Tiểu My

Smile!

CMS: Hai thành viên HĐQT đăng ký mua hơn 2.8 triệu cp

Chủ tịch HĐQT Phạm Minh Phúc và Phó Chủ tịch HĐQT Kim Ngọc Nhân đăng ký mua lần lượt gần 2.7 triệu cp và 151,190 cp của CTCP Xây dựng & Nhân lực Việt Nam (HNX: CMS) trong thời gian từ 25/10 – 18/11/2016 nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Dự kiến sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Phúc và ông Nhân sẽ lần lượt đạt 27.16% và 6.15%, tương đương hơn 4.6 triệu cp và 1 triệu cp.

Được biết, trước đó ngày 09/11, cũng nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu, cổ đông lớn Phạm Văn Sỹ đã mua 468,917 cp CMS, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 6.36% lên 9.09%, tương ứng hơn 1.5 triệu cp.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Minh Phúc

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

- Mã chứng khoán: CMS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,987,603 CP (tỷ lệ 11.56%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2,683,593 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu.

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 31/10/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/11/2016.

 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Kim Ngọc Nhân

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: CMS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 906,724 CP (tỷ lệ 5.27%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 151,190 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu.

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 25/10/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/11/2016.

 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Sỹ - Mã chứng khoán: CMS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,093,903 CP (tỷ lệ 6.36%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 468,917 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,562,820 CP (tỷ lệ 9.09%)

- Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ sở hữu.

- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 09/11/2016

 

Từ khóa: CMS, thành viên HĐQT

CMS: Hai thành viên HĐQT đăng ký mua hơn 2.8 triệu cp

Chủ tịch HĐQT Phạm Minh Phúc và Phó Chủ tịch HĐQT Kim Ngọc Nhân đăng ký mua lần lượt gần 2.7 triệu cp và 151,190 cp của CTCP Xây dựng & Nhân lực Việt Nam (HNX: CMS) trong thời gian từ 25/10 – 18/11/2016 nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Dự kiến sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Phúc và ông Nhân sẽ lần lượt đạt 27.16% và 6.15%, tương đương hơn 4.6 triệu cp và 1 triệu cp.

Được biết, trước đó ngày 09/11, cũng nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu, cổ đông lớn Phạm Văn Sỹ đã mua 468,917 cp CMS, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 6.36% lên 9.09%, tương ứng hơn 1.5 triệu cp.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Minh Phúc

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

- Mã chứng khoán: CMS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,987,603 CP (tỷ lệ 11.56%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2,683,593 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu.

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 31/10/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/11/2016.

 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Kim Ngọc Nhân

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: CMS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 906,724 CP (tỷ lệ 5.27%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 151,190 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu.

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 25/10/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/11/2016.

 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Sỹ - Mã chứng khoán: CMS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,093,903 CP (tỷ lệ 6.36%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 468,917 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,562,820 CP (tỷ lệ 9.09%)

- Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ sở hữu.

- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 09/11/2016

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • CMS 5.2 -0.3 -5.45% 3,800

Biến động cổ phiếu28/07 15:01

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • DLG 4.6 +0.09 +2.00% 10,377,140
 • OGC 2.3 -0.12 -5.00% 9,180,510
 • HAI 14.2 +0.90 +6.79% 8,154,230
 • MBB 23.5 +1.30 +5.86% 6,617,260
 • FLC 7.4 +0.01 +0.14% 5,899,000

VS - Index28/07 15:01

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán