trên./.

Từ khóa: TP.HCM, Khu trung tâm và dân cư phường Tân Phú

TP.HCM: Điều chỉnh cục bộ tại Khu trung tâm và dân cư phường Tân Phú, quận 9

UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 4896/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh (mở rộng) quy hoạch chi tiết xây dựng (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và dân cư phường Tân Phú, quận 9.

Cụ thể, quy mô diện tích khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch là 6,226 m2, gồm lô đất có ký hiệu: I - 50 trên bản vẽ tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất của đồ án điều chỉnh (mở rộng) quy hoạch chi tiết xây dựng (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và dân cư phường Tân Phú, quận 9. Khu đất dự án có phía Đông Bắc giáp đường quy hoạch (12m) và lô đất ký hiệu I - 47, phía Đông Nam giáp đường quy hoạch (12m), phía Tây Bắc giáp Xa lộ Hà Nội và phía Nam giáp lô đất ký hiệu I - 28.

Đồ án điều chỉnh nhằm xóa quy hoạch không khả thi, làm cơ sở thực hiện dự án và đáp ứng nhu cầu đầu tư của tổ chức, cá nhân trong khu vực quy hoạch; đồng thời tăng hiệu quả sử dụng đất và phát huy hiệu quả tuyến meto số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Theo đó, nội dung điều chỉnh:

UBND quận 9 có trách nhiệm cập nhật và thể hiện trong hồ sơ đồ án điều chỉnh (mở rộng) quy hoạch chi tiết xây dựng (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và dân cư phường Tân Phú, quận 9 những nội dung điều chỉnh nêu trên./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán