Tiểu My

Smile!

D2D chào bán hơn 1 triệu cp Xây dựng số 2 Đồng Nai với giá 17,900 đồng/cp

CTCP PT Đô thị Công nghiệp số 2 (HOSE: D2D) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc bán cổ phần và phương án chào bán cổ phiếu do D2D sở hữu tại công ty con CTCP Xây dựng số 2 Đồng Nai.

Theo đó, số lượng chứng khoán dự kiến chào bán hơn 1 triệu cp với giá 17,900 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn. Toàn bộ lượng cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.

Mục đích chào bán nhằm tạo cơ chế và mô hình quản lý năng động, hiệu quả hơn, tạo quyền tự chủ hơn cho doanh nghiệp và thu hồi vốn đầu tư cho Công ty.

Tài liệu đính kèm:
20161129_20161129 - D2D - CBTT NQ HDQT vv Ban co phan tai Cong ty con.pdf

Từ khóa: D2D, Xây dựng số 2 Đồng Nai

D2D chào bán hơn 1 triệu cp Xây dựng số 2 Đồng Nai với giá 17,900 đồng/cp

CTCP PT Đô thị Công nghiệp số 2 (HOSE: D2D) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc bán cổ phần và phương án chào bán cổ phiếu do D2D sở hữu tại công ty con CTCP Xây dựng số 2 Đồng Nai.

Theo đó, số lượng chứng khoán dự kiến chào bán hơn 1 triệu cp với giá 17,900 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn. Toàn bộ lượng cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.

Mục đích chào bán nhằm tạo cơ chế và mô hình quản lý năng động, hiệu quả hơn, tạo quyền tự chủ hơn cho doanh nghiệp và thu hồi vốn đầu tư cho Công ty.

Tài liệu đính kèm:
20161129_20161129 - D2D - CBTT NQ HDQT vv Ban co phan tai Cong ty con.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • D2D 37.2 +0.1 +0.27% 7,570

Biến động cổ phiếu26/07 14:52

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.6 +0.43 +6.01% 20,768,820
 • VHG 2.2 +0.08 +3.79% 13,231,230
 • DXG 17.8 +1.15 +6.93% 8,128,320
 • HQC 3.4 +0.05 +1.52% 8,079,370
 • OGC 2.5 +0.12 +5.04% 7,721,980

VS - Index26/07 14:52

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán